CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

412455
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Noreikiškių katilinės biokuro katilo iki 1 MW galios įrengimo pirkimas
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

taip
4.1.

Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:

taip
Projekto pavadinimas
Noreikiškių katilinės biokuro katilo iki 1 MW galios įrengimas
Projekto kodas
Nr. 04.1.1-LVPA-K-109-01-0006
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Akcinė bendrovė „Kauno energija“
235014830
Raudondvario pl. 84
Kaunas
47179
LT
Daiva Skačkauskienė
+370 37305684
d.skackauskiene@kaunoenergija.lt
http://www.kaunoenergija.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/7923
Ataskaitos XI.2.1 dalyje nenurodytas subrangovas, kurį tiekėjas ketina pasitelkti bei nežinomam subrangovui numatyta pavesti 17 proc. darbų.

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Subjektas, veikiantis dujų ir šilumos ūkio srityse (kaip nustatyta Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 5 straipsnyje) ir atitinkantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 4 straipsnio reikalavimus
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Darbai
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

45331110-0
Katilų montavimo darbai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

44621200-1
Katilai
71320000-7
Inžinerinio projektavimo paslaugos
80511000-9
Darbuotojų mokymo paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

0

Pavadinimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

45331110-0
Katilų montavimo darbai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

44621200-1
Katilai
71320000-7
Inžinerinio projektavimo paslaugos
80511000-9
Darbuotojų mokymo paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Skelbiamos derybos
V.2.

PIRKIMO BŪDO PASIRINKIMO PAGRINDIMAS

73 str
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB "ENERSTENA"

Kodas

151465326

Adresas

Ateities pl. 30A, Kauno m., 52163 Kauno m. sav.

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Axis Technologies"

Kodas

135110361

Adresas

Kulautuvos g. 45A

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "NAUJOJI ŠILUMA"

Kodas

110868334

Adresas

Savanorių pr. 159A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Aukstata"

Kodas

145909933

Adresas

Dubijos g. 11-19, 77145 Šiauliai

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Bormann Consult"

Kodas

304471038

Adresas

Kęstučio g. 59-7, 44303 Kaunas

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjų grupė

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
135110361 UAB "Axis Technologies" Kulautuvos g. 45A Lietuva
151465326 UAB "ENERSTENA" Ateities pl. 30A, Kauno m., 52163 Kauno m. sav. Lietuva UAB "Enerstena", veikianti pagal Jungtinės veiklos sutartį su UAB "Aukstata"
145909933 UAB "Aukstata" Dubijos g. 11-19, 77145 Šiauliai Lietuva UAB "Enerstena", veikianti pagal Jungtinės veiklos sutartį su UAB "Aukstata"
110868334 UAB "NAUJOJI ŠILUMA" Savanorių pr. 159A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. Lietuva UAB "Naujoji šiluma", veikianti pagal Jungtinės veiklos sutartį su UAB "Bormann Consult"
304471038 UAB "Bormann Consult" Kęstučio g. 59-7, 44303 Kaunas Lietuva UAB "Naujoji šiluma", veikianti pagal Jungtinės veiklos sutartį su UAB "Bormann Consult"

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
1
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

135110361, UAB "Axis Technologies"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

58 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlyta per didelė kaina, Perkančiajam subjektui nepriimtina, nes galutinio pasiūlymo kaina viršija suplanuotas lėšas.

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina/ sąnaudos

Kaina

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina/ sąnaudos

584989,02

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Dalyvio kodas, pavadinimas

UAB "Enerstena", veikianti pagal Jungtinės veiklos sutartį su UAB "Aukstata"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

58 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlyta per didelė kaina, Perkančiajam subjektui nepriimtina, nes galutinio pasiūlymo kaina viršija suplanuotas lėšas.

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina/ sąnaudos

Kaina

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina/ sąnaudos

991776,50

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

UAB "Naujoji šiluma", veikianti pagal Jungtinės veiklos sutartį su UAB "Bormann Consult"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

454960,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2019-03-12

Sprendimą nulėmusios priežastys

Pasiūlymas pripažintas tinkamu

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

UAB "Naujoji šiluma", veikianti pagal Jungtinės veiklos sutartį su UAB "Bormann Consult"

Tiekėjo pavadinimas

Sutarties sudarymo data

2019-04-23

Sutarties galiojimo terminas

2020-04-29

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

454960,00

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

taip

Vertė (Eur)

Dalis procentais

20,00

Vertė arba procentas nežinomas

ne

Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai

pavadinimas

UAB "Provivo LT"

Kodas

111548180

Adresas

Savanorių pr. 192, 312 kab. "NORDIC" verslo centras, LT-44151 Kaunas

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Proc.
3

XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti visi minimalūs Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, apraše?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne