CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Projekto konkursas

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

1
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.2.

Projekto pavadinimas

Skulptūros-meninio akcento, skirto Dž. J. Simpsonui ir Derybinei grupei dėl Palangos grąžinimo Lietuvai įamžinti, projekto idėjos pirkimas
3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Palangos miesto savivaldybės administracija
125196077
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga
Palanga
00153
LT
Rasa Morkūnienė
+370 46041407
vps@palanga.lt
https://palanga.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/6409

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

IV. Projektuojamas objektas (projektas)

IV.1.

Būsimų paslaugų pavadinimas

IV.2.

Būsimų paslaugų kodas (-ai) pagal BVPŽ:

92312230-2
Skulptorių teikiamos paslaugos
92312230-2
Skulptorių teikiamos paslaugos
IV.3.

Projektuojamo objekto dalys, dėl kurių tiekėjai buvo prašomi pateikti atskirus projektus

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Pavadinimas

Skulptūros-meninio akcento, skirto Dž. J. Simpsonui ir Derybinei grupei dėl Palangos grąžinimo Lietuvai įamžinti, projekto idėjos pirkimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

92312230-2
Skulptorių teikiamos paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

92312230-2
Skulptorių teikiamos paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas

VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB " Klaipėdos projektas "

Kodas

141805727

Adresas

Kepėjų 11A , 91247 Klaipėda

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Saulius Druskis

Pavadinimo patikslinimas

Sergejus Plotnikovas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Marmo Arc"

Pavadinimo patikslinimas

UAB "Architekto studija", Arūnas Sakalauskas

Kodas

304446056

Adresas

V. Žalakevičiaus g. 14-14

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Vytautas Grykšas I.V. 651452

Pavadinimo patikslinimas

Alfonsas Lekavičius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Edmundas Benetis

Pavadinimo patikslinimas

Klaudijus Pūdymas

Šalis

Lietuva

VIII. Projektų vertinimas

VIII.1.

Projektų nepateikę kandidatai ir atmesti projektai

Dalyvio kodas, pavadinimas

Projektuojamo objekto dalies numeris

Projekto nepateikimas (tik riboto projekto atveju)

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VIII.2.

sudaryta projektų eilė arba nustatytas laimėjęs projektas

Projekto eilės numeris

1

Projekto dalies numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

-, Saulius Druskis

Projekto eilės numeris

2

Projekto dalies numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

304446056, UAB "Marmo Arc"

Projekto eilės numeris

3

Projekto dalies numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

152516841, Edmundas Benetis

Projekto eilės numeris

4

Projekto dalies numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

b/n, Vytautas Grykšas I.V. 651452

Projekto eilės numeris

5

Projekto dalies numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

141805727, UAB " Klaipėdos projektas "

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2020-07-28

Sprendimą nulėmusios priežastys

I vietos laimėtojai Saulius Druskis ir Sergejus Plotnikovas surinko vertinimo komisijos narių balų daugumą

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Visiems tiekėjams atsiėmus paraiškas ar pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2020-07-31

Sprendimą nulėmusios priežastys

II vietos laimėtojai UAB "Marmo Arc", UAB "Architekto studija", Arūnas Sakalauskas 2020-07-31 raštu Nr. SR-10 atsisakė pasirašyti sutartį

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Visiems tiekėjams atsiėmus paraiškas ar pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2020-07-31

Sprendimą nulėmusios priežastys

III vietos laimėtojai Klaudijus Pūdymas, Edmundas Benetis per 5 darbo dienas neatvyko pasirašyti sutarties

XII. Laimėtojai ir apdovanojimai

XII.1.

(ši dalis pildoma dėl kiekvieno laimėtojo atskirai)

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Grupė

Dalyvio kodas, pavadinimas

Saulius Druskis

Apdovanojimo vertė (Eur)(įskaitant visus privalomus mokesčius)

2000

Aplinkos apsaugos ir kiti kriterijai

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

ne

Ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai?

ne

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne

Sutarties informacija

Pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo data

Pirkimo sutartyje (preliminariojoje sutartyje) nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė (Eur)

Numatoma pirkimo sutarties galiojimo pabaigos data