CVPP

Ataskaita

AtGn-1 tipinė forma

Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

450575
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

CBRN INDIVIDUALIOSIOS APSAUGOS PRIEMONĖS
3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Oficialus pavadinimas: Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos Juridinio asmens kodas: 304740061
Adresas: Šv. Ignoto g. 6
Miestas: Vilnius Pašto kodas: 01144 Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Rasa Vyšniauskienė Telefonas: +370 52785045
El. paštas: rasa.vysniauskiene@kam.lt Faksas:
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas:
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/66779
Kita informacija:

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

1 Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)
1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI CENTRINEI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?

taip
Oficialus pavadinimas: Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos Juridinio asmens kodas: 304740061
Adresas: Šv. Ignoto g. 6
Miestas: Vilnius Pašto kodas: 01144 Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Rasa Vyšniauskienė Telefonas: +370 52785045
El. paštas: rasa.vysniauskiene@kam.lt Faksas:
Interneto svetainės adresas: http://www.kam.lt
Kita informacija:

Centrinės perkančiosios organizacijos tipas:

1 Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
2.

Pirkimo objekto rūšis:

Prekės
3.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ
Kodas Pavadinimas
35814000-3 Dujokaukės
Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)
Kodas Pavadinimas
4.

DALIŲ KIEKIS:

1

IV. PIRKIMO BŪDAS

1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Ribotas konkursas

V. DALYVIAI (KANDIDATAI)

Kodas, pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Adresas Šalis Grupė
120375749 UAB Mokslinis-techninis susivienijimas "NOVATEX" Laisvės pr. 117A-37 Lietuva
00413886 Scott Health & Safety Ltd. Pimbo Road, West Pimbo, Skelmersdale, Lancashire, WN8 9RA, England Didžioji Britanija
111725289 Uždaroji akcinė bendrovė "DAN COMMUNICATIONS" Latvių g. 36A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. Lietuva Ūkio subjektų grupė
50003294251 SIA DAN Communications Brivibas iela 97, Riga Latvija Ūkio subjektų grupė

VI. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Mažiausios kainos
2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato (dalyvio) kodas, pavadinimas Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
Ūkio subjektų grupė Kandidatas (dalyvis) pasiūlymo ar galutinio pasiūlymo nepateikė savo iniciatyva
120375749 UAB Mokslinis-techninis susivienijimas "NOVATEX" Kandidatas (dalyvis) pasiūlymo ar galutinio pasiūlymo nepateikė savo iniciatyva
3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

3.1.

Nustatyta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo

(pildoma ir tokiu atveju, jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Nustatytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio kodas, pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
1 1 00413886 Scott Health & Safety Ltd. 2 614 906,80 Eur

VII. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS ARBA PERKANČIOJO SUBJEKTO VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ

1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

taip
2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne

VIII. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA

1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Sprendimo priėmimo data
Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį) 1 2019-11-29

IX. SUTARTYS

2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
1
Tiekėjo kodas
00413886
Tiekėjo pavadinimas
Scott Health & Safety Ltd.
Sutarties sudarymo data
2019-12-12
Sutarties galiojimo terminas
2022-11-14
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus)
1 023 224,40
2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne

X. INFORMACIJA APIE ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS NAUDOJIMĄ

1.

AR PIRKIMAS SUSIJĘS SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA?

ne

XI. KITA INFORMACIJA

1.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Laimėjusio dalyvio pasiūlyta 1 vnt kaina - 93,96 Eur be PVM.
2.

ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ

Vardas, pavardė: Rasa Vyšniauskienė
Telefono numeris: +370 70680045
Elektroninio pašto adresas: rasa.vysniauskiene@kam.lt