CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

424854
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Komunikacijos ir reklamos socialiniame tinkle įgyvendinimo paslaugos
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

taip
4.1.

Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:

taip
Projekto pavadinimas
Lietuvos gamtos ir kultūros paveldo objektų (išteklių) pristatymas Lietuvos ir Lenkijos turizmo rinkose bei turinio kūrimas
Projekto kodas
05.4.1-LVPA-V-812-01-0004
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Viešoji įstaiga "Keliauk Lietuvoje"
304971997
Gedimino pr. 38
Vilnius
01104
LT
Vilma Rozenbergaitė
+370 68692250
vilma@lithuania.travel
https://www.lithuania.travel/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/73351

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 2 straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Paslaugos
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

79341000-6
Reklamos paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79341000-6
Reklamos paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

2

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Reklamos socialiniuose tinkluose ir interneto portaluose įgyvendinimas lietuvių kalba

Pagrindinis BVPŽ kodas

79341000-6
Reklamos paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79341000-6
Reklamos paslaugos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pavadinimas

Reklamos socialiniuose tinkluose ir interneto portaluose įgyvendinimas anglų kalba

Pagrindinis BVPŽ kodas

79341000-6
Reklamos paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79341000-6
Reklamos paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB "Open Agency"

Kodas

302414298

Adresas

Goštauto g. 40

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Idea prima"

Kodas

126093354

Adresas

Pranciškonų g. 1

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Inspired Communications"

Kodas

300642933

Adresas

Savanorių pr.1

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Ad verum"

Kodas

300003647

Adresas

S. Konarskio g. 49-409

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Socialinė Reklama

Kodas

303294567

Adresas

S. Nėries g. 89 - 65

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "SuperYou"

Kodas

302705193

Adresas

A.Goštauto g. 40

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB Kokosas

Kodas

303559108

Adresas

Maironio g. 6-1

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Magnet Lt

Kodas

304557170

Adresas

Vykinto g. 14

Šalis

Lietuva

pavadinimas

MB "Antraštė"

Kodas

304844761

Adresas

Kryžiokų Sodų 8-oji g. 1

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "New Agency"

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjų grupė

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
302414298 UAB "Open Agency" Goštauto g. 40 Lietuva
126093354 UAB "Idea prima" Pranciškonų g. 1 Lietuva
300642933 UAB "Inspired Communications" Savanorių pr.1 Lietuva
300003647 UAB "Ad verum" S. Konarskio g. 49-409 Lietuva
303294567 Socialinė Reklama S. Nėries g. 89 - 65 Lietuva
303559108 UAB Kokosas Maironio g. 6-1 Lietuva
304557170 Magnet Lt Vykinto g. 14 Lietuva
304844761 MB "Antraštė" Kryžiokų Sodų 8-oji g. 1 Lietuva
302705193 UAB "SuperYou" A.Goštauto g. 40 Lietuva SuperYou
UAB "New Agency" Lietuva SuperYou

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kainos ir kokybės santykis
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

303559108, UAB Kokosas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Tiekėjas nepateikė kūrybinės užduoties, reikalingos ekonominiam pasiūlymų vertinimui.

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

SuperYou

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

91,66
Kaina
90100

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

2

Dalyvio kodas, pavadinimas

300003647, UAB "Ad verum"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

82,17
Kaina
81454,78

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

3

Dalyvio kodas, pavadinimas

300642933, UAB "Inspired Communications"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

71,64
Kaina
91005,90

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

4

Dalyvio kodas, pavadinimas

304557170, Magnet Lt

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

69,63
Kaina
82210

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

5

Dalyvio kodas, pavadinimas

304844761, MB "Antraštė"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

69,45
Kaina
87000

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

taip
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Nutraukus procedūras

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2019-06-27

Sprendimą nulėmusios priežastys

Siekiant užtikrinti objektyvų vertinimą ir VPĮ 17 str. 1 d. numatytų principų įgyvendinimą.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

2

Sprendimo priėmimo data

2019-06-20

Sprendimą nulėmusios priežastys

geriausias pasiūlymas

X.2.

TAIS ATVEJAIS, KAI NUTRAUKTOS PIRKIMO PROCEDŪROS, NURODYKITE PRIEŽASTIS:

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras

Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras

Kita

Siekiant užtikrinti objektyvų vertinimą ir VPĮ 17 str. 1 d. numatytų principų įgyvendinimą.

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Tiekėjo kodas

SuperYou

Tiekėjo pavadinimas

Sutarties sudarymo data

2019-07-02

Sutarties galiojimo terminas

2021-01-02

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

90100

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti visi minimalūs Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, apraše?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne