CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

493205
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Kalėdinio renginio organizavimo paslaugų pirkimas
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

AB „Amber Grid”
303090867
Savanorių pr. 28
Vilnius
03116
LT
Silvija Valentukevičienė
+370 52327743
s.valentukeviciene@ambergrid.lt
http://www.ambergrid.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/37923

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Subjektas, veikiantis dujų ir šilumos ūkio srityse (kaip nustatyta Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 5 straipsnyje) ir atitinkantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 4 straipsnio reikalavimus
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Paslaugos
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

79952000-2
Su renginiais susijusios paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79952000-2
Su renginiais susijusios paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

79952000-2
Su renginiais susijusios paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Skelbiamos derybos
V.2.

PIRKIMO BŪDO PASIRINKIMO PAGRINDIMAS

73 str
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB "Vestekspress"

Kodas

110461363

Adresas

A.Stulginskio g. 5- 59

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB Linksmadienis

Kodas

302334471

Adresas

M.Jankaus 14-14

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Viešoji įstaiga "Pirmoji kava"

Kodas

225293310

Adresas

P.Vileišio g. 18

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Galley Group"

Kodas

126286061

Adresas

Gerosios Vilties g. 22A - 2, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB ,,Tekvila"

Kodas

302248937

Adresas

Pranciškonų rūmai, Pranciškonų g. 1, Vilnius 122B

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Korektus"

Kodas

303117702

Adresas

Taikos g. 239-27

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Garsas LT"

Kodas

303100076

Adresas

Varpo g. 25

Šalis

Lietuva

pavadinimas

361 FORMA

Kodas

303225934

Adresas

Ulonų g. 1-116

Šalis

Lietuva

pavadinimas

MB „Pramogų pasaulis“

Kodas

304600141

Adresas

Vokiečių g. 1-16

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Šviesos ir garso dizainas"

Kodas

305076599

Adresas

Paberžės g. 10-22

Šalis

Lietuva

VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
110461363 UAB "Vestekspress" A.Stulginskio g. 5- 59 Lietuva
302334471 UAB Linksmadienis M.Jankaus 14-14 Lietuva
225293310 Viešoji įstaiga "Pirmoji kava" P.Vileišio g. 18 Lietuva
126286061 UAB "Galley Group" Gerosios Vilties g. 22A - 2, Vilnius Lietuva
302248937 UAB ,,Tekvila" Pranciškonų rūmai, Pranciškonų g. 1, Vilnius 122B Lietuva
303117702 UAB "Korektus" Taikos g. 239-27 Lietuva
303100076 UAB "Garsas LT" Varpo g. 25 Lietuva
303225934 361 FORMA Ulonų g. 1-116 Lietuva
304600141 MB „Pramogų pasaulis“ Vokiečių g. 1-16 Lietuva
305076599 UAB "Šviesos ir garso dizainas" Paberžės g. 10-22 Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kainos ir kokybės santykis
1
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

303117702, UAB "Korektus"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Kandidatas (dalyvis) pasiūlymo ar galutinio pasiūlymo nepateikė savo iniciatyva

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

Kita

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Kandidatas pridėjo paslaugų aprašymą, bet nepateikė galutinio kainos pasiūlymo.

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

225293310, Viešoji įstaiga "Pirmoji kava"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

90,84
Kaina
41666,05

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

2

Dalyvio kodas, pavadinimas

305076599, UAB "Šviesos ir garso dizainas"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

84,70
Kaina
40656,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

3

Dalyvio kodas, pavadinimas

303100076, UAB "Garsas LT"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

83,25
Kaina
33134,64

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

4

Dalyvio kodas, pavadinimas

126286061, UAB "Galley Group"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

83,20
Kaina
28939,36

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

5

Dalyvio kodas, pavadinimas

304600141, MB „Pramogų pasaulis“

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

77,26
Kaina
40825,40

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

6

Dalyvio kodas, pavadinimas

302248937, UAB ,,Tekvila"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

75,33
Kaina
39857,40

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

7

Dalyvio kodas, pavadinimas

110461363, UAB "Vestekspress"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

74,65
41140,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

8

Dalyvio kodas, pavadinimas

302334471, UAB Linksmadienis

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

74,28
Kaina
41881,78

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

9

Dalyvio kodas, pavadinimas

303225934, 361 FORMA

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

69,98
Kaina
40697,93

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2020-07-28

Sprendimą nulėmusios priežastys

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

225293310

Tiekėjo pavadinimas

Viešoji įstaiga "Pirmoji kava"

Sutarties sudarymo data

2020-08-26

Sutarties galiojimo terminas

2022-01-30

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

41666,05

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

taip
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti visi minimalūs Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, apraše?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne