CVPP

Ataskaita

AtGn-1 tipinė forma

Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

489932
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

Šovinių III grupė pirkimas
3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Oficialus pavadinimas: LR Ginklų fondas prie LR VRM Juridinio asmens kodas: 191769098
Adresas: Linkmenų g. 26
Miestas: Vilnius Pašto kodas: LT-08217 Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Asta Šimonėlienė Telefonas: +370 52718893
El. paštas: asta.simoneliene@vrm.lt Faksas:
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.lgf.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/21249
Kita informacija: Pirkimo procedūras nuo 2020 m. liepos 1 d. vykdė ir sutartį sudarė Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kuris perėmė Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pagrindines funkcijas. Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kodas 188729923, Pagrindinis adresas: http://tvud.lrv.lt/ Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5010

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

1 Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)
1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI CENTRINEI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

taip
2.

Pirkimo objekto rūšis:

Prekės
3.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ
Kodas Pavadinimas
35331500-8 Šoviniai
Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)
Kodas Pavadinimas
4.

DALIŲ KIEKIS:

6
5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
Pagrindinis pirkimo objektas Papildomas pirkimo objektas
1 šoviniai 9x19 mm.
35331500-8 Šoviniai
2 Šoviniai (imitaciniai) 9x19 mm.
35331500-8 Šoviniai
3 Šoviniai 12x70 mm plieninė kulka.
35331500-8 Šoviniai
4 Šoviniai 12x70 mm 4,5 mm šratai
35331500-8 Šoviniai
5 Šoviniai 12x70 mm CS dujos.
35331500-8 Šoviniai
6 Šoviniai 12 kal. x 70 mm. Silikoninė kulka.
35331500-8 Šoviniai

IV. PIRKIMO BŪDAS

1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Ribotas konkursas

V. DALYVIAI (KANDIDATAI)

Kodas, pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Adresas Šalis Grupė
300005349 DEFENSA UAB L.STUOKOS GUCEVIČIAUS G. 9-2 Lietuva
302597426 UAB "Sentios" A. Juozapavičiaus pr. 104b Lietuva
302347376 UAB "Valrima" Aukštaičių g. 24 Lietuva
CZ18630898 Banzai spol. s r.o. Olšanská 2666/7 Čekija
EE100673528 Baltic Armaments Co., LTd Veerenni st., 56 Estija
57494031/0001-63 Companhia Brasileira de Cartuchos Av. Humberto de Campos, 3220 - Ribeirão Pires - SP Brazilija
303491447 UAB Defensus Daugėliškio g. 32A, Vilnius Lietuva
301732223 Saugos akademija S. Žukausko 41 Lietuva
304371397 Šaudymo centras Pramonės g. 97-1 Lietuva

VI. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Mažiausios kainos
2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato (dalyvio) kodas, pavadinimas Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
1,2 CZ18630898 Banzai spol. s r.o. Kandidatas (dalyvis) pasiūlymo ar galutinio pasiūlymo nepateikė savo iniciatyva
1,2 EE100673528 Baltic Armaments Co., LTd Kandidatas (dalyvis) pasiūlymo ar galutinio pasiūlymo nepateikė savo iniciatyva
1,2 304371397 Šaudymo centras Kandidatas (dalyvis) pasiūlymo ar galutinio pasiūlymo nepateikė savo iniciatyva
1,2 302347376 UAB "Valrima" Kandidatas (dalyvis) pasiūlymo ar galutinio pasiūlymo nepateikė savo iniciatyva
1 303491447 UAB Defensus 28 str. 5 d. 2 p. Neatitiko nustatytų techninių reikalavimų 188 760,00 Eur
1 302597426 UAB "Sentios" 28 str. 5 d. 2 p. Neatitiko nustatytų techninių reikalavimų 181 500,00 Eur
3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

3.1.

Nustatyta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo

(pildoma ir tokiu atveju, jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Nustatytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio kodas, pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
1 1 301732223 Saugos akademija 174 240,00 Eur
1 2 300005349 DEFENSA UAB 193 358,00 Eur
1 3 57494031/0001-63 Companhia Brasileira de Cartuchos 205 700,00 Eur
2 1 300005349 DEFENSA UAB 8 114,26 Eur

VII. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS ARBA PERKANČIOJO SUBJEKTO VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ

1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne

VIII. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA

1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Sprendimo priėmimo data
Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį) 1,2 2020-11-25
Nutraukus procedūras 3,4,5,6 2020-08-12
2.

TAIS ATVEJAIS, KAI NUTRAUKTOS PIRKIMO PROCEDŪROS, NURODYKITE PRIEŽASTIS:

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
3,4,5,6 Atsižvelgdama į tiekėjų klausimus dėl paskelbtų pirkimo sąlygų, perkančioji organizacija nusprendė tikslinti 3, 4, 5, 6 pirkimo objekto dalių techninės specifikacijos reikalavimus. Dėl numatomų atlikti pakeitimų gali keistis tiekėjų padėtis ir galimybės konkuruoti viešojo pirkimo konkurse, todėl šių pirkimo objekto dalių pirkimas buvo nutrauktas. PO paskelbė Skelbimą, susijusį su papildoma informacija, informacija apie neužbaigtą procedūrą arba pataisą, kodas 2020-667687

IX. SUTARTYS

1.

PRELIMINARIOJOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) VERTĖ (EUR) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus)

182 354,26
2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
1
Tiekėjo kodas
301732223
Tiekėjo pavadinimas
Saugos akademija
Sutarties sudarymo data
2020-12-16
Sutarties galiojimo terminas
2022-12-15
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus)
174 240,00
2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
2
Tiekėjo kodas
300005349
Tiekėjo pavadinimas
DEFENSA UAB
Sutarties sudarymo data
2020-12-15
Sutarties galiojimo terminas
2022-12-14
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus)
8 114,26
2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne

X. INFORMACIJA APIE ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS NAUDOJIMĄ

1.

AR PIRKIMAS SUSIJĘS SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA?

ne

XI. KITA INFORMACIJA

1.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pirkimo procedūras nuo 2020 m. liepos 1 d. vykdė ir sutartį sudarė Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kuris perėmė Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pagrindines funkcijas.
2.

ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ

Vardas, pavardė: Asta Šimonėlienė
Telefono numeris: +370 52718893
Elektroninio pašto adresas: asta.simoneliene@vrm.lt