CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

415818
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Gamtinių dujų pirkimas
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Dainius Voveris
+370 52394773
dainius.voveris@vilniausvt.lt
http://www.vvtr.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/27121

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Subjektas, veikiantis automatizuotų transporto sistemų, tramvajų, troleibusų, autobusų ar funikulierių transporto paslaugų srityje (kaip nustatyta Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 8 straipsnyje) ir atitinkantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 4  straipsnio reikalavimus
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Prekės
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

09123000-7
Gamtinės dujos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

65200000-5
Dujų paskirstymo ir susijusios paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

2

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Gamtinės dujos, naudojamos kaip transporto priemonių degalai

Pagrindinis BVPŽ kodas

09123000-7
Gamtinės dujos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

65200000-5
Dujų paskirstymo ir susijusios paslaugos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pavadinimas

Gamtinės dujos šildymui

Pagrindinis BVPŽ kodas

09123000-7
Gamtinės dujos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

65200000-5
Dujų paskirstymo ir susijusios paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

"Elektrum Lietuva", UAB

Kodas

301506046

Adresas

A. Goštauto g. 40B

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Enefit UAB

Kodas

300649187

Adresas

Konstitucijos pr. 7

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Lietuvos energijos tiekimas"

Kodas

303383884

Adresas

Žvejų g. 14

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Achema Gas Trade

Kodas

304580888

Adresas

Jonalaukio k. 1

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
301506046 "Elektrum Lietuva", UAB A. Goštauto g. 40B Lietuva
300649187 Enefit UAB Konstitucijos pr. 7 Lietuva
303383884 UAB "Lietuvos energijos tiekimas" Žvejų g. 14 Lietuva
304580888 Achema Gas Trade Jonalaukio k. 1 Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
1, 2
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis


IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Nutraukus procedūras

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2019-02-27

Sprendimą nulėmusios priežastys

Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad vertinant ir lyginant pateiktus dalyvių pasiūlymus, nustatyta, kad dėl skirtingų dalyvių pasiūlymuose pateiktų gamtinių dujų įkainių apskaičiavimo kainodarų, negalima vienareikšmiškai ir sąžiningai palyginti dalyvių pasiūlymų galutinių kainų, nes taip būtų pažeisti pagrindiniai viešųjų pirkimų principai (lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo) ir nebūtų pasiektas pagrindinis pirkimo tikslas – siekti, kad prekėms įsigyti skirtos perkančiojo subjekto lėšos būtų naudojamos racionaliai.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Nutraukus procedūras

Pirkimo objekto dalies numeris

2

Sprendimo priėmimo data

2019-02-27

Sprendimą nulėmusios priežastys

Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad vertinant ir lyginant pateiktus dalyvių pasiūlymus, nustatyta, kad dėl skirtingų dalyvių pasiūlymuose pateiktų gamtinių dujų įkainių apskaičiavimo kainodarų, negalima vienareikšmiškai ir sąžiningai palyginti dalyvių pasiūlymų galutinių kainų, nes taip būtų pažeisti pagrindiniai viešųjų pirkimų principai (lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo) ir nebūtų pasiektas pagrindinis pirkimo tikslas – siekti, kad prekėms įsigyti skirtos perkančiojo subjekto lėšos būtų naudojamos racionaliai.

X.2.

TAIS ATVEJAIS, KAI NUTRAUKTOS PIRKIMO PROCEDŪROS, NURODYKITE PRIEŽASTIS:

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras

Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras

Kita

Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad vertinant ir lyginant pateiktus dalyvių pasiūlymus, nustatyta, kad dėl skirtingų dalyvių pasiūlymuose pateiktų gamtinių dujų įkainių apskaičiavimo kainodarų, negalima vienareikšmiškai ir sąžiningai palyginti dalyvių pasiūlymų galutinių kainų, nes taip būtų pažeisti pagrindiniai viešųjų pirkimų principai (lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo) ir nebūtų pasiektas pagrindinis pirkimo tikslas – siekti, kad prekėms įsigyti skirtos perkančiojo subjekto lėšos būtų naudojamos racionaliai.

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras

Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras

Kita

Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad vertinant ir lyginant pateiktus dalyvių pasiūlymus, nustatyta, kad dėl skirtingų dalyvių pasiūlymuose pateiktų gamtinių dujų įkainių apskaičiavimo kainodarų, negalima vienareikšmiškai ir sąžiningai palyginti dalyvių pasiūlymų galutinių kainų, nes taip būtų pažeisti pagrindiniai viešųjų pirkimų principai (lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo) ir nebūtų pasiektas pagrindinis pirkimo tikslas – siekti, kad prekėms įsigyti skirtos perkančiojo subjekto lėšos būtų naudojamos racionaliai.