CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

434471
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, finansuojamų iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, finansų tarpininkų paslaugų pirkimas
3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas
124261860
Blindžių g. 17
Vilnius
08111
LT
Loreta Šimkienė
+370 52649516
loreta@garfondas.lt
http://www.garfondas.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/4234

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Privatusis juridinis asmuo, kuris atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 2  straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Paslaugos
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

66100000-1
Bankų ir investavimo paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

66113000-5
Kredito teikimo paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

2

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, finansuojamų iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, finansų tarpininkų paslaugų pirkimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

66100000-1
Bankų ir investavimo paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

66113000-5
Kredito teikimo paslaugos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pavadinimas

Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, finansuojamų iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, finansų tarpininkų paslaugų pirkimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

66100000-1
Bankų ir investavimo paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

66113000-5
Kredito teikimo paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

Kooperatinė bendrovė Jungtinė Centrinė Kredito Unija

Kodas

304739874

Adresas

J. Jasinskio g. 12, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Ignalinos kredito unija

Kodas

110088042

Adresas

Vasario 16-osios g. 10-6, Ignalina

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Kredito unija "Litas"

Kodas

302448934

Adresas

Taikos pr. 21B, Kaunas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Joniškio kredito unija

Kodas

110089678

Adresas

Miesto a. 4, Joniškis

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Kredito unija "Zanavykų bankelis"

Kodas

112044379

Adresas

Bažnyčios g. 11-12, Šakiai

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Raseinių kredito unija

Kodas

110086568

Adresas

Maironio g. 10, Raseiniai

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Akademinė kredito unija

Kodas

112043843

Adresas

A. Mickevičiaus g. 15-2, Kaunas

Šalis

Lietuva

VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
304739874 Kooperatinė bendrovė Jungtinė Centrinė Kredito Unija J. Jasinskio g. 12, Vilnius Lietuva Jungtinės veiklos sutartis
110088042 Ignalinos kredito unija Vasario 16-osios g. 10-6, Ignalina Lietuva Jungtinės veiklos sutartis
302448934 Kredito unija "Litas" Taikos pr. 21B, Kaunas Lietuva Jungtinės veiklos sutartis
110089678 Joniškio kredito unija Miesto a. 4, Joniškis Lietuva Jungtinės veiklos sutartis
112044379 Kredito unija "Zanavykų bankelis" Bažnyčios g. 11-12, Šakiai Lietuva Jungtinės veiklos sutartis
110086568 Raseinių kredito unija Maironio g. 10, Raseiniai Lietuva Jungtinės veiklos sutartis
112043843 Akademinė kredito unija A. Mickevičiaus g. 15-2, Kaunas Lietuva Jungtinės veiklos sutartis

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kainos ir kokybės santykis
1,2
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Jungtinės veiklos sutartis

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 3 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlymas atmestas, kadangi tiekėjas neatitinka Pirkimo sąlygų 28.4 papunktyje nustatyto kvalifikacijos reikalavimo.

Dalyvio kodas, pavadinimas

Jungtinės veiklos sutartis

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 3 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlymas atmestas, kadangi tiekėjas neatitinka Pirkimo sąlygų 28.4 papunktyje nustatyto kvalifikacijos reikalavimo.

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis


IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2019-07-09

Sprendimą nulėmusios priežastys

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostata, pirkimo procedūros baigiasi, kai atmetami visi pasiūlymai.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus

Pirkimo objekto dalies numeris

2

Sprendimo priėmimo data

2019-07-09

Sprendimą nulėmusios priežastys

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostata, pirkimo procedūros baigiasi, kai atmetami visi pasiūlymai.