CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

481919
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Vidutinio greičio matavimo sistemų įrengimas, II etapas
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
188710638
J. Basanavičiaus g. 36
Vilnius
03109
LT
Viktoras Kuznecovas
+370 52329614
viktoras.kuznecovas@lakd.lt
http://www.lakd.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/4495

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Darbai
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

45316210-0
Eismo stebėsenos įrenginių montavimas

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

34970000-7
Eismo stebėsenos įrenginiai
34971000-4
Greičio fiksavimo fotoaparatai
71322500-6
Eismo įrangos inžinerinio projektavimo paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

45316210-0
Eismo stebėsenos įrenginių montavimas

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

34970000-7
Eismo stebėsenos įrenginiai
34971000-4
Greičio fiksavimo fotoaparatai
71322500-6
Eismo įrangos inžinerinio projektavimo paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB „Fima“

Kodas

121289694

Adresas

Žirmūnų g. 139, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB „Bipa“

Kodas

134282073

Adresas

Linkuvos g. 85, Kaunas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB ,,Belam LT“

Kodas

110723520

Adresas

Savanorių pr. 286, Kaunas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB ,,Euroelektronika“

Kodas

110474243

Adresas

Partizanų g. 22A, Kaunas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB „Satela“

Kodas

123432365

Adresas

Eišiškių pl. 25 B, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB „Asirinta“

Kodas

168973838

Adresas

J. Janonio g. 30, Panevėžys

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB „Gatas“

Kodas

125718917

Adresas

Dariaus ir Girėno g. 19, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB „Elinova“

Kodas

304645617

Adresas

Verkių g. 34A-2, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“

Kodas

126138657

Adresas

Naugarduko g. 102, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB „Eismus“

Kodas

304059839

Adresas

Rašės g. 9, LT-28197 Utena

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
121289694 UAB „Fima“ Žirmūnų g. 139, Vilnius Lietuva
110723520 UAB ,,Belam LT“ Savanorių pr. 286, Kaunas Lietuva
123432365 UAB „Satela“ Eišiškių pl. 25 B, Vilnius Lietuva
168973838 UAB „Asirinta“ J. Janonio g. 30, Panevėžys Lietuva
134282073 UAB „Bipa“ Linkuvos g. 85, Kaunas Lietuva ŪSG 1
304645617 UAB „Elinova“ Verkių g. 34A-2, Vilnius Lietuva ŪSG 1
126138657 UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ Naugarduko g. 102, Vilnius Lietuva ŪSG 1
304059839 UAB „Eismus“ Rašės g. 9, LT-28197 Utena Lietuva ŪSG 1
110474243 UAB ,,Euroelektronika“ Partizanų g. 22A, Kaunas Lietuva ŪSG 2
125718917 UAB „Gatas“ Dariaus ir Girėno g. 19, Vilnius Lietuva ŪSG 2

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kainos ir kokybės santykis
1
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

121289694, UAB „Fima“

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

96,09
Kaina
1917866,84

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

2

Dalyvio kodas, pavadinimas

110723520, UAB ,,Belam LT“

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

90,56
Kaina
1881550,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

3

Dalyvio kodas, pavadinimas

ŪSG 2

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

69,67
Kaina
2890554,48

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

4

Dalyvio kodas, pavadinimas

123432365, UAB „Satela“

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

65,78
Kaina
3023548,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

5

Dalyvio kodas, pavadinimas

168973838, UAB „Asirinta“

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

63,56
Kaina
3165113,86

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

6

Dalyvio kodas, pavadinimas

ŪSG 1

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

59,95
Kaina
3139066,70

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

taip
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2020-07-23

Sprendimą nulėmusios priežastys

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

121289694

Tiekėjo pavadinimas

UAB „Fima“

Sutarties sudarymo data

2020-08-10

Sutarties galiojimo terminas

2021-08-25

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

1917866,84

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti visi minimalūs Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, apraše?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne