CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

471739
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Techninės įrangos pirkimas
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

taip
4.1.

Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:

taip
Projekto pavadinimas
Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje
Projekto kodas
Nr. 02.2.2-CPVA-V-524-01-0001
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
290757560
Gedimino pr. 51, LT-01109 Vilnius
Vilnius
01109
LT
Elvyra Giliasevičienė
+370 68366640
Elvyra.Giliaseviciene@lnb.lt
https://www.lnb.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/6133

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 2 straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Prekės
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

30230000-0
Su kompiuteriais susijusi įranga

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

38652100-1
Projektoriai
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

5

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Kompiuteriai ir daugiafunkciniai spausdintuvai

Pagrindinis BVPŽ kodas

30230000-0
Su kompiuteriais susijusi įranga

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

30230000-0
Su kompiuteriais susijusi įranga
30232110-8
Lazeriniai spausdintuvai
30213300-8
Staliniai kompiuteriai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pavadinimas

Projektoriai ir televizoriai

Pagrindinis BVPŽ kodas

30230000-0
Su kompiuteriais susijusi įranga

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

38652100-1
Projektoriai
32324000-0
Televizoriai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Pavadinimas

Maršrutizatoriai

Pagrindinis BVPŽ kodas

30230000-0
Su kompiuteriais susijusi įranga

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

32420000-3
Tinklo įranga

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

4

Pavadinimas

Mokymo centrų įranga

Pagrindinis BVPŽ kodas

30230000-0
Su kompiuteriais susijusi įranga

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

30213000-5
Asmeniniai kompiuteriai
30213100-6
Nešiojamieji kompiuteriai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

5

Pavadinimas

Išmanieji ekranai

Pagrindinis BVPŽ kodas

30230000-0
Su kompiuteriais susijusi įranga

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

32351200-0
Ekranai

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB "Officeday"

Kodas

124931353

Adresas

Žalgirio g. 92

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "ATEA"

Kodas

122588443

Adresas

J. Rutkausko g. 6

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "EIT Sprendimai"

Kodas

226107940

Adresas

J. Rutkausko g. 6

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "MUZIKOS EKSPRESAS"

Kodas

123256020

Adresas

R.Jankausko g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Topo Grupė"

Kodas

135790459

Adresas

Savanorių pr. 206 A

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Inseria"

Kodas

302613243

Adresas

Kaimelio g. 13, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Binarus"

Kodas

304405198

Adresas

Žalgirio g. 96

Šalis

Lietuva

pavadinimas

WhiteBit, UAB

Kodas

304522397

Adresas

Verkių g. 25C

Šalis

Lietuva

VI.3.

Tiekėjų grupė

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
124931353 UAB "Officeday" Žalgirio g. 92 Lietuva
122588443 UAB "ATEA" J. Rutkausko g. 6 Lietuva
226107940 UAB "EIT Sprendimai" J. Rutkausko g. 6 Lietuva
123256020 Uždaroji akcinė bendrovė "MUZIKOS EKSPRESAS" R.Jankausko g. 6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. Lietuva
135790459 UAB "Topo Grupė" Savanorių pr. 206 A Lietuva
302613243 UAB "Inseria" Kaimelio g. 13, Vilnius Lietuva
304405198 UAB "Binarus" Žalgirio g. 96 Lietuva
304522397 WhiteBit, UAB Verkių g. 25C Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
1-5
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

226107940, UAB "EIT Sprendimai"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlymą pateikęs dalyvis neatitiko Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų

Dalyvio kodas, pavadinimas

123256020, Uždaroji akcinė bendrovė "MUZIKOS EKSPRESAS"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 4 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Dalyvis per nustatytą terminą nepaaiškino savo pasiūlymo

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

5

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

304405198, UAB "Binarus"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
26378,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

5

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

2

Dalyvio kodas, pavadinimas

124931353, UAB "Officeday"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
27648,50

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

taip
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

5

Sprendimo priėmimo data

2020-07-01

Sprendimą nulėmusios priežastys

Dalyvis atitiko nustatytus reikalavimus ir buvo pripažintas laimėtoju

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Nutraukus procedūras

Pirkimo objekto dalies numeris

1-4

Sprendimo priėmimo data

2020-07-13

Sprendimą nulėmusios priežastys

Perkančioji organizacija savo iniciatyva nutraukė pirkimo procedūras, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnio 3 dalimi, dalinai pakeitus pirkimo dokumentus (technines specifikacijas), bus vykdomas naujas pirkimas

X.2.

TAIS ATVEJAIS, KAI NUTRAUKTOS PIRKIMO PROCEDŪROS, NURODYKITE PRIEŽASTIS:

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1-4

Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras

Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras

Kita

Perkančioji organizacija savo iniciatyva nutraukė pirkimo procedūras, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnio 3 dalimi. Pakeitus pirkimo dokumentus šioms pirkimo dalims bus vykdomas naujas pirkimas.

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

5

Tiekėjo kodas

304405198

Tiekėjo pavadinimas

UAB "Binarus"

Sutarties sudarymo data

2020-07-29

Sutarties galiojimo terminas

2021-04-01

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

26378,00

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

taip
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija arba įgaliotasis perkantysis subjektas
XI.2.3.

Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti visi minimalūs Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, apraše?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne