CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

440546
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Scenos garso ir vaizdo įrangos pirkimas
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

taip
4.1.

Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:

taip
Projekto pavadinimas
2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos regioninės plėtros fondas
Projekto kodas
07.1.1-CPVA-V-304-01-0004
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Kauno valstybinis muzikinis teatras
190754798
Laisvės al. 91
Kaunas
44297
LT
Stasys Kriščiūnas
+370 37200633
krisciunas.stasys@gmail.com
http://www.muzikinisteatras.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/27225

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 2 straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Prekės
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

32330000-5
Garso ir vaizdo įrašymo ir atgaminimo aparatai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

32330000-5
Garso ir vaizdo įrašymo ir atgaminimo aparatai
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

0

Pavadinimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

32330000-5
Garso ir vaizdo įrašymo ir atgaminimo aparatai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

32330000-5
Garso ir vaizdo įrašymo ir atgaminimo aparatai

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB "Audiotonas"

Kodas

110603713

Adresas

Neries kr. 14

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Tiesioginė transliacija"

Kodas

304711266

Adresas

Kęstučio g. 18, Lėbartų kaimas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB ,,Arisava"

Kodas

302892871

Adresas

J.Janonio g. 12, Marijampolė

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB ,,Konferenta"

Kodas

301503833

Adresas

Kalvarijų g. 125, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB ,,Midiaudio"

Kodas

134231673

Adresas

Gedimino g. 33, Kaunas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB ,,Sentios"

Kodas

LT100006425312

Adresas

Islandijos pl. 91, Kaunas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB ,,Tamsta"

Kodas

304040803

Adresas

A.Strazdelio g. 1, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB Hannu Pro Vilnius

Kodas

123918132

Adresas

Kaukysos g. 18-307, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB ,,Parazitas"

Kodas

302219540

Adresas

Kalvarijų g. 143, Vilnius

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjų grupė

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
110603713 UAB "Audiotonas" Neries kr. 14 Lietuva
304711266 UAB "Tiesioginė transliacija" Kęstučio g. 18, Lėbartų kaimas Lietuva
302892871 UAB ,,Arisava" J.Janonio g. 12, Marijampolė Lietuva Konkurso dalyviai, nepateikę pasiūlymo
301503833 UAB ,,Konferenta" Kalvarijų g. 125, Vilnius Lietuva Konkurso dalyviai, nepateikę pasiūlymo
134231673 UAB ,,Midiaudio" Gedimino g. 33, Kaunas Lietuva Konkurso dalyviai, nepateikę pasiūlymo
LT100006425312 UAB ,,Sentios" Islandijos pl. 91, Kaunas Lietuva Konkurso dalyviai, nepateikę pasiūlymo
304040803 UAB ,,Tamsta" A.Strazdelio g. 1, Vilnius Lietuva Konkurso dalyviai, nepateikę pasiūlymo
123918132 UAB Hannu Pro Vilnius Kaukysos g. 18-307, Vilnius Lietuva Konkurso dalyviai, nepateikę pasiūlymo
302219540 UAB ,,Parazitas" Kalvarijų g. 143, Vilnius Lietuva Konkurso dalyviai, nepateikę pasiūlymo

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
1
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

302892871, UAB ,,Arisava"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Kandidatas (dalyvis) pasiūlymo ar galutinio pasiūlymo nepateikė savo iniciatyva

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


Dalyvio kodas, pavadinimas

301503833, UAB ,,Konferenta"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Kandidatas (dalyvis) pasiūlymo ar galutinio pasiūlymo nepateikė savo iniciatyva

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


Dalyvio kodas, pavadinimas

134231673, UAB ,,Midiaudio"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Kandidatas (dalyvis) pasiūlymo ar galutinio pasiūlymo nepateikė savo iniciatyva

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


Dalyvio kodas, pavadinimas

LT100006425312, UAB ,,Sentios"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Kandidatas (dalyvis) pasiūlymo ar galutinio pasiūlymo nepateikė savo iniciatyva

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


Dalyvio kodas, pavadinimas

304040803, UAB ,,Tamsta"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Kandidatas (dalyvis) pasiūlymo ar galutinio pasiūlymo nepateikė savo iniciatyva

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


Dalyvio kodas, pavadinimas

123918132, UAB Hannu Pro Vilnius

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Kandidatas (dalyvis) pasiūlymo ar galutinio pasiūlymo nepateikė savo iniciatyva

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


Dalyvio kodas, pavadinimas

302219540, UAB ,,Parazitas"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Kandidatas (dalyvis) pasiūlymo ar galutinio pasiūlymo nepateikė savo iniciatyva

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

110603713, UAB "Audiotonas"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
69311,22

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

2

Dalyvio kodas, pavadinimas

304711266, UAB "Tiesioginė transliacija"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
73107,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2019-07-15

Sprendimą nulėmusios priežastys

Konkurso laimėtojas pateikė konkurso sąlygose reikalautus dokumentus ir pasiūlė perkančiajai organizacijai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą - mažiausią kainą

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

110603713

Tiekėjo pavadinimas

UAB "Audiotonas"

Sutarties sudarymo data

2019-08-01

Sutarties galiojimo terminas

2020-02-01

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

69311,22

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti visi minimalūs Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, apraše?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne