CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

477692
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Keleivių laukimo paviljonų gamybos ir sumontavimo pirkimas
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Alytaus miesto savivaldybės administracija
188706935
Rotušės a. 4
Alytus
62504
LT
Vida Šerkšnienė
+370 31555127
vida.serksniene@alytus.lt
+370 31555191
http://www.alytus.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/6763

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Prekės
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

44212321-5
Autobusų stotelės

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

44212321-5
Autobusų stotelės
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

44212321-5
Autobusų stotelės

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

44212321-5
Autobusų stotelės

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB EISMUS

Kodas

304059839

Adresas

Rašės g. 9, LT-28197 Utena

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB ŠMIKIS

Kodas

305264003

Adresas

Justiniškių g. 62A-201 LT-05239 Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "DPS Advertising"

Kodas

301290538

Adresas

Metalo g. 6a 02190 Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Sentios"

Kodas

LT100006425312

Adresas

Islandijos pl. 91 49176 Kaunas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "STATYBŲ SRITIS"

Kodas

303048882

Adresas

Jonalaukio g.10 LT-55198 Jonava

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Taiklu"

Kodas

304437662

Adresas

Ukrainiečių 4 45234 Kaunas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB Parazitas

Kodas

302219540

Adresas

Kalvarijų g. 143 LT-08221 Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB Tankos

Kodas

302333572

Adresas

Sakų g. 3 LT-62021 Alytus

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB 'ZONA OPTIMA'

Kodas

186077963

Adresas

Pramonės g. 3 15168 Nemenčinė

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjų grupė

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
304059839 UAB EISMUS Rašės g. 9, LT-28197 Utena Lietuva
305264003 UAB ŠMIKIS Justiniškių g. 62A-201 LT-05239 Vilnius Lietuva
301290538 UAB "DPS Advertising" Metalo g. 6a 02190 Vilnius Lietuva
LT100006425312 UAB "Sentios" Islandijos pl. 91 49176 Kaunas Lietuva
303048882 UAB "STATYBŲ SRITIS" Jonalaukio g.10 LT-55198 Jonava Lietuva
304437662 UAB "Taiklu" Ukrainiečių 4 45234 Kaunas Lietuva
302219540 UAB Parazitas Kalvarijų g. 143 LT-08221 Vilnius Lietuva
302333572 UAB Tankos Sakų g. 3 LT-62021 Alytus Lietuva
186077963 UAB 'ZONA OPTIMA' Pramonės g. 3 15168 Nemenčinė Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis


IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Nutraukus procedūras

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2020-03-25

Sprendimą nulėmusios priežastys

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos 2020-03-25 posėdyje (posėdžio protokolo Nr. VP-42) buvo priimtas sprendimas nutraukti pirkimo Nr. 477692 ,,Keleivių laukimo paviljonų gamybos ir sumontavimo pirkimas“ procedūras. Šis sprendimas buvo priimtas, siekiant pakeisti pirkimo sąlygas. Viešųjų pirkimų tarnyba yra pasisakiusi, jei keičiamos esminės pirkimo sąlygos (pakeičiami reikalavimai kvalifikacijai taip, jog po atliktų pakeitimų daugiau tiekėjų galėtų dalyvauti pirkime) pirkimą reikia nutraukti ir pradėti naują pirkimą.

X.2.

TAIS ATVEJAIS, KAI NUTRAUKTOS PIRKIMO PROCEDŪROS, NURODYKITE PRIEŽASTIS:

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras

Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras

Kita

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos 2020-03-25 posėdyje (posėdžio protokolo Nr. VP-42) buvo priimtas sprendimas nutraukti pirkimo Nr. 477692 ,,Keleivių laukimo paviljonų gamybos ir sumontavimo pirkimas“ procedūras. Šis sprendimas buvo priimtas, siekiant pakeisti pirkimo sąlygas. Viešųjų pirkimų tarnyba yra pasisakiusi, jei keičiamos esminės pirkimo sąlygos (pakeičiami reikalavimai kvalifikacijai taip, jog po atliktų pakeitimų daugiau tiekėjų galėtų dalyvauti pirkime) pirkimą reikia nutraukti ir pradėti naują pirkimą.