CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

473951
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

„Klaipėdos valstybinio jūrų uosto šiaurinio ir pietinio bangolaužių rekonstravimas ir dalies Kuršių nerijos šlaito tvirtinimas“ I etapo šiaurinio ir pietinio bangolaužių (molų) rekonstravimo da
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

taip
4.1.

Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:

taip
Projekto pavadinimas
Projektas „Bangolaužių (molų) rekonstrukcija ir gamtosauginių priemonių įgyvendinimas“ bendrai finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-505 priemonę
Projekto kodas
Nr.06.1.1-TID-V-505-01-0002
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
240329870
J. Janonio g. 24,
Klaipėda
92251
LT
Saulius Staponkus
+370 46499734
s.staponkus@port.lt
http://www.portofklaipeda.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5679

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Subjektas, veikiantis jūrų ar vidaus vandenų uostų ar kitų terminalų infrastruktūros srityje (kaip nustatyta Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 9 straipsnyje) ir atitinkantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 4 straipsnio reikalavimus
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Darbai
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

45243200-4
Molų statybos darbai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45241100-9
Krantinių statybos darbai
71320000-7
Inžinerinio projektavimo paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

45243200-4
Molų statybos darbai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45241100-9
Krantinių statybos darbai
71320000-7
Inžinerinio projektavimo paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

TILTŲ STATYBOS UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "TILSTA"

Kodas

121477326

Adresas

Granito g. 6, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "MT Group"

Kodas

302203568

Adresas

Kareiviu g. 6,

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Hecker Bau GmbH & Co. KG

Kodas

DE282605433

Adresas

Hatter Landstraße 27

Šalis

Vokietija

pavadinimas

Herbosch-Kiere N.V.

Kodas

0404.637.280

Adresas

Sint-Jansweg 7 - Haven 1158, 9130 Kallo

Šalis

Belgija

pavadinimas

Jan De Nul N.V.

Kodas

406.041.406

Adresas

Tragel 60, Hofstade-Aalst, BE-9308

Šalis

Belgija

pavadinimas

Heuvelman Ibis GmbH, HRB

Kodas

HRB111433

Adresas

Hafenstrasse 10a, Leer, 26789

Šalis

Vokietija

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
121477326 TILTŲ STATYBOS UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "TILSTA" Granito g. 6, Vilnius Lietuva
DE282605433 Hecker Bau GmbH & Co. KG Hatter Landstraße 27 Vokietija Hecker Bau GmbH & Co. KG veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su Herbosch-Kiere N.V.
0404.637.280 Herbosch-Kiere N.V. Sint-Jansweg 7 - Haven 1158, 9130 Kallo Belgija Hecker Bau GmbH & Co. KG veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su Herbosch-Kiere N.V.
302203568 UAB "MT Group" Kareiviu g. 6, Lietuva Jungtinės veiklos partneriai: UAB MT Group, Jan De Nul N.V., Heuvelman Ibis GmbH, HRB
406.041.406 Jan De Nul N.V. Tragel 60, Hofstade-Aalst, BE-9308 Belgija Jungtinės veiklos partneriai: UAB MT Group, Jan De Nul N.V., Heuvelman Ibis GmbH, HRB
HRB111433 Heuvelman Ibis GmbH, HRB Hafenstrasse 10a, Leer, 26789 Vokietija Jungtinės veiklos partneriai: UAB MT Group, Jan De Nul N.V., Heuvelman Ibis GmbH, HRB

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
1
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

Hecker Bau GmbH & Co. KG veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su Herbosch-Kiere N.V.

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
49000994,71

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

taip
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2020-08-10

Sprendimą nulėmusios priežastys

Atitiko pirkimo dokumentų reikalavimus ir pasiūlė mažiausią kainą.

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

Hecker Bau GmbH & Co. KG veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su Herbosch-Kiere N.V.

Tiekėjo pavadinimas

Sutarties sudarymo data

2020-09-04

Sutarties galiojimo terminas

2023-10-30

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

49000994,71

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

taip
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

taip

Vertė (Eur)

Dalis procentais

Vertė arba procentas nežinomas

taip

Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai

pavadinimas

Rauf Zabolonkov

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
Nežinoma

XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti visi minimalūs Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, apraše?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne