CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

415019
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Gydymo paskirties ligoninės pastato Žuvėdrų g. 4, Palangoje, dalies rekonstravimo ir patalpų paskirties keitimo, pritaikant šias patalpas soc. priežiūros paslaugoms teikti, rekonstravimo darbai
3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

taip
4.1.

Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:

taip
Projekto pavadinimas
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos pagal bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-31-0002 „Socialinių paslaugų plėtra Palangos miesto savivaldybėje“
Projekto kodas
Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-31-0002 „Socialinių paslaugų plėtra Palangos miesto savivaldybėje“
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Palangos miesto savivaldybės administracija
125196077
Vytauto g. 112
Palanga
00153
LT
Vaidotas Kaklys
+370 46041407
vps@palanga.lt
https://www.palanga.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/6409

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Darbai
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000-7
Statybos darbai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000-7
Statybos darbai
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

0

Pavadinimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000-7
Statybos darbai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000-7
Statybos darbai

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS APDAILA"

Kodas

240535710

Adresas

Dubysos g. 66, LT-94107 Klaipėda

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB Redanas

Kodas

301012535

Adresas

Klaipėdos rajonas Klipščių k. Ąžuolynės 28

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB Voverės namai

Kodas

302779838

Adresas

Antakalnio g. 4A, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Rangova"

Kodas

303569433

Adresas

A.Vaišvilos g. 33-112, plungė

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Išskirtinio būsto statyba

Kodas

302351346

Adresas

Taikos pr. 24-3, Klaipėda

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB"Ilgas amžius"

Kodas

303266379

Adresas

Vilties g. 20A, LT-35128 Panevėžys

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Darmina"

Kodas

303526873

Adresas

Minijos g. 43, Klaipėda

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB Napsita

Kodas

302855054

Adresas

Respublikos g. 20-19, Telšiai

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Intega"

Kodas

302498257

Adresas

Plungės g. 80, Plungė

Šalis

Lietuva

pavadinimas

IĮ "Selsa"

Kodas

263267680

Adresas

Kuršlaukio g. 2A, Gargždai

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
301012535 UAB Redanas Klaipėdos rajonas Klipščių k. Ąžuolynės 28 Lietuva
302779838 UAB Voverės namai Antakalnio g. 4A, Vilnius Lietuva
303569433 UAB "Rangova" A.Vaišvilos g. 33-112, plungė Lietuva
302351346 Išskirtinio būsto statyba Taikos pr. 24-3, Klaipėda Lietuva
303266379 UAB"Ilgas amžius" Vilties g. 20A, LT-35128 Panevėžys Lietuva
302855054 UAB Napsita Respublikos g. 20-19, Telšiai Lietuva
240535710 Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS APDAILA" Dubysos g. 66, LT-94107 Klaipėda Lietuva Grupė 1
263267680 IĮ "Selsa" Kuršlaukio g. 2A, Gargždai Lietuva Grupė 1
303526873 UAB "Darmina" Minijos g. 43, Klaipėda Lietuva Grupė 2
302498257 UAB "Intega" Plungės g. 80, Plungė Lietuva Grupė 2

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

302351346, Išskirtinio būsto statyba

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 4 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Tiekėjas nepateikė kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų ir jų per nustatytą terminą nepatikslino

Dalyvio kodas, pavadinimas

302779838, UAB Voverės namai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 4 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Tiekėjas nepateikė pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų ir jų per nustatytą terminą nepatikslino

Dalyvio kodas, pavadinimas

301012535, UAB Redanas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 4 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Tiekėjas nepateikė kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų ir jų per nustatytą terminą nepatikslino

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

Grupė 1

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
222357,19

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

2

Dalyvio kodas, pavadinimas

303569433, UAB "Rangova"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
228958,17

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

3

Dalyvio kodas, pavadinimas

303266379, UAB"Ilgas amžius"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
233133,45

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

4

Dalyvio kodas, pavadinimas

Grupė 2

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
236441,19

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

5

Dalyvio kodas, pavadinimas

302855054, UAB Napsita

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
239086,86

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2019-06-27

Sprendimą nulėmusios priežastys

Pateiktas tinkamas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

Grupė 1

Tiekėjo pavadinimas

Sutarties sudarymo data

2019-07-05

Sutarties galiojimo terminas

2020-09-05

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

222357,19

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar perkamos kelių transporto priemonės arba kelių transporto priemonėmis teikiamos keleivinio kelių transporto, keleivių vežimo specialiais reisais, keleivių vežimo užsakomaisiais reisais, atliekų surinkimo, pašto siuntų vežimo keliais, siuntinių vežimo, pašto pristatymo ir siuntinių pristatymo paslaugos?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne