CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Projekto konkursas

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

406255
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.2.

Projekto pavadinimas

Kompiuterių pirkimas
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras
190804742
Taikos pr. 133
Kaunas
51123
LT
Jolanta Kaminskienė
+370 61517388
jolanta.kaminskiene@mpcentras.lt
http://www.mpcentras.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/10421

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 2 straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

IV. Projektuojamas objektas (projektas)

IV.1.

Būsimų paslaugų pavadinimas

3021300-5 asmeniniai kompiuteriai
IV.2.

Būsimų paslaugų kodas (-ai) pagal BVPŽ:

30213000-5
Asmeniniai kompiuteriai
30213000-5
Asmeniniai kompiuteriai
IV.3.

Projektuojamo objekto dalys, dėl kurių tiekėjai buvo prašomi pateikti atskirus projektus

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Pavadinimas

Kompiuterių pirkimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

30213000-5
Asmeniniai kompiuteriai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

30213000-5
Asmeniniai kompiuteriai

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Derybos be išankstinio skelbimo

VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB "Kilobaitas"

Kodas

135198984

Adresas

Piliakalnio g. 23, Karmėlavos mst., 4301 Kauno r.

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "PC HELP"

Kodas

301732860

Adresas

Savanorių pr. 192

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Tavo elektronikos zona"

Kodas

301069828

Adresas

Krėvės pr. 43 a.

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjų grupė

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
135198984 UAB "Kilobaitas" Piliakalnio g. 23, Karmėlavos mst., 4301 Kauno r. Lietuva 3
301732860 UAB "PC HELP" Savanorių pr. 192 Lietuva 3
301069828 UAB "Tavo elektronikos zona" Krėvės pr. 43 a. Lietuva 3

VIII. Projektų vertinimas

VIII.1.

Projektų nepateikę kandidatai ir atmesti projektai

Dalyvio kodas, pavadinimas

135198984, UAB "Kilobaitas"

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Projekto nepateikimas (tik riboto projekto atveju)

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

kaina

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina/ sąnaudos

Kaina

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina/ sąnaudos

7075.00

VIII.2.

sudaryta projektų eilė arba nustatytas laimėjęs projektas

Projekto eilės numeris

1

Projekto dalies numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

301069828, UAB "Tavo elektronikos zona"

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2018-10-31

Sprendimą nulėmusios priežastys

mažiausia kaina

XII. Laimėtojai ir apdovanojimai

XII.1.

(ši dalis pildoma dėl kiekvieno laimėtojo atskirai)

Projektuojamo objekto dalies numeris

1

Grupė

Dalyvio kodas, pavadinimas

UAB "Tavo elektronikos zona"

Apdovanojimo vertė (Eur)(įskaitant visus privalomus mokesčius)

Aplinkos apsaugos ir kiti kriterijai

Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai

ne

Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai?

ne

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne

Sutarties informacija

Pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo data

2018-11-09

Pirkimo sutartyje (preliminariojoje sutartyje) nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė (Eur)

7075.00

Numatoma pirkimo sutarties galiojimo pabaigos data

2018-12-03