CVPP

Ataskaita

AtGn-1 tipinė forma

Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

462200
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

CBRN INDIVIDUALIOSIOS APSAUGOS PRIEMONĖS (avalynė, pirštinės)
3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Oficialus pavadinimas: Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos Juridinio asmens kodas: 304740061
Adresas: Šv. Ignoto g. 6
Miestas: Vilnius Pašto kodas: 01144 Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Rasa Vyšniauskienė Telefonas: +370 52785045
El. paštas: rasa.vysniauskiene@kam.lt Faksas:
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas:
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/66779
Kita informacija:

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

1 Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)
1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI CENTRINEI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
2.

Pirkimo objekto rūšis:

Prekės
3.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ
Kodas Pavadinimas
18830000-6 Apsauginė avalynė
Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)
Kodas Pavadinimas
18424000-7 Pirštinės
4.

DALIŲ KIEKIS:

2
5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
Pagrindinis pirkimo objektas Papildomas pirkimo objektas
1 Apsauginė avalynė nuo branduolinio, biologinio ir cheminio ginklo priemonių
18830000-6 Apsauginė avalynė
2 Apsauginės pirštinės nuo branduolinio, biologinio ir cheminio ginklo priemonių
18830000-6 Apsauginė avalynė

IV. PIRKIMO BŪDAS

1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Ribotas konkursas

V. DALYVIAI (KANDIDATAI)

Kodas, pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Adresas Šalis Grupė
141517066 SABELIJOS PREKYBA UAB Savanorių pr. 435a Lietuva
302603046 UAB Saugos gidas Savanorių pr. 176 Lietuva
303207135 UAB "AMPUS" Savanorių pr. 219 Lietuva
11606119 EUROSEC OÜ Treiali tee 2-7 Estija
ESA28030062 fabrica española de confecciones, s.a. FECSA acacias 3 Ispanija
304408098 ProGear LT, UAB Vilkpėdės 22 Lietuva
304437662 UAB "Taiklu" Ukrainiečių 4 Lietuva

VI. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Mažiausios kainos
2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato (dalyvio) kodas, pavadinimas Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
1 141517066 SABELIJOS PREKYBA UAB Kandidatas nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo Priežastys: Vadovaujantis Viešųjjų pirkimų, atlieikamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 28 str. 5 d. 1 p., paraiška atmesta, nes iki nustatyto termino pabaigos nepatikslinto netikslinių ar neišsamių duomenų apie kvalifikaciją. 0,00 Eur
1 304437662 UAB "Taiklu" Kandidatas nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo Priežastys: Vadovaujantis Viešųjjų pirkimų, atlieikamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 28 str. 5 d. 1 p., paraiška atmesta, nes iki nustatyto termino pabaigos nepatikslinto netikslinių ar neišsamių duomenų apie kvalifikaciją. 0,00 Eur
1 ESA28030062 fabrica española de confecciones, s.a. FECSA 28 str. 5 d. 1 p. Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. 489 936,09 Eur be PVM. 489 936,03 Eur
1 11606119 EUROSEC OÜ 28 str. 5 d. 1 p. Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. 217 056,00 Eur be PVM. 217 056,00 Eur
1 303207135 UAB "AMPUS" 28 str. 5 d. 1 p. Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. 597 175,30 Eur
2 11606119 EUROSEC OÜ Kandidatas (dalyvis) pasiūlymo ar galutinio pasiūlymo nepateikė savo iniciatyva 0,00 Eur
2 304437662 UAB "Taiklu" Kandidatas nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo Priežastys: Vadovaujantis Viešųjjų pirkimų, atlieikamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 28 str. 5 d. 1 p., paraiška atmesta, nes iki nustatyto termino pabaigos nepatikslinto netikslinių ar neišsamių duomenų apie kvalifikaciją. 0,00 Eur
2 ESA28030062 fabrica española de confecciones, s.a. FECSA 28 str. 5 d. 1 p. Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. 265 358,70 Eur be PVM. 265 358,70 Eur
2 303207135 UAB "AMPUS" 28 str. 5 d. 1 p. Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. 287 455,00 Eur
3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

3.1.

Nustatyta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo

(pildoma ir tokiu atveju, jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Nustatytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio kodas, pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
1 1 302603046 UAB Saugos gidas 471 079,35 Eur
1 2 304408098 ProGear LT, UAB 558 105,24 Eur
2 1 304408098 ProGear LT, UAB 287 048,30 Eur
2 2 302603046 UAB Saugos gidas 301 010,98 Eur

VII. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS ARBA PERKANČIOJO SUBJEKTO VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ

1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

taip
2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne

VIII. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA

1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Sprendimo priėmimo data
Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį) 1 2020-04-28
Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį) 2 2020-03-19

IX. SUTARTYS

2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
1
Tiekėjo kodas
302603046
Tiekėjo pavadinimas
UAB Saugos gidas
Sutarties sudarymo data
2020-05-29
Sutarties galiojimo terminas
2023-04-29
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus)
471 079,35
2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
2
Tiekėjo kodas
304408098
Tiekėjo pavadinimas
ProGear LT, UAB
Sutarties sudarymo data
2020-04-16
Sutarties galiojimo terminas
2023-03-16
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus)
287 048,30
2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne

X. INFORMACIJA APIE ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS NAUDOJIMĄ

1.

AR PIRKIMAS SUSIJĘS SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA?

ne

XI. KITA INFORMACIJA

1.

PAPILDOMA INFORMACIJA

2.

ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ

Vardas, pavardė: Rasa Vyšniauskienė
Telefono numeris: +370 52785045
Elektroninio pašto adresas: rasa.vysniauskiene@kam.lt