CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

396147
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Garažo patalpų 1-15, 1-16, 1-17 ir 1-18 paskirties keitimo į sandėliavimo paskirtį Vilniaus r. sav., Nemenčinėje, Kalno g. 27, projekto parengimo paslaugos ir statybos darbai
3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos
188743887
Mindaugo g. 24, Vilnius
Vilnius
03215
LT
Danguolė Kuliešienė
+370 52103749
danguole.kuliesiene@kam.lt
http://www.kam.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5707

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Darbai
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

45216200-6
Karinių pastatų ir įrangos statybos darbai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71000000-8
Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos
71248000-8
Projektų ir dokumentacijos priežiūra
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

0

Pavadinimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

45216200-6
Karinių pastatų ir įrangos statybos darbai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71000000-8
Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos
71248000-8
Projektų ir dokumentacijos priežiūra

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB Jordis

Kodas

300531139

Adresas

Aukštabalio g. 4-46, Šiauliai

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis


IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Nutraukus procedūras

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2019-08-02

Sprendimą nulėmusios priežastys

Atsižvelgiant į tai, kad perkami statybos darbai kartu su projektavimu pagal projektavimo užduotyje nustatytus reikalavimus ir dėl perkamo objekto liko neatsakytų klausimų tiekėjams, todėl perkančioji organizacija priėmė sprendimą nutraukti vykdomas statybos darbų kartu su projektavimo paslaugomis pirkimo procedūras ir organizuoti atskirus statinio projektavimo paslaugų bei statybos darbų pirkimus.

X.2.

TAIS ATVEJAIS, KAI NUTRAUKTOS PIRKIMO PROCEDŪROS, NURODYKITE PRIEŽASTIS:

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras

Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras

Kita

Atsižvelgiant į tai, kad perkami statybos darbai kartu su projektavimu pagal projektavimo užduotyje nustatytus reikalavimus ir dėl perkamo objekto liko neatsakytų klausimų tiekėjams, todėl perkančioji organizacija priėmė sprendimą nutraukti vykdomas statybos darbų kartu su projektavimo paslaugomis pirkimo procedūras ir organizuoti atskirus statinio projektavimo paslaugų bei statybos darbų pirkimus. Pastaba: UAB Jordis (kodas 300531139) CVP IS pateikė pasiūlymą, tačiau PO nėra vykdžiusi susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais. Kadangi dėl tiekėjų pateiktų klausimų pasiūlymų pateikimo terminas buvo nukeliamas, tiekėjas UAB Jordis CVP IS neatsiėmė pateikto pasiūlymo, todėl pirkimo procedūrų ataskaitoje UAB Jordis rodomas kaip dalyvis.