CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

473981
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Vadovavimo ir bendrųjų kompetencijų ugdymo paslaugos
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

AB "Lietuvos geležinkeliai"
110053842
Mindaugo g. 12
Vilnius
03603
LT
Jolanta Jonikaitė
+370 61646042
jolanta.jonikaite@litrail.lt
http://www.litrail.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/4670

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 2 straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

taip
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Paslaugos
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

80590000-6
Mokymo paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

80590000-6
Mokymo paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

3

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

1 kategorija – Vadovų mokymai

Pagrindinis BVPŽ kodas

80590000-6
Mokymo paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

80590000-6
Mokymo paslaugos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pavadinimas

2 kategorija – Bendrųjų gebėjimų mokymai

Pagrindinis BVPŽ kodas

80590000-6
Mokymo paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

80590000-6
Mokymo paslaugos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Pavadinimas

3 kategorija – Vidinių lektorių ruošimo mokymai

Pagrindinis BVPŽ kodas

80590000-6
Mokymo paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

80590000-6
Mokymo paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Dinaminės pirkimų sistemos sukūrimas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

Organizacijų vystymo centras

Kodas

223274610

Adresas

Jogailos g. 4, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "ŽMOGAUS STUDIJŲ CENTRAS"

Kodas

120282818

Adresas

Trakų g. 8, Vilniaus m., 2001 Vilniaus m. sav.

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB TMD partneriai

Kodas

300039796

Adresas

Konstitucijos pr. 7

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "GRAND PARTNERS"

Kodas

140275756

Adresas

Upės g. 5-214

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "CIVITTA"

Kodas

302477747

Adresas

J. Jasinskio g. 16, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

FITIN / UAB "Alfa idėjos ir technologijos"

Kodas

302442600

Adresas

Radvilėnų pl. 1B

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Mercuri International"

Kodas

111468478

Adresas

Lvovo g. 25

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB „Mokymų erdvė“

Kodas

304224333

Adresas

Karaliaus Mindaugo pr. 49

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB „OVC mokymai“

Kodas

301495532

Adresas

Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“

Kodas

302626372

Adresas

Debreceno g. 37-2, LT-94165 Klaipėda

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
120282818 Uždaroji akcinė bendrovė "ŽMOGAUS STUDIJŲ CENTRAS" Trakų g. 8, Vilniaus m., 2001 Vilniaus m. sav. Lietuva
300039796 UAB TMD partneriai Konstitucijos pr. 7 Lietuva
140275756 UAB "GRAND PARTNERS" Upės g. 5-214 Lietuva
302477747 UAB "CIVITTA" J. Jasinskio g. 16, Vilnius Lietuva
111468478 UAB "Mercuri International" Lvovo g. 25 Lietuva
304224333 UAB „Mokymų erdvė“ Karaliaus Mindaugo pr. 49 Lietuva
302442600 FITIN / UAB "Alfa idėjos ir technologijos" Radvilėnų pl. 1B Lietuva tiekėjų grupė: UAB „Alfa idėjos ir technologijos“ ir UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“
302626372 UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“ Debreceno g. 37-2, LT-94165 Klaipėda tiekėjų grupė: UAB „Alfa idėjos ir technologijos“ ir UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“
223274610 Organizacijų vystymo centras Jogailos g. 4, Vilnius Lietuva tiekėjų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė „ORGANIZACIJŲ VYSTYMO CENTRAS“ ir UAB „OVC mokymai“
301495532 UAB „OVC mokymai“ Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius Lietuva tiekėjų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė „ORGANIZACIJŲ VYSTYMO CENTRAS“ ir UAB „OVC mokymai“

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kainos ir kokybės santykis
1-3
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

302477747, UAB "CIVITTA"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 3 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


Dalyvio kodas, pavadinimas

302477747, UAB "CIVITTA"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 3 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


Dalyvio kodas, pavadinimas

tiekėjų grupė: UAB „Alfa idėjos ir technologijos“ ir UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 3 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis


IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1-3

Sprendimo priėmimo data

2020-06-05

Sprendimą nulėmusios priežastys

Sukurta dinaminė pirkimo sistema (įvertintos visos iki 2020 m. balandžio 30 d. gautos paraiškos)

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

Tiekėjo pavadinimas

Sutarties sudarymo data

2020-06-05

Sutarties galiojimo terminas

2024-02-20

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

800000

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

taip
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

NEŽINOMA

Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai

Šalis

Lietuva

XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, apraše?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne