CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

459763
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

330 kV įtampos oro linijos Lietuvos E – Alytus (LN 330) rekonstravimo darbai
3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

taip
4.1.

Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:

taip
Projekto pavadinimas
Projektas bus finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-103 priemonę „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.
Projekto kodas
06.3.1-LVPA-V-103
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

LITGRID, AB
302564383
Viršuliškių skg. 99B
Vilnius
05131
LT
Brigita Kuliešiūtė
+370 70702260
brigita.kuliesiute@litgrid.eu
http://www.litgrid.eu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/19891

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Subjektas, veikiantis elektros energetikos sektoriuje (kaip nustatyta Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 6 straipsnyje) ir atitinkantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 4 straipsnio reikalavimus
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Darbai
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

45231000-5
Vamzdynų, ryšių ir elektros energijos tiekimo linijų tiesimo darbai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71320000-7
Inžinerinio projektavimo paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

45231000-5
Vamzdynų, ryšių ir elektros energijos tiekimo linijų tiesimo darbai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71320000-7
Inžinerinio projektavimo paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

Akcinė bendrovė 'Kauno tiltai'

Kodas

133729589

Adresas

Ateities pl. 46, 52502 Kaunas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB „Vytrita"

Kodas

133858826

Adresas

Atramos g. 2, LT-47174, Kaunas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "Empower-Fidelitas"

Kodas

123855155

Adresas

Motorų g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Šalis

Lietuva

pavadinimas

"Žilinskis ir Co", UAB

Kodas

304317232

Adresas

Užtvankos g. 17, Dainiai

Šalis

Lietuva

pavadinimas

ELECNOR,S.A.

Kodas

A-48027056

Adresas

CALLE MARQUÉS DE MONDEJAR, 33.

Šalis

Ispanija

pavadinimas

UAB Connecto Lietuva

Kodas

304915315

Adresas

Mokslininkų 39-2

Šalis

Lietuva

pavadinimas

AS Connecto Eesti

Kodas

10722319

Adresas

Tuisu 19, Talinas

Šalis

Estija

pavadinimas

UAB Energetikos projektavimo institutas

Kodas

304825800

Adresas

Jonavos g. 30, Kaunas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB „Stiemo“

Kodas

303477554

Adresas

Islandijos pl. 217-8, Kaunas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

EMPOWER AS

Kodas

11445550

Adresas

K. A. Hermanni 8a, Talinas

Šalis

Estija

pavadinimas

Litenergoservis, UAB

Kodas

302244515

Adresas

Senolių g.3 ,Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Apšvietimas"

Kodas

132343314

Adresas

Perspektyvos g. 18, Kaunas

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
1
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

A-48027056, ELECNOR,S.A.

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

58 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlyta kaina viršija pirkimui skirtas lėšas, nustatytas perkančiojo subjekto prieš pradedant pirkimo procedūrą.

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

Tiekėjų grupė AB Kauno tiltai ir UAB Litenergoservis

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

14849700,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

2

Dalyvio kodas, pavadinimas

Tiekėjų grupė UAB Connecto Lietuva, AS Connecto Esti, UAB Enegertikos projektavimo institutas ir UAB Stiemo

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
15750000,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

3

Dalyvio kodas, pavadinimas

Tiekėjų grupė UAB Empower-Fidelitas ir EMPOWER AS

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
17940000,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

4

Dalyvio kodas, pavadinimas

304317232, "Žilinskis ir Co", UAB

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
18507000,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

5

Dalyvio kodas, pavadinimas

Tiekėjų grupė UAB Vytrita ir UAB Apšvietimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
19111 111,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2020-03-12

Sprendimą nulėmusios priežastys

Mažiausia kaina.

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

Tiekėjų grupė AB Kauno tiltai ir UAB Litenergoservis

Tiekėjo pavadinimas

Sutarties sudarymo data

2020-04-30

Sutarties galiojimo terminas

2023-10-29

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

17968137,00

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

taip

Vertė (Eur)

Dalis procentais

Vertė arba procentas nežinomas

taip

Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai

pavadinimas

UAB Energetikos projektavimo institutas

Kodas

304825800

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
-

pavadinimas

UAB TETAS

Kodas

300513148

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
-

pavadinimas

UAB"Kelprojektas"

Kodas

234004210

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
-

pavadinimas

UAB Žalvaris

Kodas

120504795

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
-

pavadinimas

IĮ "Juodasis ežys"

Kodas

302316345

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
-

pavadinimas

AB "Elektros tinktų statyba"

Kodas

111728584

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
-

pavadinimas

UAB ,,Aedilis"

Kodas

300056767

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
-

pavadinimas

UAB "Ramus Baltic"

Kodas

301774539

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
-

XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar perkamos kelių transporto priemonės arba kelių transporto priemonėmis teikiamos keleivinio kelių transporto, keleivių vežimo specialiais reisais, keleivių vežimo užsakomaisiais reisais, atliekų surinkimo, pašto siuntų vežimo keliais, siuntinių vežimo, pašto pristatymo ir siuntinių pristatymo paslaugos?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne