CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

473223
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Transporto priemonių stiklų valytuvų ir trapecinių diržų pirkimas
3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Gaudenis Sadaunykas
+370 52394736
gaudenis.sadaunykas@vilniausvt.lt
+370 52394749
http://www.vvtr.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/27121

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Subjektas, veikiantis automatizuotų transporto sistemų, tramvajų, troleibusų, autobusų ar funikulierių transporto paslaugų srityje (kaip nustatyta Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 8 straipsnyje) ir atitinkantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 4  straipsnio reikalavimus
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Prekės
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

34300000-0
Transporto priemonių ir jų variklių dalys ir pagalbiniai reikmenys

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

34300000-0
Transporto priemonių ir jų variklių dalys ir pagalbiniai reikmenys
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

2

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Transporto priemonių stiklų valytuvai

Pagrindinis BVPŽ kodas

34300000-0
Transporto priemonių ir jų variklių dalys ir pagalbiniai reikmenys

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pavadinimas

Trapeciniai diržai transporto priemonių remontui

Pagrindinis BVPŽ kodas

34300000-0
Transporto priemonių ir jų variklių dalys ir pagalbiniai reikmenys

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė MARTONAS

Kodas

122034821

Adresas

Kalvarijų g. 53, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB LANEDA

Kodas

134776093

Adresas

Draugystės 15, LT 51226 Kaunas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "NARVIJA"

Kodas

141499878

Adresas

Dubysos g. 29A, Klaipėda

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Almeida"

Kodas

149907196

Adresas

Šermukšnių g.4, Miklusėnai

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
122034821 Uždaroji akcinė bendrovė MARTONAS Kalvarijų g. 53, Vilnius Lietuva
134776093 UAB LANEDA Draugystės 15, LT 51226 Kaunas Lietuva
141499878 Uždaroji akcinė bendrovė "NARVIJA" Dubysos g. 29A, Klaipėda Lietuva
149907196 UAB "Almeida" Šermukšnių g.4, Miklusėnai Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
1, 2
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

122034821, Uždaroji akcinė bendrovė MARTONAS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

58 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pirkimo dalyvio 1 (pirmos) pirkimo objekto dalies pasiūlymas atmestas kaip netinkamas, nes siūlomos prekės neatitinka pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų ir sąlygų ir be esminių pakeitimų negalėtų patenkinti pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nustatytų pirkimo objektui keliamų reikalavimų.

Dalyvio kodas, pavadinimas

134776093, UAB LANEDA

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

58 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pirkimo dalyvio 1 (pirmos) pirkimo objekto dalies pasiūlymas atmestas kaip netinkamas, nes siūlomos prekės neatitinka pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų ir sąlygų ir be esminių pakeitimų negalėtų patenkinti pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nustatytų pirkimo objektui keliamų reikalavimų.

Dalyvio kodas, pavadinimas

122034821, Uždaroji akcinė bendrovė MARTONAS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

58 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pirkimo dalyvio 2 (antros) pirkimo objekto dalies pasiūlymas atmestas kaip netinkamas, nes siūlomos prekės neatitinka pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų ir sąlygų ir be esminių pakeitimų negalėtų patenkinti pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nustatytų pirkimo objektui keliamų reikalavimų.

Dalyvio kodas, pavadinimas

149907196, UAB "Almeida"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

58 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pirkimo dalyvio 2 (pirmos) pirkimo objekto dalies pasiūlymas atmestas kaip netinkamas, nes siūlomos prekės neatitinka pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų ir sąlygų ir be esminių pakeitimų negalėtų patenkinti pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nustatytų pirkimo objektui keliamų reikalavimų.

Dalyvio kodas, pavadinimas

141499878, Uždaroji akcinė bendrovė "NARVIJA"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

58 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pirkimo dalyvio 2 (antros) pirkimo objekto dalies pasiūlymas atmestas, nes vienintelio likusio pirkimo dalyvio 2 (antros) pirkimo objekto dalies pasiūlyme pasiūlyta kaina viršija 2 (antros) pirkimo objekto dalies pasiūlymų įvertinimui numatytą kainą, Perkančiojo subjekto nustatytą prieš pradedant pirkimo procedūrą ir užfiksuotą rengiamuose dokumentuose.

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis


IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2020-04-03

Sprendimą nulėmusios priežastys

Abiejų 1 (pirmos) pirkimo objekto dalies pasiūlymus pateikusių pirkimo dalyvių pasiūlymai atmesti kaip netinkami, nes juose pasiūlytos prekės neatitinka pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų ir sąlygų ir be esminių pakeitimų negalėtų patenkinti pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nustatytų pirkimo objektui keliamų reikalavimų.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus

Pirkimo objekto dalies numeris

2

Sprendimo priėmimo data

2020-04-03

Sprendimą nulėmusios priežastys

Dviejų 2 (antros) pirkimo objekto dalies pasiūlymus pateikusių pirkimo dalyvių pasiūlymai atmesti kaip netinkami, nes juose pasiūlytos prekės neatitinka pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų ir sąlygų ir be esminių pakeitimų negalėtų patenkinti pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nustatytų pirkimo objektui keliamų reikalavimų. Vienintelio likusio 2 (antros) pirkimo objekto dalies pasiūlymą pateikusio pirkimo dalyvio pasiūlymas atmestas, nes jo pasiūlyme pasiūlyta kaina viršija 2 (antros) pirkimo objekto dalies pasiūlymų įvertinimui numatytą kainą, Perkančiojo subjekto nustatytą prieš pradedant pirkimo procedūrą ir užfiksuotą rengiamuose dokumentuose.