CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

457840
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Programinės įrangos palaikymo paslaugos
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Valstybės įmonė 'REGITRA'
110078991
Liepkalnio g. 97
Vilnius
02121
LT
Džiuljeta Malinauskaitė
+370 52646466
dziuljeta.malinauskaite@regitra.lt
https://www.regitra.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/4611

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 2 straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Paslaugos
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

72261000-2
Programinės įrangos palaikymo paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72261000-2
Programinės įrangos palaikymo paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

2

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Programinės įrangos palaikymo paslaugos

Pagrindinis BVPŽ kodas

72261000-2
Programinės įrangos palaikymo paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72261000-2
Programinės įrangos palaikymo paslaugos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pavadinimas

Programinės įrangos palaikymo paslaugos

Pagrindinis BVPŽ kodas

72261000-2
Programinės įrangos palaikymo paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72261000-2
Programinės įrangos palaikymo paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)


VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
1-2
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis


IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Nutraukus procedūras

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2019-11-22

Sprendimą nulėmusios priežastys

Pirkimo sąlygose buvo nustatyta, kad perkamas ne visas perkančiosios organizacijos turimų licencijų paketo palaikymas. Pirkimo procedūrų metu, paaiškėjo aplinkybė, kad perkamos programinės įrangos gamintojas Oracle nesutinka pateikti tiekiamos palaikymo apimties kvotos, argumentuodamas savo sprendimą viešai prieinama įmonės politika, kuri nurodo, kad įsigyjant programinės įrangos palaikymą, turi būti perkamas visas perkančiosios organizacijos turimų licencijų rinkinys (paketas), o ne atskiros jo dalys. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą informaciją, perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 29 str. 3 dalimi ir pirkimo sąlygų 1.14 punktu, priėmė sprendimą nutraukti šio pirkimo procedūras.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Nutraukus procedūras

Pirkimo objekto dalies numeris

2

Sprendimo priėmimo data

2019-11-22

Sprendimą nulėmusios priežastys

Pirkimo sąlygose buvo nustatyta, kad perkamas ne visas perkančiosios organizacijos turimų licencijų paketo palaikymas. Pirkimo procedūrų metu, paaiškėjo aplinkybė, kad perkamos programinės įrangos gamintojas Oracle nesutinka pateikti tiekiamos palaikymo apimties kvotos, argumentuodamas savo sprendimą viešai prieinama įmonės politika, kuri nurodo, kad įsigyjant programinės įrangos palaikymą, turi būti perkamas visas perkančiosios organizacijos turimų licencijų rinkinys (paketas), o ne atskiros jo dalys. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą informaciją, perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 29 str. 3 dalimi ir pirkimo sąlygų 1.14 punktu, priėmė sprendimą nutraukti šio pirkimo procedūras.

X.2.

TAIS ATVEJAIS, KAI NUTRAUKTOS PIRKIMO PROCEDŪROS, NURODYKITE PRIEŽASTIS:

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras

Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras

Kita

Pirkimo sąlygose buvo nustatyta, kad perkamas ne visas turimas visas licencijų paketo palaikymas. Pirkimo procedūrų metu, paaiškėjo aplinkybė, kad perkamos programinės įrangos gamintojas Oracle nesutinka pateikti tiekiamos palaikymo apimties kvotos, argumentuodamas savo sprendimą viešai prieinama įmonės politika, kuri nurodo, kad įsigyjant programinės įrangos palaikymą, turi būti perkamas visas perkančiosios organizacijos turimų licencijų rinkinys (paketas), o ne atskiros jo dalys. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą informaciją, perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 29 str. 3 dalimi ir pirkimo sąlygų 1.14 punktu, priėmė sprendimą nutraukti šio pirkimo procedūras.

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras

Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras

Kita

Pirkimo sąlygose buvo nustatyta, kad perkamas ne visas turimas visas licencijų paketo palaikymas. Pirkimo procedūrų metu, paaiškėjo aplinkybė, kad perkamos programinės įrangos gamintojas Oracle nesutinka pateikti tiekiamos palaikymo apimties kvotos, argumentuodamas savo sprendimą viešai prieinama įmonės politika, kuri nurodo, kad įsigyjant programinės įrangos palaikymą, turi būti perkamas visas perkančiosios organizacijos turimų licencijų rinkinys (paketas), o ne atskiros jo dalys. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą informaciją, perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 29 str. 3 dalimi ir pirkimo sąlygų 1.14 punktu, priėmė sprendimą nutraukti šio pirkimo procedūras.