CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

444973
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Teršalų likvidavimo ir gelbėjimo laivo viešasis pirkimas
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

taip
4.1.

Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:

taip
Projekto pavadinimas
Taršos incidentų Baltijos jūroje likvidavimo priemonėms įsigyti
Projekto kodas
05.3.1-APVA-V-011-01-0006
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Lietuvos kariuomenė
188732677
Šv. Ignoto g. 8
Vilnius
01144
LT
Mantas Čiuta
+370 52735559
mantas.ciuta@kam.lt
http://www.kam.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/4442

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Krašto apsaugos sistemos karinis vienetas ar tarnyba
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Prekės
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

34513000-6
Žvejybos, gelbėtojų ir kiti specialieji laivai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

34513000-6
Žvejybos, gelbėtojų ir kiti specialieji laivai
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

34513000-6
Žvejybos, gelbėtojų ir kiti specialieji laivai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

34513000-6
Žvejybos, gelbėtojų ir kiti specialieji laivai

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB Vakarų Baltijos laivų statykla

Kodas

142166353

Adresas

Minijos g. 180, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Baltic Workboats AS

Kodas

10657801

Adresas

Nasva, Kaarma v., 93872 Saare mk, Estija

Šalis

Estija

pavadinimas

Uudenkaupungin Työvene Oy

Kodas

FI26518844

Adresas

Telakkatie 8

Šalis

Suomija

pavadinimas

Damen Shipyards Gorinchem BV

Kodas

23036357

Adresas

Avelingen West 20

Šalis

Nyderlandai

pavadinimas

PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o.

Kodas

KRS 0000657652

Adresas

ul. Śmidowicza 48

Šalis

Lenkija

pavadinimas

Cantiere Navale Vittoria S.P.A.

Kodas

IT01281400299

Adresas

via Leonardo da Vinci, 47

Šalis

Italija

pavadinimas

ASTILLEROS ZAMAKONA, S.A.U.

Kodas

A48025845

Adresas

C/Puerto pesquero, s.n. (48980)

Šalis

Ispanija

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
142166353 UAB Vakarų Baltijos laivų statykla Minijos g. 180, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. Lietuva
10657801 Baltic Workboats AS Nasva, Kaarma v., 93872 Saare mk, Estija Estija
FI26518844 Uudenkaupungin Työvene Oy Telakkatie 8 Suomija
23036357 Damen Shipyards Gorinchem BV Avelingen West 20 Nyderlandai
KRS 0000657652 PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. ul. Śmidowicza 48 Lenkija
IT01281400299 Cantiere Navale Vittoria S.P.A. via Leonardo da Vinci, 47 Italija
A48025845 ASTILLEROS ZAMAKONA, S.A.U. C/Puerto pesquero, s.n. (48980) Ispanija

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kainos ir kokybės santykis
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

142166353, UAB Vakarų Baltijos laivų statykla

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Netinkamas viešojo pirkimo pasiūlymas

Dalyvio kodas, pavadinimas

10657801, Baltic Workboats AS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Netinkamas viešojo pirkimo pasiūlymas

Dalyvio kodas, pavadinimas

FI26518844, Uudenkaupungin Työvene Oy

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Netinkamas viešojo pirkimo pasiūlymas

Dalyvio kodas, pavadinimas

23036357, Damen Shipyards Gorinchem BV

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Netinkamas viešojo pirkimo pasiūlymas

Dalyvio kodas, pavadinimas

KRS 0000657652 , PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o.

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Netinkamas viešojo pirkimo pasiūlymas

Dalyvio kodas, pavadinimas

IT01281400299, Cantiere Navale Vittoria S.P.A.

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Netinkamas viešojo pirkimo pasiūlymas

Dalyvio kodas, pavadinimas

A48025845, ASTILLEROS ZAMAKONA, S.A.U.

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Netinkamas viešojo pirkimo pasiūlymas

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis


IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

taip
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2019-12-16

Sprendimą nulėmusios priežastys

Netinkami viešojo pirkimo pasiūlymi