CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

497472
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Visuomenės informavimo kampanijos parengimas ir įgyvendinimas Nr. VRM-D5-66
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

taip
4.1.

Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:

taip
Projekto pavadinimas
„12.0.1-CPVA-V-202-01-0009 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija - Informavimas apie veiksmų programą“
Projekto kodas
12.0.1-CPVA-V-202-01-0009
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
188601464
Šventaragio g. 2
Vilnius
01510
LT
Rita Rutkauskienė
+370 2718876
rita.rutkauskiene@vrm.lt
http://vrm.lrv.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5200

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

taip

Įgaliotoji perkančioji organizacija arba įgaliotasis perkantysis subjektas

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
188729923
Šventaragio g. 2
Vilnius
01510
LT
Jūratė Barsulytė-Girgždienė
+370 52718757
Jurate.Barsulyte-Girgzdiene@vrm.lt
http://tvud.lrv.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5010

Įgaliotosios perkančiosios organizacijos arba įgaliotojo perkančiojo subjekto tipo kodas:

Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Paslaugos
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

79416000-3
Viešųjų ryšių paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79416000-3
Viešųjų ryšių paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Visuomenės informavimo kampanijos parengimas ir įgyvendinimas Nr. VRM-D5-66

Pagrindinis BVPŽ kodas

79416000-3
Viešųjų ryšių paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79416000-3
Viešųjų ryšių paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

Headline Agency, UAB

Kodas

301163601

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Magnet LT"

Kodas

304557170

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Berta And"

Kodas

300613091

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB HAVAS MEDIA

Kodas

302344394

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB VIZEUM

Kodas

124651554

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
301163601 Headline Agency, UAB Lietuva
304557170 UAB "Magnet LT" Lietuva
300613091 UAB "Berta And" Lietuva
302344394 UAB HAVAS MEDIA Lietuva
124651554 UAB VIZEUM Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kainos ir kokybės santykis
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

300613091, UAB "Berta And"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 4 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlymą pateikęs tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nepatikslino/nepaaiškino informacijos, nurodytos Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente.

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

304557170, UAB "Magnet LT"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

100,00
Kaina
55294,58

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

2

Dalyvio kodas, pavadinimas

124651554, UAB VIZEUM

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

82,20
Kaina
71373,70

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

3

Dalyvio kodas, pavadinimas

302344394, UAB HAVAS MEDIA

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

75,46
Kaina
72996,89

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

4

Dalyvio kodas, pavadinimas

301163601, Headline Agency, UAB

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

70,56
Kaina
68219,80

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2020-10-29

Sprendimą nulėmusios priežastys

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnio 8 dalimi ir pirkimo dokumentų Bendrųjų sąlygų 19.2 punktu nustačius tiekėjų pasiūlymų eilę, laimėjusiu pripažinus ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

304557170

Tiekėjo pavadinimas

UAB "Magnet LT"

Sutarties sudarymo data

2020-10-29

Sutarties galiojimo terminas

2021-02-11

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

55294,58

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

taip

Vertė (Eur)

Dalis procentais

Vertė arba procentas nežinomas

taip

Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "RESPUBLIKOS" LEIDINIAI

Kodas

124251033

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
nežinoma

pavadinimas

UAB "Diena Media News"

Kodas

133348410

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
nežinoma

pavadinimas

ON Media, UAB

Kodas

301238630

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
nežinoma

pavadinimas

UAB "Klaipėdos dienraštis"

Kodas

302433291

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
nežinoma

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių kraštas"

Kodas

144032335

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
nežinoma

pavadinimas

Alytaus naujienos, UAB

Kodas

149641240

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
nežinoma

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "VVARFF"

Kodas

169700486

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
nežinoma

pavadinimas

Tauragės kurjeris, UAB

Kodas

179760268

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
nežinoma

pavadinimas

UAB "Utenos Diena"

Kodas

301537159

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
nežinoma

pavadinimas

Suvalkietis, UAB

Kodas

251096570

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
nežinoma

pavadinimas

Delfi, UAB

Kodas

125483974

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
nežinoma

pavadinimas

Lrytas, UAB

Kodas

300781534

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
nežinoma

pavadinimas

UAB ALL Media Lithuania

Kodas

121393020

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
nežinoma

pavadinimas

UAB "Adnet media"

Kodas

302653711

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
nežinoma

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "LIETUVOS RYTAS"

Kodas

120030315

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
nežinoma

XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

taip
Pirko centrinė perkančioji organizacija
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, apraše?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne