CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

467683
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Stacionariose gaisro gesinimo dujomis sistemose naudojamų slėginių indų (balionų) vienkartinės patikros ir naujų slėginių indų (balionų) įsigijimo paslaugos
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

VĮ Registrų centras
124110246
Lvovo g. 25-101
Vilnius
09320
LT
Ligita Balsytė
+370 52507614
ligita.balsyte@registrucentras.lt
http://www.registrucentras.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2334

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 2 straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Paslaugos
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

50413200-5
Gaisrų gesinimo įrenginių priežiūros paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

50413200-5
Gaisrų gesinimo įrenginių priežiūros paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

2

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Stacionariose gaisro gesinimo dujomis sistemose naudojamų slėginių indų (balionų) vienkartinės patikros ir naujų slėginių indų (balionų) įsigijimo paslaugos

Pagrindinis BVPŽ kodas

50413200-5
Gaisrų gesinimo įrenginių priežiūros paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

50413200-5
Gaisrų gesinimo įrenginių priežiūros paslaugos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pavadinimas

Stacionariose gaisro gesinimo dujomis sistemose naudojamų slėginių indų (balionų) vienkartinės patikros paslaugos

Pagrindinis BVPŽ kodas

50413200-5
Gaisrų gesinimo įrenginių priežiūros paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

50413200-5
Gaisrų gesinimo įrenginių priežiūros paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė FIMA

Kodas

121289694

Adresas

Žirmūnų g. 139, Vilniaus m., LT-09120 Vilniaus m.

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB Gevirda

Kodas

302711730

Adresas

Didlaukio g. 88 - 29

Šalis

Lietuva

VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
121289694 Uždaroji akcinė bendrovė FIMA Žirmūnų g. 139, Vilniaus m., LT-09120 Vilniaus m. Lietuva
302711730 UAB Gevirda Didlaukio g. 88 - 29 Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
1
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis


IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Nutraukus procedūras

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2020-01-27

Sprendimą nulėmusios priežastys

Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti, būtina keisti įsigyjamų paslaugų apimtį koreguojant Pirkimo techninę specifikaciją. Atsižvelgiant į tai, kad techninės specifikacijos pakeitimas negalimas įgyvendinant šio Pirkimo procedūras, todėl Pirkimas turi būti nutrauktas ir pradėtas naujas pirkimas.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Nutraukus procedūras

Pirkimo objekto dalies numeris

2

Sprendimo priėmimo data

2020-01-27

Sprendimą nulėmusios priežastys

Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti, būtina keisti įsigyjamų paslaugų apimtį koreguojant Pirkimo techninę specifikaciją. Atsižvelgiant į tai, kad techninės specifikacijos pakeitimas negalimas įgyvendinant šio Pirkimo procedūras, todėl Pirkimas turi būti nutrauktas ir pradėtas naujas pirkimas.

X.2.

TAIS ATVEJAIS, KAI NUTRAUKTOS PIRKIMO PROCEDŪROS, NURODYKITE PRIEŽASTIS:

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras

Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras

Kita

Pirkimo procedūros nutrauktos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 29 str. 3 d. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 29 str. 2 d. 3 punktu Pirkimo procedūros laikomos pasibaigusiomis.