CVPP

Ataskaita

AtGn-1 tipinė forma

Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

426364
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

Hologramos lipdukų su apsaugine plėvele gamybos paslaugos
3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Oficialus pavadinimas: Valstybės įmonė 'REGITRA' Juridinio asmens kodas: 110078991
Adresas: Liepkalnio g. 97
Miestas: Vilnius Pašto kodas: LT-02121 Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Ramunė Kailiūnienė Telefonas: +370 52646466
El. paštas: ramune.kailiuniene@regitra.lt Faksas:
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas:
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/4611
Kita informacija:

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

4 Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 2 straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas
1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI CENTRINEI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
2.

Pirkimo objekto rūšis:

Paslaugos
3.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ
Kodas Pavadinimas
79823000-9 Spausdinimo ir pristatymo paslaugos
Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)
Kodas Pavadinimas
4.

DALIŲ KIEKIS:

1

IV. PIRKIMO BŪDAS

1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas

V. DALYVIAI (KANDIDATAI)

Kodas, pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Adresas Šalis Grupė
110753474 UAB "Lodvila" Sėlių g. 3A Lietuva
122588443 UAB "ATEA" J. Rutkausko g. 6 Lietuva
110394345 Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "BALTIC SIGN" Taikos pr. 145B, Kauno m., 3031 Kauno m. sav. Lietuva

VI. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Mažiausios kainos
2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato (dalyvio) kodas, pavadinimas Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
1 122588443 UAB "ATEA" 28 str. 5 d. 1 p. Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų 0,40 Eur
1 110394345 Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "BALTIC SIGN" 28 str. 5 d. 1 p. Pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų 0,27 Eur
3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

3.1.

Nustatyta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo

(pildoma ir tokiu atveju, jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Nustatytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio kodas, pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
1 1 110753474 UAB "Lodvila" 0,39 Eur

VII. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS ARBA PERKANČIOJO SUBJEKTO VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ

1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

taip
2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

taip

VIII. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA

1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Sprendimo priėmimo data
Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį) 1 2019-07-19

IX. SUTARTYS

2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
1
Tiekėjo kodas
110753474
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Lodvila"
Sutarties sudarymo data
2019-09-16
Sutarties galiojimo terminas
2022-09-16
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus)
317 049,60
2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

taip
Vertė (Eur)
221 934,72
Dalis procentais
70,00
Vertė arba procentas nežinomas
ne
Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai (jei žinoma)
Kodas, pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Adresas Šalis Apimtis (Eur arba proc.),
(jei žinoma)
4003907691 Holography LTD Maza Rencenu g. 12, LV1073, Ryga Latvija 70,00 Proc.


X. INFORMACIJA APIE ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS NAUDOJIMĄ

1.

AR PIRKIMAS SUSIJĘS SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA?

taip
1.1.

Įslaptinta informacija naudota (bus naudojama):

Sutarties vykdymo metu
1.2.

Įslaptintos informacijos aukščiausia slaptumo žyma:

Riboto naudojimo

XI. KITA INFORMACIJA

1.

PAPILDOMA INFORMACIJA

2.

ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ

Vardas, pavardė: Ramunė Kailiūnienė
Telefono numeris: +370 52646466
Elektroninio pašto adresas: ramune.kailiuniene@regitra.lt