CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

458986
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Bangų gatvės pėsčiųjų dviračių tako (nuo Klaipėdos pl. iki Vytauto g.) Palangoje statybos darbų pirkimas
3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

taip
4.1.

Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:

taip
Projekto pavadinimas
Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra Bangų g. Palangoje
Projekto kodas
04.5.1-TID-R-516-31-0007
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Palangos miesto savivaldybės administracija
125196077
Vytauto g. 112
Palanga
00153
LT
Kristina Rimkienė
+370 46041407
kristina.rimkiene@palanga.lt
https://www.palanga.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/6409

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Darbai
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

45233161-5
Pėsčiųjų takų statybos darbai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45233162-2
Dviračių takų statybos darbai
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

45233161-5
Pėsčiųjų takų statybos darbai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45233162-2
Dviračių takų statybos darbai

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB"VIKVA"

Kodas

164198065

Adresas

Kretinga Palangos 18

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "Telšių keliai"

Kodas

180200843

Adresas

Mažeikių g.18, Telšiai

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB Budrių statyba

Kodas

302602478

Adresas

Bažnyčių g.4, Budrių kaimas,Kretingos raj.

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB Vakarų statyba

Kodas

302676457

Adresas

Vargučio g. 1,Asteikiai, Kretingos raj.

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "Emvadara"

Kodas

180777987

Adresas

Plungės g. 47, Telšių rm., 5610 Telšių r. sav.

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "STATPALA"

Kodas

152660197

Adresas

Medvalakio g. 6, Palangos m., Palangos m. sav.

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Inkomsta & Co"

Kodas

302545454

Adresas

Akmenų g. 10, Klaipėda

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "KELREMA"

Kodas

141956960

Adresas

Dragūnų g. 1-113, Klaipėda

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Kelginta UAB

Kodas

302426877

Adresas

Darželio g. 11-50,Klaipėda

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Zana"

Kodas

163192433

Adresas

Patyrio k., Klaipėdos r. sav.

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
164198065 UAB"VIKVA" Kretinga Palangos 18 Lietuva
180200843 Uždaroji akcinė bendrovė "Telšių keliai" Mažeikių g.18, Telšiai Lietuva
302602478 UAB Budrių statyba Bažnyčių g.4, Budrių kaimas,Kretingos raj. Lietuva
302676457 UAB Vakarų statyba Vargučio g. 1,Asteikiai, Kretingos raj. Lietuva
180777987 Uždaroji akcinė bendrovė "Emvadara" Plungės g. 47, Telšių rm., 5610 Telšių r. sav. Lietuva
152660197 Uždaroji akcinė bendrovė "STATPALA" Medvalakio g. 6, Palangos m., Palangos m. sav. Lietuva
302545454 UAB "Inkomsta & Co" Akmenų g. 10, Klaipėda Lietuva
141956960 UAB "KELREMA" Dragūnų g. 1-113, Klaipėda Lietuva
302426877 Kelginta UAB Darželio g. 11-50,Klaipėda Lietuva
163192433 UAB "Zana" Patyrio k., Klaipėdos r. sav. Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

180200843, Uždaroji akcinė bendrovė "Telšių keliai"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

Kita

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

VPĮ 2 str. 18 d. 1 p. pasiūlymas atmestas kaip nepriimtinas, kadangi neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų.

Dalyvio kodas, pavadinimas

164198065, UAB"VIKVA"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

Kita

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

VPĮ 2 str. 18 d. 2 p. pasiūlymas atmestas kaip nepriimtinas, kadangi pasiūlyta kaina viršija viešajam pirkimui skirtas lėšas, PO numatytas prieš pradedant pirkimo procedūrą.

Dalyvio kodas, pavadinimas

302426877, Kelginta UAB

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

Kita

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

VPĮ 2 str. 18 d. 1 p. pasiūlymas atmestas kaip nepriimtinas, kadangi neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų.

Dalyvio kodas, pavadinimas

152660197, Uždaroji akcinė bendrovė "STATPALA"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

Kita

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

VPĮ 2 str. 18 d. 1 p. pasiūlymas atmestas kaip nepriimtinas, kadangi neatitinka kvalifikacinių reikalavimų.

Dalyvio kodas, pavadinimas

302545454, UAB "Inkomsta & Co"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

Kita

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

VPĮ 2 str. 18 d. 1 p. pasiūlymas atmestas kaip nepriimtinas, kadangi neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų.

Dalyvio kodas, pavadinimas

302602478, UAB Budrių statyba

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

Kita

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

VPĮ 2 str. 18 d. 1 p. pasiūlymas atmestas kaip nepriimtinas, kadangi neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų.

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

302676457, UAB Vakarų statyba

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
179975,57

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

2

Dalyvio kodas, pavadinimas

163192433, UAB "Zana"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
197465,61

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

3

Dalyvio kodas, pavadinimas

180777987, Uždaroji akcinė bendrovė "Emvadara"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
204608,13

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

4

Dalyvio kodas, pavadinimas

141956960, UAB "KELREMA"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
243706,77

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

taip
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2020-04-30

Sprendimą nulėmusios priežastys

pasiūlymas atitiko konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus ir kaina priimtina

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

302676457

Tiekėjo pavadinimas

UAB Vakarų statyba

Sutarties sudarymo data

2020-04-30

Sutarties galiojimo terminas

2020-12-30

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

179975,57

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar perkamos kelių transporto priemonės arba kelių transporto priemonėmis teikiamos keleivinio kelių transporto, keleivių vežimo specialiais reisais, keleivių vežimo užsakomaisiais reisais, atliekų surinkimo, pašto siuntų vežimo keliais, siuntinių vežimo, pašto pristatymo ir siuntinių pristatymo paslaugos?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne