CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita preliminariosios sutarties pagrindu

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

452321
1.2.

Pirkimo procedūros numeris

452321-3
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Ateities gatvės kapitalinio remonto Alytuje techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Alytaus miesto savivaldybės administracija
188706935
Rotušės a. 4
Alytus
62504
LT
Vida Šerkšnienė
+370 31555127
vida.serksniene@alytus.lt
+370 31555191
http://www.alytus.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/6763

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.2.

PIRKIMO BŪDO PASIRINKIMO PAGRINDIMAS

78 str. 5p. 3s
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

304886970 UAB ,,Transporto infrastruktūros projektai“ ir 300510892 UAB ,,Bendrieji statybų projektai“

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

Kita

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Viešojo pirkimo komisijos 2020-08-03 posėdyje nutarta, vadovaujantis 2020-01-30 preliminariosios sutarties Nr. SR-211 Dėl techninių, supaprastintų projektų parengimo ir statinių projektų vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo (pirkimo Nr. 452321) 2.3 punktu, atmesti UAB „Transporto infrastruktūros projektai“ pasiūlymą, nes teikėjas pateikdamas pasaiūlymą atnaujintame varžymesi dėl Ateities gatvės kapitalinio remonto Alytuje techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo, nesilaikė preliminariosios sutarties 2.3 p. sąlygų. T. y. pasiūlymo kaina apskaičiuota, nesilaikant įkainio nurodyto sutarties priede – paslaugų teikėjo pasiūlyme konkursui – projekto vykdymo priežiūra (nuo 0,145 iki 1,450 mln. Eur) – 0,25 %.

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis


X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2020-08-03

Sprendimą nulėmusios priežastys

Viešojo pirkimo komisijos 2020-08-03 posėdyje nutarta, vadovaujantis 2020-01-30 preliminariosios sutarties Nr. SR-211 Dėl techninių, supaprastintų projektų parengimo ir statinių projektų vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo (pirkimo Nr. 452321) 2.3 punktu, atmesti UAB „Transporto infrastruktūros projektai“ pasiūlymą, nes teikėjas pateikdamas pasaiūlymą atnaujintame varžymesi dėl Ateities gatvės kapitalinio remonto Alytuje techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo, nesilaikė preliminariosios sutarties 2.3 p. sąlygų. T. y. pasiūlymo kaina apskaičiuota, nesilaikant įkainio nurodyto sutarties priede – paslaugų teikėjo pasiūlyme konkursui – projekto vykdymo priežiūra (nuo 0,145 iki 1,450 mln. Eur) – 0,25 %.

XI. Sutartys

XI.1.

PRELIMINARIOJOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) VERTĖ (EUR) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus)

571000,00
XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

-

Tiekėjo pavadinimas

-

Sutarties sudarymo data

2020-08-03

Sutarties galiojimo terminas

2020-08-04

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

00

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne