CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

400518
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Viaduko virš geležinkelio Mažeikių m. Algirdo g. įrengimas
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

taip
4.1.

Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:

ne
Projekto pavadinimas
Projektui indentifikacinis numeris dar nėra suteiktas
Projekto kodas
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
167371234
Laisvės g. 8
Mažeikiai
89223
LT
Inga Gužienė
+370 44398215
inga.guziene@mazeikiai.lt
+370 44325844
http://www.mazeikiai.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/6203

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

taip

Igaliotoji perkancioji organizacija arba igaliotasis perkantysis subjektas

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susiekimo ministerijos
188710638
J. Basanavičiaus g. 26
Vilnius
03109
LT
Antanas Narbutas
+370 52329653
antanas.narbutas@lakd.lt
http://lakd.lrv.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/6203

Įgaliotosios perkančiosios organizacijos arba įgaliotojo perkančiojo subjekto tipo kodas:

Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Darbai
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

45221000-2
Tiltų ir tunelių, šachtų, požeminių perėjų ir metro statybos darbai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45221000-2
Tiltų ir tunelių, šachtų, požeminių perėjų ir metro statybos darbai
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Viaduko virš geležinkelio Mažeikių m. Algirdo g. įrengimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

45221000-2
Tiltų ir tunelių, šachtų, požeminių perėjų ir metro statybos darbai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45221000-2
Tiltų ir tunelių, šachtų, požeminių perėjų ir metro statybos darbai

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

AS „LNK Industries“

Kodas

40003771783

Adresas

Skanstes g. 27 Ryga

Šalis

Latvija

pavadinimas

AB „Eurovia Lietuva“

Kodas

121949798

Adresas

Liepkalnio g. 85, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB „Fima“

Kodas

121289694

Adresas

Žirmūnų g. 139, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

TS UAB „Tilsta“

Kodas

121477326

Adresas

Granito g. 6, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB „Fegda“

Kodas

110801759

Adresas

Geologų g. 12, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB „Šiaulių plentas“

Kodas

244693070

Adresas

Išradėjų g. 11, Šiauliai

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB „YIT Lietuva“

Kodas

133556411

Adresas

Naglio g. 4A, Kaunas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB „Hidrostatyba“

Kodas

163281914

Adresas

Gamyklos g. 4, Gargždai

Šalis

Lietuva

pavadinimas

A.C.B. AS

Kodas

40003095713

Adresas

Ziepniekkalna iela 21a, Rīga

Šalis

Latvija

VI.3.

Tiekėjų grupė

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
244693070 UAB „Šiaulių plentas“ Išradėjų g. 11, Šiauliai Lietuva
133556411 UAB „YIT Lietuva“ Naglio g. 4A, Kaunas Lietuva
40003771783 AS „LNK Industries“ Skanstes g. 27 Ryga Latvija Ūkio subjektų grupė
121949798 AB „Eurovia Lietuva“ Liepkalnio g. 85, Vilnius Lietuva Ūkio subjektų grupė
121289694 UAB „Fima“ Žirmūnų g. 139, Vilnius Lietuva Ūkio subjektų grupė
121477326 TS UAB „Tilsta“ Granito g. 6, Vilnius Lietuva Ūkio subjektų grupė 1
110801759 UAB „Fegda“ Geologų g. 12, Vilnius Lietuva Ūkio subjektų grupė 1
163281914 UAB „Hidrostatyba“ Gamyklos g. 4, Gargždai Lietuva Ūkio subjektų grupė 2
40003095713 A.C.B. AS Ziepniekkalna iela 21a, Rīga Latvija Ūkio subjektų grupė 2

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kainos ir kokybės santykis
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

244693070, UAB „Šiaulių plentas“

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, nes viršija pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas PO rengemuose dokumentuose prieš pradedant pirkimą

Dalyvio kodas, pavadinimas

133556411, UAB „YIT Lietuva“

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, nes viršija pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas PO rengemuose dokumentuose prieš pradedant pirkimą.

Dalyvio kodas, pavadinimas

121477326, TS UAB „Tilsta“

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Dalyvio kodas, pavadinimas

163281914, UAB „Hidrostatyba“

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, nes viršija pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas PO rengemuose dokumentuose prieš pradedant pirkimą.

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

40003771783, AS „LNK Industries“

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
3167210,86

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

taip
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2019-05-14

Sprendimą nulėmusios priežastys

Atitiko pirkimo dokumentų dokumentuose nustatytus reikalavimus.

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

40003771783

Tiekėjo pavadinimas

AS „LNK Industries“

Sutarties sudarymo data

2019-05-14

Sutarties galiojimo terminas

2020-05-14

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

365630,00

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

taip
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

taip

Vertė (Eur)

Dalis procentais

7,87

Vertė arba procentas nežinomas

ne

Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai

pavadinimas

UAB „Kelprojektas“

Kodas

234004210

Adresas

I. Kanto g. 25, Kaunas

Šalis

Latvija

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
0,422

pavadinimas

UAB „TEC Infrastructure“

Kodas

226148570

Adresas

L. Zamenhofo g. 3, Vilnius

Šalis

Latvija

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
0,074

pavadinimas

AB „Energijos skirstymo operatorius“ paskirti subtiekėjai

Kodas

-

Adresas

-

Šalis

Latvija

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
0,006

pavadinimas

UAB „Kuršasta“

Kodas

173852489

Adresas

Šiaulių g. 30, Skuodas

Šalis

Latvija

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
7,065

pavadinimas

UAB „Klaipėdos energetika“

Kodas

140724749

Adresas

Liepų g. 66, Klaipėda

Šalis

Latvija

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
0,303

XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

taip
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija arba įgaliotasis perkantysis subjektas
XI.2.3.

Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti visi minimalūs Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, apraše?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne