CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Projekto konkursas

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

449396
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.2.

Projekto pavadinimas

Architektūrinės koncepcijos (idėjos) daugiafuncinei sporto arenai Vokiečių g. 15, Marijampolėje projekto konkursas
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Marijampolės savivaldybės administracija
188769113
J. Basanavičiaus a. 1
Marijampolė
68307
LT
Linas Griška
+370 34390043
linas.griska@marijampole.lt
http://www.marijampole.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5577

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

IV. Projektuojamas objektas (projektas)

IV.1.

Būsimų paslaugų pavadinimas

IV.2.

Būsimų paslaugų kodas (-ai) pagal BVPŽ:

71220000-6
Architektūrinio projektavimo paslaugos
71220000-6
Architektūrinio projektavimo paslaugos
IV.3.

Projektuojamo objekto dalys, dėl kurių tiekėjai buvo prašomi pateikti atskirus projektus

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Pavadinimas

Architektūrinės koncepcijos (idėjos) daugiafuncinei sporto arenai Vokiečių g. 15, Marijampolėje projekto konkursas

Pagrindinis BVPŽ kodas

71220000-6
Architektūrinio projektavimo paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71220000-6
Architektūrinio projektavimo paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas

VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "LAIMOS IR GINTO PROJEKTAI"

Kodas

251462740

Adresas

P. Butlerienės g. 14, Marijampolės m., Marijampol

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "Viltekta" / UAB "4 plius"

Kodas

122030381 / 135737830

Adresas

A. Goštauto g. 8, Vilniaus m. / M. K. Čiurlionio g. 19 / Z. Sierakausko g. 36 Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "TIKSLI FORMA"

Kodas

126345218

Adresas

VOKIEČIŲ G. 24, VILNIUS

Šalis

Lietuva

pavadinimas

MUTUUS, UAB

Kodas

301532436

Adresas

Smolensko g. 10, B korpusas, 4 aukštas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Eventus Pro, UAB

Kodas

300591759

Adresas

Tauro g. 12

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Atamis"

Kodas

300564438

Adresas

Žirmūnų g. 139a-202, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

"In Ace" UAB

Kodas

300935637

Adresas

Saulėtekio al. 15

Šalis

Lietuva

pavadinimas

MB "sprik"

Kodas

303053107

Adresas

Aguonų g. 7-18

Šalis

Lietuva

pavadinimas

vision4venue GmbH

Kodas

DE285754231

Adresas

Gibitzenhofstraße 73 a

Šalis

Vokietija

pavadinimas

VšĮ "Studija 501"

Kodas

302839858

Adresas

Antakalnio g. 50-1, Vilnius

Šalis

Lietuva

VI.3.

Tiekėjų grupė

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
251462740 Uždaroji akcinė bendrovė "LAIMOS IR GINTO PROJEKTAI" P. Butlerienės g. 14, Marijampolės m., Marijampol Lietuva
122030381 / 135737830 Uždaroji akcinė bendrovė "Viltekta" / UAB "4 plius" A. Goštauto g. 8, Vilniaus m. / M. K. Čiurlionio g. 19 / Z. Sierakausko g. 36 Vilnius Lietuva
126345218 UAB "TIKSLI FORMA" VOKIEČIŲ G. 24, VILNIUS Lietuva
300591759 Eventus Pro, UAB Tauro g. 12 Lietuva
300564438 UAB "Atamis" Žirmūnų g. 139a-202, Vilnius Lietuva
300935637 "In Ace" UAB Saulėtekio al. 15 Lietuva
303053107 MB "sprik" Aguonų g. 7-18 Lietuva
DE285754231 vision4venue GmbH Gibitzenhofstraße 73 a Vokietija
301532436 MUTUUS, UAB Smolensko g. 10, B korpusas, 4 aukštas Lietuva 1
302839858 VšĮ "Studija 501" Antakalnio g. 50-1, Vilnius Lietuva 1

VIII. Projektų vertinimas

VIII.1.

Projektų nepateikę kandidatai ir atmesti projektai

Dalyvio kodas, pavadinimas

DE285754231 , vision4venue GmbH

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Projekto nepateikimas (tik riboto projekto atveju)

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Projektavimo paslaugų kaina per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina/ sąnaudos

Kaina

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina/ sąnaudos

1633500

VIII.2.

sudaryta projektų eilė arba nustatytas laimėjęs projektas

Projekto eilės numeris

1

Projekto dalies numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

126345218, UAB "TIKSLI FORMA"

Projekto eilės numeris

2

Projekto dalies numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

300564438, UAB "Atamis"

Projekto eilės numeris

3

Projekto dalies numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

1

Projekto eilės numeris

4

Projekto dalies numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

122030381 / 135737830, Uždaroji akcinė bendrovė "Viltekta" / UAB "4 plius"

Projekto eilės numeris

5

Projekto dalies numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

303053107, MB "sprik"

Projekto eilės numeris

6

Projekto dalies numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

251462740, Uždaroji akcinė bendrovė "LAIMOS IR GINTO PROJEKTAI"

Projekto eilės numeris

7

Projekto dalies numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

300591759, Eventus Pro, UAB

Projekto eilės numeris

8

Projekto dalies numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

300935637, "In Ace" UAB

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2020-02-12

Sprendimą nulėmusios priežastys

Perkančioji organizacija projekto konkursui pateiktus projektus įvertino kaip atitinkančius pirkimo sąlygas bei nustatė laimėtojus

XII. Laimėtojai ir apdovanojimai

XII.1.

(ši dalis pildoma dėl kiekvieno laimėtojo atskirai)

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Grupė

Dalyvio kodas, pavadinimas

UAB "TIKSLI FORMA"

Apdovanojimo vertė (Eur)(įskaitant visus privalomus mokesčius)

10000

Aplinkos apsaugos ir kiti kriterijai

Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai

ne

Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai?

ne

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne

Sutarties informacija

Pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo data

Pirkimo sutartyje (preliminariojoje sutartyje) nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė (Eur)

Numatoma pirkimo sutarties galiojimo pabaigos data

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Grupė

Dalyvio kodas, pavadinimas

UAB "Atamis"

Apdovanojimo vertė (Eur)(įskaitant visus privalomus mokesčius)

6000

Aplinkos apsaugos ir kiti kriterijai

Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai

ne

Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai?

ne

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne

Sutarties informacija

Pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo data

Pirkimo sutartyje (preliminariojoje sutartyje) nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė (Eur)

Numatoma pirkimo sutarties galiojimo pabaigos data

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Grupė

Dalyvio kodas, pavadinimas

1

Apdovanojimo vertė (Eur)(įskaitant visus privalomus mokesčius)

4000

Aplinkos apsaugos ir kiti kriterijai

Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai

ne

Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai?

ne

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne

Sutarties informacija

Pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo data

Pirkimo sutartyje (preliminariojoje sutartyje) nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė (Eur)

Numatoma pirkimo sutarties galiojimo pabaigos data