CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita dinaminės pirkimo sistemos pagrindu

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

503739
1.2.

Pirkimo procedūros numeris

503739-1
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Užsienio ir Lietuvos lektorių, moderatorių paieškos, samdos, apgyvendinimo ir logistikos organizavimo ir vykdymo paslaugų pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

taip
4.1.

Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:

taip
Projekto pavadinimas
Gyvybės mokslų industrijos plėtros skatinimas
Projekto kodas
01.2.1-LVPA-V-842-01-0006

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Viešoji įstaiga CPO LT
302913276
Gedimino pr. 38
Vilnius
01104
LT
Lilita Liaudanskaitė
+370 64589175
lilita.liaudanskaite@mita.lt
http://www.mita.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/34617
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 83 straipsniu, įgaliojo VšĮ CPO LT atlikti pirkimą dinaminės pirkimo sistemos pagrindu.

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

taip

Įgaliotoji perkančioji organizacija arba įgaliotasis perkantysis subjektas

Viešoji įstaiga CPO LT
302913276
Gedimino pr. 38
Vilnius
01104
LT
Rasa Prieskienė
+370 66629028
r.prieskiene@cpo.lt
http://www.cpo.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/34617
Pirkimą vykdė Viešoji įstaiga CPO LT pagal biudžetinės įstaigos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (kodas 188730854) įgaliojimą

Įgaliotosios perkančiosios organizacijos arba įgaliotojo perkančiojo subjekto tipo kodas:

Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 2 straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Pirkimas taikant dinaminę pirkimų sistemą
V.2.

PIRKIMO BŪDO PASIRINKIMO PAGRINDIMAS

79 str
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB "EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI"

Kodas

142122047

Adresas

Ukmergės g.222,

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Lietuvis"

Kodas

134867244

Adresas

K.Donelaičio g. 79 - 11

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Idea prima"

Kodas

126093354

Adresas

Pranciškonų g. 1

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Konsultacijos verslui"

Kodas

302468755

Adresas

Vilkpėdės g. 22

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Viešoji įstaiga "Pirmoji kava"

Kodas

225293310

Adresas

P.Vileišio g. 18

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "MVP sprendimai"

Kodas

300642698

Adresas

Savanorių prospektas 135

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB FINDEP

Kodas

302776468

Adresas

RAUDONDVARIO PL.107

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras "Litexpo"

Kodas

120080713

Adresas

Laisvės pr. 5

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB Time two

Kodas

302253717

Adresas

Laisvės pr. 60

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
142122047 UAB "EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI" Ukmergės g.222, Lietuva
134867244 UAB "Lietuvis" K.Donelaičio g. 79 - 11 Lietuva
126093354 UAB "Idea prima" Pranciškonų g. 1 Lietuva
302468755 UAB "Konsultacijos verslui" Vilkpėdės g. 22 Lietuva
225293310 Viešoji įstaiga "Pirmoji kava" P.Vileišio g. 18 Lietuva
300642698 UAB "MVP sprendimai" Savanorių prospektas 135 Lietuva
302776468 UAB FINDEP RAUDONDVARIO PL.107 Lietuva
120080713 UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras "Litexpo" Laisvės pr. 5 Lietuva
302253717 UAB Time two Laisvės pr. 60 Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

300642698, UAB "MVP sprendimai"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

4537,50

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

2

Dalyvio kodas, pavadinimas

302776468, UAB FINDEP

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

6546,10

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

3

Dalyvio kodas, pavadinimas

225293310, Viešoji įstaiga "Pirmoji kava"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

6727,60

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

4

Dalyvio kodas, pavadinimas

302468755, UAB "Konsultacijos verslui"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

7744,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

5

Dalyvio kodas, pavadinimas

134867244, UAB "Lietuvis"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

8604,35

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

6

Dalyvio kodas, pavadinimas

302253717, UAB Time two

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

9208,10

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

7

Dalyvio kodas, pavadinimas

120080713, UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras "Litexpo"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

9752,60

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

8

Dalyvio kodas, pavadinimas

126093354, UAB "Idea prima"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

10890,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

9

Dalyvio kodas, pavadinimas

142122047, UAB "EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

10897,26

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2020-09-08

Sprendimą nulėmusios priežastys

Tiekėjo pasiūlymas atitinka kvietime pateikti konkretų pasiūlymą ir pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, sąlygas ir kriterijus.

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

300642698

Tiekėjo pavadinimas

UAB "MVP sprendimai"

Sutarties sudarymo data

2020-09-08

Sutarties galiojimo terminas

2022-01-29

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

49501.10

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne