CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

419588
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Aleksoto (III d.) ŠTT tinklų tiesimo darbų nuo katilinės Lakūnų pl. 64 iki katilinės Antanavos g. 18A, Kaunas pirkimas
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

taip
4.1.

Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:

taip
Projekto pavadinimas
Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo plėtra Aleksoto mikrorajone
Projekto kodas
04.3.2-LVPA-K-102-04-0001
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Akcinė bendrovė „Kauno energija“
235014830
Raudondvario pl. 84
Kaunas
47179
LT
Šarūnas Jurėnas
+370 37305884
s.jurenas@kaunoenergija.lt
http://www.kaunoenergija.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/7923

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Subjektas, veikiantis dujų ir šilumos ūkio srityse (kaip nustatyta Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 5 straipsnyje) ir atitinkantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 4 straipsnio reikalavimus
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Darbai
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

45231110-9
Vamzdžių tiesimo darbai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71248000-8
Projektų ir dokumentacijos priežiūra
71320000-7
Inžinerinio projektavimo paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

45231110-9
Vamzdžių tiesimo darbai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71248000-8
Projektų ir dokumentacijos priežiūra
71320000-7
Inžinerinio projektavimo paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

AB ,,Požeminiai darbai"

Kodas

13339327

Adresas

Lazdijų g. 20

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "KRS"

Kodas

133630961

Adresas

Draugystės 15A, Kaunas, Kauno m. sav.

Šalis

Lietuva

pavadinimas

AB MONTUOTOJAS MF ALYTUJE

Kodas

149667153

Adresas

PRAMONĖS 23 ALYTUS

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Geovizija"

Kodas

300810466

Adresas

Taikos pr.116U

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB Bright energy

Kodas

302900033

Adresas

Taikos pr. 149-209, Kaunas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Energosistemos

Kodas

304436304

Adresas

Taikos pr.149

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Vytrita"

Šalis

Lietuva

pavadinimas

SIA CBF „L-KO“

Šalis

Latvija

pavadinimas

SIA „Wesemann“

Šalis

Latvija

pavadinimas

SIA „Halle B“

Šalis

Latvija

pavadinimas

UAB „Ekoveika“

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB „Požeminės linijos“

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB „Caterva“

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB „Remanas“

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB „Bormann Consult“

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB „Akmens takas“

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjų grupė

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
149667153 AB MONTUOTOJAS MF ALYTUJE PRAMONĖS 23 ALYTUS Lietuva
302900033 UAB Bright energy Taikos pr. 149-209, Kaunas Lietuva Bright energy, Wesemann, Halle B
SIA „Wesemann“ Latvija Bright energy, Wesemann, Halle B
SIA „Halle B“ Latvija Bright energy, Wesemann, Halle B
304436304 UAB "Energosistemos Taikos pr.149 Lietuva Energosistemos, Požeminės linijos, Caterva, Remanas
UAB „Požeminės linijos“ Lietuva Energosistemos, Požeminės linijos, Caterva, Remanas
UAB „Caterva“ Lietuva Energosistemos, Požeminės linijos, Caterva, Remanas
UAB „Remanas“ Lietuva Energosistemos, Požeminės linijos, Caterva, Remanas
300810466 UAB "Geovizija" Taikos pr.116U Lietuva Geovizija, Vytrita, L-KO
UAB "Vytrita" Lietuva Geovizija, Vytrita, L-KO
SIA CBF „L-KO“ Latvija Geovizija, Vytrita, L-KO
133630961 UAB "KRS" Draugystės 15A, Kaunas, Kauno m. sav. Lietuva KRS, Bormann Consult, Akmens takas
UAB „Bormann Consult“ Lietuva KRS, Bormann Consult, Akmens takas
UAB „Akmens takas“ Lietuva KRS, Bormann Consult, Akmens takas
13339327 AB ,,Požeminiai darbai" Lazdijų g. 20 Lietuva Požeminiai darbai, Ekoveika
UAB „Ekoveika“ Lietuva Požeminiai darbai, Ekoveika

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
1
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Geovizija, Vytrita, L-KO

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

58 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir sąlygų.

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

149667153, AB MONTUOTOJAS MF ALYTUJE

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
1797000,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2019-05-14

Sprendimą nulėmusios priežastys

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal kainos kriterijų

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

149667153

Tiekėjo pavadinimas

AB MONTUOTOJAS MF ALYTUJE

Sutarties sudarymo data

2019-08-14

Sutarties galiojimo terminas

2019-12-31

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

2174370,00

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

taip

Vertė (Eur)

Dalis procentais

4,00

Vertė arba procentas nežinomas

ne

Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai

pavadinimas

UAB „Energetikos inžinerija“

Kodas

303031057

Adresas

Ateities pl. 45C-223, 52119 Kaunas

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
4,0

XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti visi minimalūs Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, apraše?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne