CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

420754
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Biokuro katilo su kondensaciniu ekonomaizeriu ir nauju dūmtraukiu Jurbarko katilinėje įrengimo pirkimas
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

taip
4.1.

Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:

taip
Projekto pavadinimas
Biokuru kūrenamo katilo įrengimas Jurbarko katilinėje
Projekto kodas
Nr. 04.1.1-LVPA-K-109-02-0003
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Akcinė bendrovė „Kauno energija“
235014830
Raudondvario pl. 84
Kaunas
47179
LT
Daiva Skačkauskienė
+370 37305684
d.skackauskiene@kaunoenergija.lt
http://www.kaunoenergija.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/7923

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Subjektas, veikiantis dujų ir šilumos ūkio srityse (kaip nustatyta Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 5 straipsnyje) ir atitinkantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 4 straipsnio reikalavimus
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Darbai
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

45331110-0
Katilų montavimo darbai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

44621200-1
Katilai
71248000-8
Projektų ir dokumentacijos priežiūra
71320000-7
Inžinerinio projektavimo paslaugos
80511000-9
Darbuotojų mokymo paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

0

Pavadinimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

45331110-0
Katilų montavimo darbai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

44621200-1
Katilai
71248000-8
Projektų ir dokumentacijos priežiūra
71320000-7
Inžinerinio projektavimo paslaugos
80511000-9
Darbuotojų mokymo paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Skelbiamos derybos
V.2.

PIRKIMO BŪDO PASIRINKIMO PAGRINDIMAS

73 str
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB "ENERSTENA"

Kodas

151465326

Adresas

Ateities pl. 30A, Kauno m., 52163 Kauno m. sav.

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Energijos taupymo centras"

Kodas

147832026

Adresas

Pramonės g. 8 K2-1, 35100 Panevėžys

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Nest Baltija"

Kodas

301560706

Adresas

Piliakalnio g. 5A, 46224 Kaunas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Rusnė"

Kodas

132754130

Adresas

Miško g. 30-78, 44313 Kaunas

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjų grupė

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
151465326 UAB "ENERSTENA" Ateities pl. 30A, Kauno m., 52163 Kauno m. sav. Lietuva
147832026 UAB "Energijos taupymo centras" Pramonės g. 8 K2-1, 35100 Panevėžys Lietuva UAB "Energijos taupymo centras", veikiantis pagal Jungtinės veiklos sutartį su UAB "Nest Baltija" ir UAB "Rusnė"
301560706 UAB "Nest Baltija" Piliakalnio g. 5A, 46224 Kaunas Lietuva UAB "Energijos taupymo centras", veikiantis pagal Jungtinės veiklos sutartį su UAB "Nest Baltija" ir UAB "Rusnė"
132754130 UAB "Rusnė" Miško g. 30-78, 44313 Kaunas Lietuva UAB "Energijos taupymo centras", veikiantis pagal Jungtinės veiklos sutartį su UAB "Nest Baltija" ir UAB "Rusnė"

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

UAB "Energijos taupymo centras", veikiantis pagal Jungtinės veiklos sutartį su UAB "Nest Baltija" ir UAB "Rusnė"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Kandidatas nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo

Priežastys:

Tiekėjų grupės pasiūlymas neatitiko Pirkimo dokumentų reikalavimų, todėl nebuvo pakviestas pateikti galutinio pasiūlymo.

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

58 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Tiekėjų grupės pasiūlymas neatitiko Pirkimo dokumentų reikalavimų.

Dalyvio kodas, pavadinimas

151465326, UAB "ENERSTENA"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

58 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina per didelė ir nepriimtina.

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina/ sąnaudos

Kaina

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina/ sąnaudos

1573000,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis


IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

taip
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2019-07-30

Sprendimą nulėmusios priežastys

Pirkimas pasibaigė, atmetus visus pasiūlymus.