CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

473291
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Topografinių planų sudarymo paslaugos
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Akcinė bendrovė „Kauno energija“
235014830
Raudondvario pl. 84
Kaunas
47179
LT
Onutė Skarbauskienė
+370 37305902
o.skarbauskiene@kaunoenergija.lt
http://www.kaunoenergija.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/7923

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Subjektas, veikiantis dujų ir šilumos ūkio srityse (kaip nustatyta Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 5 straipsnyje) ir atitinkantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 4 straipsnio reikalavimus
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Paslaugos
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

71354100-5
Skaitmeninio kartografavimo paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71354100-5
Skaitmeninio kartografavimo paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

71354100-5
Skaitmeninio kartografavimo paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71354100-5
Skaitmeninio kartografavimo paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

Valstybės įmonė VALSTYBĖS ŽEMĖS FONDAS

Kodas

120093212

Adresas

Konstitucijos pr. 23, A korpusas, LT-08105 Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Geopartneris"

Kodas

302312788

Adresas

Klaipėdos g. 80 Laugalių k. Klaipėdos r. sav.

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Geodara"

Kodas

301549745

Adresas

K. Donelaičio g. 24-420, Kaunas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Inžinerijos centras"

Kodas

303172990

Adresas

Draugystės g. 20 Elektrėnai

Šalis

Lietuva

pavadinimas

"Projektai ir Co", UAB

Kodas

304317225

Adresas

Užtvankos g. 17, Dainiai

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Surveta

Kodas

304423125

Adresas

Vasario 16-osios g. 23-16, Teleičių k.

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Danreda

Kodas

304223644

Adresas

Lakūnų pl. 71

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjų grupė

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
120093212 Valstybės įmonė VALSTYBĖS ŽEMĖS FONDAS Konstitucijos pr. 23, A korpusas, LT-08105 Vilnius Lietuva
302312788 UAB "Geopartneris" Klaipėdos g. 80 Laugalių k. Klaipėdos r. sav. Lietuva
301549745 UAB "Geodara" K. Donelaičio g. 24-420, Kaunas Lietuva
303172990 UAB "Inžinerijos centras" Draugystės g. 20 Elektrėnai Lietuva
304317225 "Projektai ir Co", UAB Užtvankos g. 17, Dainiai Lietuva
304423125 Surveta Vasario 16-osios g. 23-16, Teleičių k. Lietuva
304223644 Danreda Lakūnų pl. 71 Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

301549745, UAB "Geodara"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

58 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 58 str. 1 d. 1 p. ir Pirkimo sąlygų 78.1 ir 80 p., tiekėjo UAB „Geodara“ pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantį Pirkimo sąlygose (47.1 ir 49 p.) nustatytų reikalavimų, sąlygų ir kriterijų, nes pateiktas nepilnai užpildytas pasiūlymas.

Dalyvio kodas, pavadinimas

302312788, UAB "Geopartneris"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

58 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

UAB „Geopartneris“ pasiūlymas atmestas kaip nepriimtinas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 58 str. 1 d. 5 p. ir Pirkimo sąlygų 78.5 ir 80 p., nes tiekėjo pasiūlyta per didelė kaina viršija pirkimo pradžioje suplanuotas lėšas.

Dalyvio kodas, pavadinimas

304423125, Surveta

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

58 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 58 str. 1 d. 1 p. ir Pirkimo sąlygų 78.1 ir 80 p., tiekėjo UAB „Surveta“ pasiūlymas atmestas, kadangi jis neatitinka Pirkimo dokumentų 2 priede „Pasiūlymo forma“ nustatytų reikalavimų, nes pasiūlymo 1.1-1.4 ir 2.3-2.5 eilutėse įrašyti ilgesni paslaugų teikimo terminai nei buvo nurodyta Techninės specifikacijos 1 lentelėje.

Dalyvio kodas, pavadinimas

303172990, UAB "Inžinerijos centras"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

58 str. 1 d. 4 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Tiekėjo UAB Inžinerijos centras pasiūlymas atmestas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 58 str. 1 d. 4 p. ir Pirkimo sąlygų 78.4 ir 80 p. nuostatomis, nes tiekėjas per nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė ir nepaaiškino informacijos.

Dalyvio kodas, pavadinimas

304317225, "Projektai ir Co", UAB

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

58 str. 1 d. 4 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Tiekėjo UAB „Projektai ir Co“ pasiūlymas atmestas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 58 str. 1 d. 4 p. ir Pirkimo sąlygų 78.4 ir 80 p. nuostatomis, nes tiekėjas per nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė ir nepaaiškino informacijos.

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis


IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

taip
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Nutraukus procedūras

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2020-03-31

Sprendimą nulėmusios priežastys

Pasiūlymo vertinimo metu paaiškėjus, kad tiekėjų pateikti pasiūlymai tarpusavyje yra nepalyginami, nes viename pasiūlyme kainos nurodytos už objektą, o kitame – už tašką, todėl nėra galimybės sudaryti pasiūlymų eilės. Įvertinus tai, kad šiame pirkimo etape keisti Pirkimo sąlygų negalima, todėl norint tikslinti ir koreguoti pirkimo objektą, reikalinga keisti esmines Pirkimo sąlygas, t. y. keisti techninę specifikaciją. Atsižvelgus į tai, jog Pirkimo procedūros negali būti toliau vykdomos pagal paskelbtas sąlygas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 41 str. 3 dalimi, pirkimas nutraukiamas, siekiant nepažeisti šio įstatymo 29 str. 1 dalyje nustatytų principų ir tikslų, nes susidariusios atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

X.2.

TAIS ATVEJAIS, KAI NUTRAUKTOS PIRKIMO PROCEDŪROS, NURODYKITE PRIEŽASTIS:

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras

Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras

Kita

Reikalinga keisti esmines pirkimo sąlygas, t. y. keisti techninę pecifikaciją.