CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita dinaminės pirkimo sistemos pagrindu

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

123781
1.2.

Pirkimo procedūros numeris

123781-415558
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Mokyklos pastato Alėjos g. 30, Leipalingio mstl., Druskininkų sav., pritaikymo bendruomenės centro veiklai III etapo darbų (kapitalinio remonto) techninė priežiūra
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Druskininkų savivaldybės administracija
188776264
Vilniaus al. 18, Druskininkai
Druskininkai
66119
LT
Justina Maliukevičiūtė, viešųjų pirkimų vyriausioji specialistė
+370 31353763
justina.maliukeviciute@druskininkai.lt
+370 31355376
http://www.druskininkai.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/6517

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Pirkimas taikant dinaminę pirkimų sistemą
V.2.

PIRKIMO BŪDO PASIRINKIMO PAGRINDIMAS

79 str
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris

123781

VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB "Prie Lėvens"

Kodas

168962051

Adresas

Lėvens g. 1a, Piniavos kaimas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB " Optimum Projektai"

Kodas

300866568

Adresas

Kepyklos g. 15, Alytus

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"

Kodas

111678149

Adresas

Ševčenkos g. 14/ Švitrigailos g. 16, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "SDG"

Kodas

135899565

Adresas

Draugystės g. 8E, Kaunas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Inžinerinė vizija"

Kodas

304451384

Adresas

Švitrigailos g. 11K-109, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Pastatų diagnostika ir statyba"

Kodas

30062088

Adresas

Pilies g. 8-321, Klaipėda

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Statybos projektų valdymo grupė"

Kodas

300607786

Adresas

S. Stanevičiaus g. 96-70, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Panevėžio miestprojektas"

Kodas

147693352

Adresas

Respublikos g. 15, Panevėžys

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Progresyvūs projektai"

Kodas

300045183

Adresas

J.Zauerveino g. Nr.5-7, Klaipėda

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
168962051 UAB "Prie Lėvens" Lėvens g. 1a, Piniavos kaimas Lietuva
300866568 UAB " Optimum Projektai" Kepyklos g. 15, Alytus Lietuva
111678149 UAB "Statybų inžinerinės paslaugos" Ševčenkos g. 14/ Švitrigailos g. 16, Vilnius Lietuva
135899565 UAB "SDG" Draugystės g. 8E, Kaunas Lietuva
304451384 UAB "Inžinerinė vizija" Švitrigailos g. 11K-109, Vilnius Lietuva
30062088 UAB "Pastatų diagnostika ir statyba" Pilies g. 8-321, Klaipėda Lietuva
300607786 UAB "Statybos projektų valdymo grupė" S. Stanevičiaus g. 96-70, Vilnius Lietuva
147693352 UAB "Panevėžio miestprojektas" Respublikos g. 15, Panevėžys Lietuva
300045183 UAB "Progresyvūs projektai" J.Zauerveino g. Nr.5-7, Klaipėda Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

300045183, UAB "Progresyvūs projektai"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Dalyvio pasiūlyta kaina viršijo perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas.

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

168962051, UAB "Prie Lėvens"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
4961,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2019-04-26

Sprendimą nulėmusios priežastys

Ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą atrinko CPO LT.

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

168962051

Tiekėjo pavadinimas

UAB "Prie Lėvens"

Sutarties sudarymo data

2019-05-07

Sutarties galiojimo terminas

2020-07-07

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

4961,00

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne