CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

499571
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Radiologinė įranga
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

taip
4.1.

Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:

taip
Projekto pavadinimas
„Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Panevėžio mieste”
Projekto kodas
08.1.3-CPVA-R-609-51-0001
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Viešoji įstaiga PANEVĖŽIO MIESTO POLIKLINIKA
148194854
Nemuno g. 75, LT-37355, Panevėžys
Panevėžys
37355
LT
Laura Bozienė
+370 45500682
l.boziene@paneveziomp.lt
+370 45500696
http://www.paneveziomp.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/1330

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 2 straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Prekės
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

33111500-6
Stomatologinis rentgenas

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33111500-6
Stomatologinis rentgenas
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

3

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Panoraminis odontologinis rentgeno aparatas

Pagrindinis BVPŽ kodas

33111500-6
Stomatologinis rentgenas

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33111500-6
Stomatologinis rentgenas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pavadinimas

Dentalinis rentgeno aparatas

Pagrindinis BVPŽ kodas

33111500-6
Stomatologinis rentgenas

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33111500-6
Stomatologinis rentgenas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Pavadinimas

Viziografas

Pagrindinis BVPŽ kodas

33111500-6
Stomatologinis rentgenas

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33111500-6
Stomatologinis rentgenas

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

Kodas

221906050

Adresas

V. A. Graičiūno g. 4

Šalis

Lietuva

Kodas

234449420

Adresas

Energetikų g. 8

Šalis

Lietuva

Kodas

123055213

Adresas

Visorių g. 8, Vilniaus m., LT-08300 Vilnius

Šalis

Lietuva

Kodas

123549952

Adresas

Verkių g. 29, korpusas 5

Šalis

Lietuva

Kodas

144301796

Adresas

Architektų g. 1

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
221906050 V. A. Graičiūno g. 4 Lietuva
234449420 Energetikų g. 8 Lietuva
123055213 Visorių g. 8, Vilniaus m., LT-08300 Vilnius Lietuva
123549952 Verkių g. 29, korpusas 5 Lietuva
144301796 Architektų g. 1 Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
I, II, III
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

Kita

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis


IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Nutraukus procedūras

Pirkimo objekto dalies numeris

2

Sprendimo priėmimo data

2020-08-06

Sprendimą nulėmusios priežastys

Gavus prašymą patikslinti pirkimo “Radiologinės įrangos pirkimas” II pirkimo objekto dalies “Dentalinis rentgeno aparatas” techninę specifikaciją dėl joje pateikiamų techninių parametrų.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Nutraukus procedūras

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2020-08-10

Sprendimą nulėmusios priežastys

I pirkimo dalies procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino pabaigos Viešųjų pirkimų komisijai pastebėjus klaidų savo pirkimo dokumentuose (prekės charakteristikoje).

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Nutraukus procedūras

Pirkimo objekto dalies numeris

3

Sprendimo priėmimo data

2020-08-10

Sprendimą nulėmusios priežastys

III pirkimo dalies procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino pabaigos Viešųjų pirkimų komisijai pastebėjus klaidų savo pirkimo dokumentuose (prekės charakteristikoje).

X.2.

TAIS ATVEJAIS, KAI NUTRAUKTOS PIRKIMO PROCEDŪROS, NURODYKITE PRIEŽASTIS:

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras

Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras

Kita

II pirkimo dalies procedūros nutraukiamos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos savo parengtuose dokumentuose pastebėjus klaidų, kurių ištaisyti nenutraukiant pirkimo nėra galimybių (pagrindas: VPĮ 29 straipsnio 3 dalis, pirkimo dokumentų 8.8., 16.1. punktai, nurodantys, kad "atsiradus nenumatytų aplinkybių, dėl kurių turėtų būti keičiamos esminės pirkimo sąlygos (reikalavimai kvalifikacijai, tikslinama techninė specifikacija taip, jog po atliktų pakeitimų daugiau tiekėjų galėtų dalyvauti pirkime, keičiamas sutarties tipas ar pirkimo objektas), pirkimas yra nutraukiamas ir pradedamas naujas pirkimas".

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras

Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras

Kita

I pirkimo dalies procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino pabaigos savo parengtuose dokumentuose pastebėjus klaidų, kurių ištaisyti nenutraukiant pirkimo nėra galimybių (pagrindas: VPĮ 29 straipsnio 3 dalis, pirkimo dokumentų 8.8., 16.1. punktai, nurodantys, kad "atsiradus nenumatytų aplinkybių, dėl kurių turėtų būti keičiamos esminės pirkimo sąlygos (reikalavimai kvalifikacijai, tikslinama techninė specifikacija taip, jog po atliktų pakeitimų daugiau tiekėjų galėtų dalyvauti pirkime, keičiamas sutarties tipas ar pirkimo objektas), pirkimas yra nutraukiamas ir pradedamas naujas pirkimas".

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras

Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras

Kita

III pirkimo dalies procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino pabaigos savo parengtuose dokumentuose pastebėjus klaidų, kurių ištaisyti nenutraukiant pirkimo nėra galimybių (pagrindas: VPĮ 29 straipsnio 3 dalis, pirkimo dokumentų 8.8., 16.1. punktai, nurodantys, kad "atsiradus nenumatytų aplinkybių, dėl kurių turėtų būti keičiamos esminės pirkimo sąlygos (reikalavimai kvalifikacijai, tikslinama techninė specifikacija taip, jog po atliktų pakeitimų daugiau tiekėjų galėtų dalyvauti pirkime, keičiamas sutarties tipas ar pirkimo objektas), pirkimas yra nutraukiamas ir pradedamas naujas pirkimas".