CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

427709
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Muzikos instrumentai
3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

taip
4.1.

Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:

taip
Projekto pavadinimas
NACIONALINĖS MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO MENŲ MOKYKLOS MODERNIZAVIMAS
Projekto kodas
09.1.3-CPVA-K-723-02-0001
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla
111966952
T. Kosciuškos g. 11, LT-01100 Vilnius
Vilnius
01100
LT
Lina Christoforovienė
+370 66260606
lina.christoforoviene@gmail.com
http://cmm.lt/cms/lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/18505

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 2 straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Prekės
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

37310000-4
Muzikos instrumentai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

37310000-4
Muzikos instrumentai
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

4

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Arfa

Pagrindinis BVPŽ kodas

37310000-4
Muzikos instrumentai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

37310000-4
Muzikos instrumentai
37313500-0
Arfos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pavadinimas

Tūba

Pagrindinis BVPŽ kodas

37310000-4
Muzikos instrumentai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

37310000-4
Muzikos instrumentai
37314000-2
Pučiamieji instrumentai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Pavadinimas

Fortepijonai

Pagrindinis BVPŽ kodas

37310000-4
Muzikos instrumentai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

37310000-4
Muzikos instrumentai
37311000-1
Klavišiniai instrumentai

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

4

Pavadinimas

Koncertinis fortepijonas

Pagrindinis BVPŽ kodas

37310000-4
Muzikos instrumentai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

37310000-4
Muzikos instrumentai
37311000-1
Klavišiniai instrumentai

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB Organum

Kodas

123884954

Adresas

S.Konarskio g. 9-2

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "PIANO LT"

Kodas

301819062

Adresas

Teatro g. 10

Šalis

Lietuva

pavadinimas

IĮ "Tonus vivus"

Kodas

304445036

Adresas

Donelaičio g. 6A

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
123884954 UAB Organum S.Konarskio g. 9-2 Lietuva
301819062 UAB "PIANO LT" Teatro g. 10 Lietuva
304445036 IĮ "Tonus vivus" Donelaičio g. 6A Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kainos ir kokybės santykis
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis


IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo

Pirkimo objekto dalies numeris

2

Sprendimo priėmimo data

2019-05-21

Sprendimą nulėmusios priežastys

Pirkimo 2 dalies procedūros baigtos, nes per nustatytą terminą nepateiktas nė vienas pasiūlymas (VPĮ 29 str. 2 d. 4 p. )