CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

517180
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Naujienų studijos medijos valdymo ir automatizuoto jos išgrojimo programinė ir aparatinė įranga
3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
124241078
S. Konarskio g. 49
Vilnius
03123
LT
Artūras Kudarauskas
+370 52363049
artkud@lrt.lt
http://www.lrt.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/6643

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 2 straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Prekės
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

48921000-0
Automatizacijos sistema

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

48921000-0
Automatizacijos sistema
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

2

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Naujienų studijos automatizuoto išgrojimo programinė ir aparatinė įranga

Pagrindinis BVPŽ kodas

48921000-0
Automatizacijos sistema

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

48921000-0
Automatizacijos sistema

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pavadinimas

Medijos įvedimo ir valdymo programinė įranga

Pagrindinis BVPŽ kodas

48921000-0
Automatizacijos sistema

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

48921000-0
Automatizacijos sistema

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB Hannu Pro Vilnius

Kodas

123918132

Adresas

Kaukysos g. 18-307

Šalis

Lietuva

pavadinimas

TVC Solutions, UAB

Kodas

145213623

Adresas

Dvaro g. 140

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "Propoint LT"

Kodas

121928850

Adresas

Taikos g. 85-34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
123918132 UAB Hannu Pro Vilnius Kaukysos g. 18-307 Lietuva
145213623 TVC Solutions, UAB Dvaro g. 140 Lietuva
121928850 Uždaroji akcinė bendrovė "Propoint LT" Taikos g. 85-34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

123918132, UAB Hannu Pro Vilnius

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 3 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Vadovaujantis VPĮ 45 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 55 straipsnio 10 dalimi ir Pirkimo dokumentų 11.7 ir 13.1.3 punktais atmesti tiekėjo UAB Hannu Pro Vilnius pasiūlymą kaip nepriimtiną, nes tiekėjo pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

Dalyvio kodas, pavadinimas

145213623, TVC Solutions, UAB

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Vadovaujantis VPĮ 45 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 55 straipsnio 10 dalimi ir Pirkimo dokumentų 11.7 ir 13.1.4 punktais atmesti tiekėjo TVC Solutions, UAB pasiūlymą kaip nepriimtiną, nes tiekėjo pasiūlytos kainos 1 Pirkimo dalyje viršija pirkimo daliai skirtas lėšas, perkančiosios organizacijos nustatytas prieš pradedant pirkimo procedūrą.

Dalyvio kodas, pavadinimas

121928850, Uždaroji akcinė bendrovė "Propoint LT"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Vadovaujantis VPĮ 45 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 55 straipsnio 10 dalimi ir Pirkimo dokumentų 11.7 ir 13.1.4 punktais atmesti tiekėjo UAB „Propoint LT“ pasiūlymą kaip nepriimtiną, nes tiekėjo pasiūlytos kainos 1 Pirkimo dalyje viršija pirkimo daliai skirtas lėšas, perkančiosios organizacijos nustatytas prieš pradedant pirkimo procedūrą.

Dalyvio kodas, pavadinimas

145213623, TVC Solutions, UAB

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Vadovaujantis VPĮ 45 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 55 straipsnio 10 dalimi ir Pirkimo dokumentų 11.7 ir 13.1.4 punktais atmesti tiekėjo TVC Solutions, UAB pasiūlymą kaip nepriimtiną, nes tiekėjo pasiūlytos kainos 2 Pirkimo dalyje viršija pirkimo daliai skirtas lėšas, perkančiosios organizacijos nustatytas prieš pradedant pirkimo procedūrą.

Dalyvio kodas, pavadinimas

121928850, Uždaroji akcinė bendrovė "Propoint LT"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Vadovaujantis VPĮ 45 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 55 straipsnio 10 dalimi ir Pirkimo dokumentų 11.7 ir 13.1.4 punktais atmesti tiekėjo UAB „Propoint LT“ pasiūlymą kaip nepriimtiną, nes tiekėjo pasiūlytos kainos 2 Pirkimo dalyje viršija pirkimo daliai skirtas lėšas, perkančiosios organizacijos nustatytas prieš pradedant pirkimo procedūrą.

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis


IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2020-12-17

Sprendimą nulėmusios priežastys

Vadovaujantis VPĮ 29 straipsnio 2 dalies 2 punktu Pirkimo procedūras 1 Pirkimo dalyje užbaigti, nes atmesti visi pasiūlymai.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus

Pirkimo objekto dalies numeris

2

Sprendimo priėmimo data

2020-12-17

Sprendimą nulėmusios priežastys

Vadovaujantis VPĮ 29 straipsnio 2 dalies 2 punktu Pirkimo procedūras 2 Pirkimo dalyje užbaigti, nes atmesti visi pasiūlymai.