CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

457894
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Turizmo rinkodaros paslaugos Kinijoje / Tourism marketing services in China
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

taip
4.1.

Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:

taip
Projekto pavadinimas
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa
Projekto kodas
05.4.1-LVPA-V-812
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Viešoji įstaiga "Keliauk Lietuvoje"
304971997
Gedimino pr. 38
Vilnius
01104
LT
Vilma Rozenbergaitė
+370 68692250
vilma@lithuania.travel
https://www.lithuania.travel/lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/73351

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 2 straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Paslaugos
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

79342000-3
Rinkodaros paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79342000-3
Rinkodaros paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

79342000-3
Rinkodaros paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79342000-3
Rinkodaros paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

TRAVEL LINK MARKETING CO., LTD.

Kodas

911101057809503210

Adresas

603 room, No 6, Jiang Tai Road, Lido Hotel, Beijing, China

Šalis

Kinija

pavadinimas

BrandStory Inc (International) Pte. Ltd.

Kodas

200107937C

Adresas

3 Anson Road

Šalis

Kitas

pavadinimas

East West Marketing

Kodas

383935346

Adresas

100 Spectrum Center Drive

Šalis

Jungtinės Amerikos Valstijos

pavadinimas

Ionic Media Beijing Company Limited

Kodas

91110105669907130N

Adresas

Rm3007 Building A Time Fortune Chao Yang District Beijing China

Šalis

Kinija

pavadinimas

SHANGHAI ETC COMMUNICATIONS LTD

Kodas

91310116590385165P

Adresas

RM302 - 306, NO. 101 CHUAN CHANG ROAD, XUHUI DISTRICT, SHANGHAI, P.R.China

Šalis

Kinija

pavadinimas

AVIAREPS Marketing Garden (Holdings) Ltd.

Kodas

309889

Adresas

Suit 81, DRC Jianguomenwai, No.1 Xiushui Street. Chaoyang District

Šalis

Kinija

pavadinimas

Nordic Friend Oy

Kodas

FI 2800934-9

Adresas

Sofiankatu 4 C

Šalis

Suomija

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
911101057809503210 TRAVEL LINK MARKETING CO., LTD. 603 room, No 6, Jiang Tai Road, Lido Hotel, Beijing, China Kinija
200107937C BrandStory Inc (International) Pte. Ltd. 3 Anson Road Kitas
383935346 East West Marketing 100 Spectrum Center Drive Jungtinės Amerikos Valstijos
91110105669907130N Ionic Media Beijing Company Limited Rm3007 Building A Time Fortune Chao Yang District Beijing China Kinija
91310116590385165P SHANGHAI ETC COMMUNICATIONS LTD RM302 - 306, NO. 101 CHUAN CHANG ROAD, XUHUI DISTRICT, SHANGHAI, P.R.China Kinija
309889 AVIAREPS Marketing Garden (Holdings) Ltd. Suit 81, DRC Jianguomenwai, No.1 Xiushui Street. Chaoyang District Kinija
FI 2800934-9 Nordic Friend Oy Sofiankatu 4 C Suomija

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kainos ir kokybės santykis
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

309889, AVIAREPS Marketing Garden (Holdings) Ltd.

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

tiekėjo techninis pasiūlymas, kuris įvertinamas 30 ir mažiau balų, atmetamas.

Dalyvio kodas, pavadinimas

91310116590385165P, SHANGHAI ETC COMMUNICATIONS LTD

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

tiekėjo techninis pasiūlymas, kuris įvertinamas 30 ir mažiau balų, atmetamas.

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

911101057809503210, TRAVEL LINK MARKETING CO., LTD.

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

98,00

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

2

Dalyvio kodas, pavadinimas

91110105669907130N, Ionic Media Beijing Company Limited

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

73,05

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

3

Dalyvio kodas, pavadinimas

200107937C, BrandStory Inc (International) Pte. Ltd.

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

58,33

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

4

Dalyvio kodas, pavadinimas

FI 2800934-9, Nordic Friend Oy

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

49,34

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

5

Dalyvio kodas, pavadinimas

383935346, East West Marketing

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

48,70

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2020-03-06

Sprendimą nulėmusios priežastys

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

911101057809503210

Tiekėjo pavadinimas

TRAVEL LINK MARKETING CO., LTD.

Sutarties sudarymo data

2020-04-01

Sutarties galiojimo terminas

2023-06-01

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

100000

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

taip
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti visi minimalūs Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, apraše?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne