CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

1
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Tarnybinių kelionių organizavimo ir apgyvendinimo paslaugos
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
188620589
Gedimino pr. 17
Vilnius
01505
LT
Daiva Rickevičiūtė
+370 2393807
daiva.rickeviciute@sumin.lt
http://sumin.lrv.lt/
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/7466

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Paslaugos
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

63500000-4
Kelionių agentūrų, kelionių operatorių ir pagalbinės turizmo paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

63500000-4
Kelionių agentūrų, kelionių operatorių ir pagalbinės turizmo paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

0

Pavadinimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

63500000-4
Kelionių agentūrų, kelionių operatorių ir pagalbinės turizmo paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

63500000-4
Kelionių agentūrų, kelionių operatorių ir pagalbinės turizmo paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)


VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjų grupė

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis


IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

taip
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Nutraukus procedūras

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2019-04-09

Sprendimą nulėmusios priežastys

Paskelbus pirkimą, paaiškėjo svarbios aplinkybės, kurių komisija negalėjo įvertinti iki pirkimo pradžios. Komisija, įvertinusi pirkimo procedūrų metu gautą dalyvio pretenziją ir prašymus paaiškinti (patikslinti) pirkimo sąlygas, priėmė sprendimą jos reikalavimus tenkinti iš dalies. Tačiau siekiant tinkamai įgyvendinti pretenzijos reikalavimus būtina keisti esmines pirkimo sąlygas (techninę specifikaciją, kainodaros būdą, pagrindines sutarties sąlygas, pasiūlymo formą). Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes ir į tai, kad šių aplinkybių komisija negalėjo numatyti iki pirkimo procedūrų pradžios, komisija siekdama nepažeisti viešųjų pirkimų principų ir užtikrinti sąžiningą konkurenciją bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 29 str. 3 d., pirkimo dokumentų 1.7 p. nuostatomis, priėmė sprendimą nutraukti pirkimo procedūras.

X.2.

TAIS ATVEJAIS, KAI NUTRAUKTOS PIRKIMO PROCEDŪROS, NURODYKITE PRIEŽASTIS:

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras

Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras

Kita

paskelbus pirkimą, paaiškėjo svarbios aplinkybės, kurių komisija negalėjo įvertinti iki pirkimo pradžios. Komisija, įvertinusi pirkimo procedūrų metu gautą dalyvio pretenziją ir prašymus paaiškinti (patikslinti) pirkimo sąlygas, priėmė sprendimą jos reikalavimus tenkinti iš dalies. Tačiau siekiant tinkamai įgyvendinti pretenzijos reikalavimus būtina keisti esmines pirkimo sąlygas (techninę specifikaciją, kainodaros būdą, pagrindines sutarties sąlygas, pasiūlymo formą). Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes ir į tai, kad šių aplinkybių komisija negalėjo numatyti iki pirkimo procedūrų pradžios, komisija siekdama nepažeisti viešųjų pirkimų principų ir užtikrinti sąžiningą konkurenciją bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 29 str. 3 d., pirkimo dokumentų 1.7 p. nuostatomis, priėmė sprendimą nutraukti pirkimo procedūras.