CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

390470
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

KLIENTŲ APTARNAVIMO, PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO IR PILIEČIŲ CHARTIJOS PARENGIMO KONSULTACINIŲ PASLAUGŲ PIRKIMAS
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

taip
4.1.

Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:

taip
Projekto pavadinimas
„Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Vilniaus rajono savivaldybėje“
Projekto kodas
Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-01-0009
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Vilniaus rajono savivaldybės administracija
188708224
Rinktinės g. 50
Vilnius
09318
LT
Beata Nenartavičiūtė-Dolgopolova
+370 2754206
beata.nenartaviciute-dolgopolova@vrsa.lt
http://www.vrsa.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/1764

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Paslaugos
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

79400000-8
Verslo ir valdymo konsultacinės bei susijusios paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79400000-8
Verslo ir valdymo konsultacinės bei susijusios paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

79400000-8
Verslo ir valdymo konsultacinės bei susijusios paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79400000-8
Verslo ir valdymo konsultacinės bei susijusios paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB "PricewaterhouseCoopers"

Kodas

111473315

Adresas

J. Jasinskio 16 B, 03163 Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI"

Kodas

142122047

Adresas

Ukmergės g. 222, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Kvalitetas"

Kodas

134992237

Adresas

Žirmūnų g. 68, 09124 Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "EKONOMINĖS KONSULTACIJOS IR TYRIMAI"

Kodas

123398443

Adresas

J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė "ŽMOGAUS STUDIJŲ CENTRAS"

Kodas

120282818

Adresas

Trakų g. 8, 01132 Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

"A sprendimai", UAB

Kodas

300559245

Adresas

Laisvės pr. 3, 04215 Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "CIVITTA"

Kodas

302477747

Adresas

Gedimino pr. 27, 01104 Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Efektyvi vadyba"

Kodas

304640043

Adresas

Giedraičių g. 93-18, 08214 Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Prosperitu Lietuva"

Kodas

304223904

Adresas

Vokiečių g. 26, LT-01130 Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Bankinės konsultacijos"

Kodas

122612823

Adresas

Savanorių pr. 192-709, 44151 Kaunas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Mykolo Romerio universitetas

Kodas

111951726

Adresas

Ateities g. 20, 08303 Vilnius

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjų grupė

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
111473315 UAB "PricewaterhouseCoopers" J. Jasinskio 16 B, 03163 Vilnius Lietuva
123398443 UAB "EKONOMINĖS KONSULTACIJOS IR TYRIMAI" J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius Lietuva
120282818 Uždaroji akcinė bendrovė "ŽMOGAUS STUDIJŲ CENTRAS" Trakų g. 8, 01132 Vilnius Lietuva
300559245 "A sprendimai", UAB Laisvės pr. 3, 04215 Vilnius Lietuva
302477747 UAB "CIVITTA" Gedimino pr. 27, 01104 Vilnius Lietuva
304640043 UAB "Efektyvi vadyba" Giedraičių g. 93-18, 08214 Vilnius Lietuva Jungtinės veiklos grupė 1
304223904 UAB "Prosperitu Lietuva" Vokiečių g. 26, LT-01130 Vilnius Lietuva Jungtinės veiklos grupė 1
142122047 UAB "EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI" Ukmergės g. 222, Vilnius Lietuva Jungtinės veiklos grupė 2
122612823 UAB "Bankinės konsultacijos" Savanorių pr. 192-709, 44151 Kaunas Lietuva Jungtinės veiklos grupė 2
134992237 UAB "Kvalitetas" Žirmūnų g. 68, 09124 Vilnius Lietuva Jungtinės veiklos grupė 3
111951726 Mykolo Romerio universitetas Ateities g. 20, 08303 Vilnius Lietuva Jungtinės veiklos grupė 3

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kainos ir kokybės santykis
1
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

120282818, Uždaroji akcinė bendrovė "ŽMOGAUS STUDIJŲ CENTRAS"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

Kita

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Viešųjų pirkimų įstatymo 57 str. 3 d. 1 p.

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

302477747, UAB "CIVITTA"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

85,45
Kaina
66550,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

2

Dalyvio kodas, pavadinimas

123398443, UAB "EKONOMINĖS KONSULTACIJOS IR TYRIMAI"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

77,48
Kaina
64704,75

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

3

Dalyvio kodas, pavadinimas

111473315, UAB "PricewaterhouseCoopers"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

76,23
Kaina
71390,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

4

Dalyvio kodas, pavadinimas

Jungtinės veiklos grupė 3

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

75,08
Kaina
75020,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

5

Dalyvio kodas, pavadinimas

Jungtinės veiklos grupė 1

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

70,00
Kaina
42350,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

6

Dalyvio kodas, pavadinimas

300559245, "A sprendimai", UAB

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

62,13
Kaina
60000,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

7

Dalyvio kodas, pavadinimas

Jungtinės veiklos grupė 2

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

50,35
Kaina
66550,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

taip
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2018-12-20

Sprendimą nulėmusios priežastys

Tiekėjo pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, pasiūlymo kaina yra priimta Perkančiajai organizacijai.

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

302477747

Tiekėjo pavadinimas

UAB "CIVITTA"

Sutarties sudarymo data

2019-01-16

Sutarties galiojimo terminas

2020-02-18

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

66550,00

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

taip

Vertė (Eur)

13310,00

Dalis procentais

Vertė arba procentas nežinomas

ne

Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai

pavadinimas

UAB "Leaners"

Kodas

304740606

Adresas

Laisvės pr. 60, Vilnius

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
13310

XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti visi minimalūs Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, apraše?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne