CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

381642
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbai
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

taip
4.1.

Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:

ne
Projekto pavadinimas
Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statyba įskaitant papildomą infrastruktūrą
Projekto kodas
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

AB „Amber Grid”
303090867
Savanorių pr. 28
Vilnius
03116
LT
Vytautas Dzikaras
+370 52327742
v.dzikaras@ambergrid.lt
http://www.ambergrid.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/37923

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Subjektas, veikiantis dujų ir šilumos ūkio srityse (kaip nustatyta Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 5 straipsnyje) ir atitinkantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 4 straipsnio reikalavimus
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Darbai
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

45231221-0
Centrinio dujotiekio statybos darbai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45231221-0
Centrinio dujotiekio statybos darbai
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

45231221-0
Centrinio dujotiekio statybos darbai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45231221-0
Centrinio dujotiekio statybos darbai

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Skelbiamos derybos
V.2.

PIRKIMO BŪDO PASIRINKIMO PAGRINDIMAS

73 str
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

J&P-AVAX S.A.

Kodas

913601000

Adresas

16, AMAROUSSIOU-HALANDRIOU STR. 15125 MAROUSSI/ATHENS

Šalis

Graikija

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

pateikė paraišką dalyvauti pirkime

pavadinimas

ELECNOR,S.A.

Kodas

A-48027056

Adresas

CALLE MARQUÉS DE MONDEJAR, 33. 28028 MADRID

Šalis

Ispanija

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

pateikė paraišką dalyvauti pirkime

pavadinimas

UAB „ALVORA“

Kodas

122049143

Adresas

VISORIŲ G. 33 08300 VILNIUS

Šalis

Lietuva

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

pateikė paraišką dalyvauti pirkime

pavadinimas

UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“

Kodas

144662024

Adresas

Bačiūnų g. 12, LT-77109 Šiauliai

Šalis

Lietuva

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

pateikė paraišką dalyvauti pirkime

pavadinimas

UAB „HSC BALTIC“

Kodas

300130281

Adresas

Gabijos g. 32, LT-06155 Vilnius

Šalis

Lietuva

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

pateikė paraišką dalyvauti pirkime

pavadinimas

Chemo Aharon Ltd.

Kodas

511026361

Adresas

7 Rival Street, Tel Aviv

Šalis

Izraelis

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

pateikė paraišką dalyvauti pirkime

pavadinimas

UAB „KRS“

Kodas

133630961

Adresas

Draugystės 15A, Kaunas

Šalis

Lietuva

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

pateikė paraišką dalyvauti pirkime

pavadinimas

OAO „Beltruboprovodstroj“

Kodas

100364117

Adresas

M. Bogdanoviča g. 129, Minskas 220123

Šalis

Baltarusija

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

pateikė paraišką dalyvauti pirkime

pavadinimas

UAB „MT Group“

Kodas

302203568

Adresas

Kareivių g. 6, Vilnius

Šalis

Lietuva

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

pateikė paraišką dalyvauti pirkime

pavadinimas

Rafako S.A.

Kodas

0000034143

Adresas

Łąkowa 33, 47-400 Racibórz

Šalis

Lenkija

Atrinktų kandidatų pasirinkimo priežastys

pateikė paraišką dalyvauti pirkime

VI.3.

Tiekėjų grupė

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
913601000 J&P-AVAX S.A. 16, AMAROUSSIOU-HALANDRIOU STR. 15125 MAROUSSI/ATHENS Graikija
A-48027056 ELECNOR,S.A. CALLE MARQUÉS DE MONDEJAR, 33. 28028 MADRID Ispanija
122049143 UAB „ALVORA“ VISORIŲ G. 33 08300 VILNIUS Lietuva UAB „ALVORA“ kartu su UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“
144662024 UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ Bačiūnų g. 12, LT-77109 Šiauliai Lietuva UAB „ALVORA“ kartu su UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“
300130281 UAB „HSC BALTIC“ Gabijos g. 32, LT-06155 Vilnius Lietuva UAB „HSC BALTIC“ kartu su Chemo Aharon Ltd.
511026361 Chemo Aharon Ltd. 7 Rival Street, Tel Aviv Izraelis UAB „HSC BALTIC“ kartu su Chemo Aharon Ltd.
133630961 UAB „KRS“ Draugystės 15A, Kaunas Lietuva UAB „KRS“ kartu su OAO „Beltruboprovodstroj“
100364117 OAO „Beltruboprovodstroj“ M. Bogdanoviča g. 129, Minskas 220123 Baltarusija UAB „KRS“ kartu su OAO „Beltruboprovodstroj“
302203568 UAB „MT Group“ Kareivių g. 6, Vilnius Lietuva UAB „MT Group“ kartu su Rafako S.A.
0000034143 Rafako S.A. Łąkowa 33, 47-400 Racibórz Lenkija UAB „MT Group“ kartu su Rafako S.A.

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kainos ir kokybės santykis
1
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

UAB „HSC BALTIC“ kartu su Chemo Aharon Ltd.

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Kandidatas (dalyvis) pasiūlymo ar galutinio pasiūlymo nepateikė savo iniciatyva

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


Dalyvio kodas, pavadinimas

A-48027056, ELECNOR,S.A.

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

58 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

galutinis pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų reikalavimų

Dalyvio kodas, pavadinimas

913601000, J&P-AVAX S.A.

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

58 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

galutinis pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų reikalavimų

Dalyvio kodas, pavadinimas

UAB „KRS“ kartu su OAO „Beltruboprovodstroj“

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

Kita

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

su tiekėju sudaromas sandoris neatitiktų nacionalinio saugumo interesų (pirkimo sąlygų 15.3 p. )

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina/ sąnaudos

Kaina

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina/ sąnaudos

90.615.555,54

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

UAB „ALVORA“ kartu su UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

94,92
Kaina
96.619.488,57

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

2

Dalyvio kodas, pavadinimas

UAB „MT Group“ kartu su Rafako S.A.

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

90,37
Kaina
102.831.580,17

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

taip
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

taip
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2019-12-10

Sprendimą nulėmusios priežastys

ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

UAB „ALVORA“ kartu su UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“

Tiekėjo pavadinimas

Sutarties sudarymo data

2019-12-23

Sutarties galiojimo terminas

2022-02-14

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

96619488,57

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

taip

Vertė (Eur)

Dalis procentais

48,15

Vertė arba procentas nežinomas

ne

Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai

pavadinimas

UAB „Ardynas“

Kodas

133884372

Šalis

Graikija

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
3,5

pavadinimas

UAB „Vekada“

Kodas

147815824

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
4,5

pavadinimas

UAB “Žilinskis ir Ko“

Kodas

304317232

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
4,5

pavadinimas

UAB „Elsis TS“

Kodas

226245770

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
4,5

pavadinimas

UAB „Devaloka“

Kodas

245287350

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
4,5

pavadinimas

UAB „Euroelektronika“

Kodas

110474243

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
4,5

pavadinimas

UAB „Fima“

Kodas

121289694

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
4,5

pavadinimas

UAB „SROS“

Kodas

144696222

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
4,5

pavadinimas

UAB „Įžvalga“

Kodas

145240314

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
3,3

pavadinimas

UAB “Dzūkijos statyba“

Kodas

149657383

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
3,3

pavadinimas

E. Nacevičiaus firma „Edmeta“

Kodas

159982795

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
3,3

pavadinimas

J. Kregždės įmonė

Kodas

168620795

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
3,3

pavadinimas

UAB “Šakių hidrotechnika“

Kodas

174443463

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
3,3

pavadinimas

Kraujučio įmonė „Aras“

Kodas

152958375

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
3,3

pavadinimas

UAB „Žiežmarių hidrotechnika“

Kodas

158972556

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
3,3

pavadinimas

UAB „Jurmelsta“

Kodas

158257064

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
3,3

pavadinimas

UAB “Alytaus melioracija“

Kodas

153657040

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
3,3

pavadinimas

UAB “Leimesta“

Kodas

165100412

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
3,3

pavadinimas

UAB „Šilutės polderiai“

Kodas

177002890

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
3,3

pavadinimas

UAB „Juodasis ežys“

Kodas

302316345

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
3,5

pavadinimas

VšĮ “Vilniaus universitetas“

Kodas

211950810

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
3,5

pavadinimas

LMR Drilling GmbH

Kodas

DE 137528175

Šalis

Vokietija

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
3,5

pavadinimas

UAB „GEO9“

Kodas

300109433

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
1

pavadinimas

UAB „Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai“

Kodas

303229530

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
1

pavadinimas

UAB „Žemetra“

Kodas

300582272

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
1

XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti visi minimalūs Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, apraše?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne