CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

424791
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Muziejaus pastato P. Avižonio g. 6, Pasvalys, rekonstravimo darbai (I etapas)
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

taip
4.1.

Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:

taip
Projekto pavadinimas
,,Pasvalio krašto muziejus-modernus kultūros populiarinimo edukacijos ir relaksacijos centras"
Projekto kodas
07.1.1-CPVA-R-305-51-0004
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Pasvalio rajono savivaldybės administracija
188753657
Vytauto Didžiojo a. 1
Pasvalys
39143
LT
Aurelija Vareikienė
+370 45154039
a.vareikiene@pasvalys.lt
+370 45154134
http://www.pasvalys.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/6806

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Darbai
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000-7
Statybos darbai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000-7
Statybos darbai
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

0

Pavadinimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000-7
Statybos darbai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000-7
Statybos darbai

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris

424791

VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

STATKORPAS AB

Kodas

147651620

Adresas

Savitiškio g. 10F, Panevėžio m., 37371 Panevėžio m

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Konsolė"

Kodas

140582050

Adresas

Liepų g. 79, Klaipėda

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "SVALEX"

Kodas

300652436

Adresas

Biržų g. 95 A., Pasvalys

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "AVA statyba"

Kodas

134963680

Adresas

Stanaičių k., Kauno r.

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Guresta"

Kodas

303355372

Adresas

V. Krėvės pr.128G, Kaunas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB Losrita

Kodas

303255361

Adresas

Maišiagalos g. 30, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB ,,Stogtekta"

Kodas

303065725

Adresas

Vilniaus g.10, Švenčionys

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjų grupė

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
147651620 STATKORPAS AB Savitiškio g. 10F, Panevėžio m., 37371 Panevėžio m Lietuva
140582050 UAB "Konsolė" Liepų g. 79, Klaipėda Lietuva
300652436 UAB "SVALEX" Biržų g. 95 A., Pasvalys Lietuva
134963680 UAB "AVA statyba" Stanaičių k., Kauno r. Lietuva
303255361 UAB Losrita Maišiagalos g. 30, Vilnius Lietuva
303355372 UAB "Guresta" V. Krėvės pr.128G, Kaunas Lietuva Ūkio subjektų grupė sudaryta iš UAB ,,Guresta" ir UAB ,,Stogtekta"
303065725 UAB ,,Stogtekta" Vilniaus g.10, Švenčionys Lietuva Ūkio subjektų grupė sudaryta iš UAB ,,Guresta" ir UAB ,,Stogtekta"

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
1
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Ūkio subjektų grupė sudaryta iš UAB ,,Guresta" ir UAB ,,Stogtekta"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlyta kaina viršija viešajam pirkimui skirtas lėšas, perkančiosios organizacijos nustatytas prieš pradedant pirkimo procedūrą.

Dalyvio kodas, pavadinimas

140582050, UAB "Konsolė"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlyta kaina viršija viešajam pirkimui skirtas lėšas, perkančiosios organizacijos nustatytas prieš pradedant pirkimo procedūrą.

Dalyvio kodas, pavadinimas

134963680, UAB "AVA statyba"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 2 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Vadovaujantis konkurso sąlygų 8.7.3 p. tiekėjo UAB ,,AVA statyba" pasiūlymas atmestas, nes tiekėjas perkančiajai organizacijai per nustatytą terminą nepateikė pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikaciją įrodančių dokumentų.

Dalyvio kodas, pavadinimas

147651620, STATKORPAS AB

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 2 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Vadovaujantis konkurso sąlygų 8.7.3 p. tiekėjo AB ,,Statkorpas" pasiūlymas atmestas, nes tiekėjas perkančiajai organizacijai per nustatytą terminą nepateikė pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikaciją įrodančių dokumentų.

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

300652436, UAB "SVALEX"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
578946,27

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

2

Dalyvio kodas, pavadinimas

303255361, UAB Losrita

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
585639,72

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2019-04-19

Sprendimą nulėmusios priežastys

Tiekėjo pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

300652436

Tiekėjo pavadinimas

UAB "SVALEX"

Sutarties sudarymo data

2019-05-02

Sutarties galiojimo terminas

2021-01-02

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

578946,27

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

NEŽINOMA

Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai

pavadinimas

UAB ,,Algstata"

Kodas

300659288

Adresas

Joniškėlio g. 55, Pasvalys

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB ,,Elektrostata"

Kodas

300651423

Adresas

Valakėlių k., Pasvalio r.

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB ,,Agentus"

Kodas

300668910

Adresas

Laumėnų k., Kauno r.

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB ,,Atamis"

Kodas

300564438

Adresas

Žirmūnų g. 139A, Vilnius

Šalis

Lietuva

XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti visi minimalūs Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, apraše?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne