CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

437480
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Pasvalio kultūros centro didžiosios salės atnaujinimo darbai
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

taip
4.1.

Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:

taip
Projekto pavadinimas
"Pasvalio kultūros centro infrastruktūros modernizavimas"
Projekto kodas
07.1.1-CPVA-K-306-03-0001
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Pasvalio kultūros centras
190633921
Vytauto Didžiojo a. 3
Pasvalys
39143
LT
Robertas Lavickas
+370 45134340
kultura@pasvalys.lt
http://www.kultura@pasvalys.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/CompanyInformation/Index/41800

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

taip

Įgaliotoji perkančioji organizacija arba įgaliotasis perkantysis subjektas

Pasvalio rajono savivaldybės administracija
188753657
Vytauto Didžiojo a. 1
Pasvalys
39143
LT
Aurelija Vareikienė
+370 45154039
a.vareikiene@pasvalys.lt
+370 45154134
http://www.pasvalys.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/6806

Įgaliotosios perkančiosios organizacijos arba įgaliotojo perkančiojo subjekto tipo kodas:

Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Darbai
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000-7
Statybos darbai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000-7
Statybos darbai
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

0

Pavadinimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000-7
Statybos darbai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000-7
Statybos darbai

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris

437480

VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "STAPORA"

Kodas

148226024

Adresas

S. Kerbedžio g. 7B, Panevėžio m., LT-35104 Panevėž

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "SVALEX"

Kodas

300652436

Adresas

Biržų g. 95 A., Pasvalys

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB"Ilgas amžius"

Kodas

303266379

Adresas

Veiverių g. 9B-41, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB ,,RDA Statyba"

Kodas

300660066

Adresas

Draugystės g. 4-104, Mažeikiai

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjų grupė

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
148226024 Uždaroji akcinė bendrovė "STAPORA" S. Kerbedžio g. 7B, Panevėžio m., LT-35104 Panevėž Lietuva
300652436 UAB "SVALEX" Biržų g. 95 A., Pasvalys Lietuva
303266379 UAB"Ilgas amžius" Veiverių g. 9B-41, Vilnius Lietuva Ūkio subjektų grupė sudaryta iš UAB ,,Ilgas amžius" ir UAB ,,RDA Statyba"
300660066 UAB ,,RDA Statyba" Draugystės g. 4-104, Mažeikiai Lietuva Ūkio subjektų grupė sudaryta iš UAB ,,Ilgas amžius" ir UAB ,,RDA Statyba"

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
1
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

303266379, UAB"Ilgas amžius"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 3 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Tiekėjas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų.

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

300652436, UAB "SVALEX"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
530961,49

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

2

Dalyvio kodas, pavadinimas

148226024, Uždaroji akcinė bendrovė "STAPORA"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
597999,99

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2019-10-08

Sprendimą nulėmusios priežastys

Tiekėjo pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

300652436

Tiekėjo pavadinimas

UAB "SVALEX"

Sutarties sudarymo data

2019-10-16

Sutarties galiojimo terminas

2021-10-16

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

530961,49

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

taip

Vertė (Eur)

Dalis procentais

32,09

Vertė arba procentas nežinomas

ne

Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai

pavadinimas

UAB ,,Algstata"

Kodas

300659288

Adresas

Joniškėlio g. 55, Pasvalys

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
0,11

pavadinimas

UAB ,,Elektrostata"

Kodas

300651423

Adresas

Parko g. 6, Valakėlių k., Pasvalio r.

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
16,06

pavadinimas

UAB ,,Nerijaus inžineriniai tinklai"

Kodas

304511867

Adresas

Miško g. 12, Parąžės k., Kretingos r.

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
10,68

pavadinimas

UAB ,,Statybos projektų valdymas"

Kodas

300078023

Adresas

Algirdo g. 19-501, Vilnius

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
5,24

XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

taip
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija arba įgaliotasis perkantysis subjektas
XI.2.3.

Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti visi minimalūs Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, apraše?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne