CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

383235
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

VERTIMO PASLAUGŲ (PRELIMINARIOJI SUTARTIS) PIRKIMAS (MD-D2-43)
3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

taip
4.1.

Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:

taip
Projekto pavadinimas
Projektas „Prieglobsčio prašytojų teisių įgyvendinimo užtikrinimas“
Projekto kodas
PMIF-1.1.4-V-01-001
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos
188610666
L. Sapiegos g. 1,
Vilnius
10312
LT
Miglė Juknevičienė
+370 2198407
migle.jukneviciene@vrm.lt
http://www.migracija.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5332

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI, ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI, AR PIRKIMĄ ATLIKO CENTRINĖ PERKANČIOJI ORGANIZACIJA?

taip

Įgaliotoji perkančioji organizacija, įgaliotasis perkantysis subjektas arba centrinė perkančioji organizacija

Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos
188729923
Šventaragio g. 2
Vilnius
01122
LT
Dalia Vienažindytė
+370 52718757
dalia.vienazindyte@vrm.lt
http://tvud.lrv.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/5332

Įgaliotosios perkančiosios organizacijos, įgaliotojo perkančiojo subjekto arba centrinės perkančiosios organizacijos tipas:

Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

taip
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Paslaugos
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

79530000-8
Vertimo raštu paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79540000-1
Vertimo žodžiu paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

3

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

vertimo raštu ir nuoseklus žodžiu iš/į armėnų, baltarusių, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, gruzinų, islandų, japonų, kinų, kroatų, latvių, moldavų, norvegų, olandų ir kt. k. į / iš lietuvių k.

Pagrindinis BVPŽ kodas

79530000-8
Vertimo raštu paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79540000-1
Vertimo žodžiu paslaugos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pavadinimas

vertimo raštu ( iki 14 600 psl.) ir nuoseklus žodžiu (iki 16 000 val.) iš / į albanų, azerbaidžaniečių, čečėnų, dari, farsi, hindi, jidiš, kazachų, kirgizų, korėjiečių ir kt. k. į / iš lietuvių k.

Pagrindinis BVPŽ kodas

79530000-8
Vertimo raštu paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79540000-1
Vertimo žodžiu paslaugos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Pavadinimas

vertimo raštu (iki 10 000 psl.) ir nuoseklus žodžiu (iki 11 000 val.) iš / į amharų, bengalų, nepaliečių, lezginų, pandžabi, persų, sinhalų, tadžikų, tigrajų, turkmėnų, uzbekų k. į / iš lietuvių k.

Pagrindinis BVPŽ kodas

79530000-8
Vertimo raštu paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79540000-1
Vertimo žodžiu paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

Dokana, UAB

Kodas

304076219

Adresas

Konstitucijos pr.12-208

Šalis

Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
1-3
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ DALYVIAI (KANDIDATAI), PASIŪLYMUS ATSIĖMĘ DALYVIAI, PIRKIMO PROCEDŪRŲ, KURIOS YRA NUTRAUKTOS IKI PASIŪLYMŲ EILĖS SUDARYMO, DALYVIAI IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

304076219, Dokana, UAB

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
1015190

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

304076219, Dokana, UAB

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
1384690

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

304076219, Dokana, UAB

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
932668

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1-3

Sprendimo priėmimo data

2018-08-28

Sprendimą nulėmusios priežastys

laimėjęs pasiūlymas

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1-3

Tiekėjo kodas

304076219

Tiekėjo pavadinimas

Dokana, UAB

Sutarties sudarymo data

2018-09-13

Sutarties galiojimo terminas

2022-09-13

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

4700000

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

taip
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

taip

Vertė (Eur)

Dalis procentais

Vertė arba procentas nežinomas

taip

Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai

pavadinimas

Zinaida Sakalauskienė

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0

pavadinimas

Aušra Katkutė

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0

pavadinimas

Liubovė Salimova

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0

pavadinimas

Gražina Bikulčiūtė

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0

pavadinimas

Justė Nepaitė

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0

pavadinimas

Anne Jagminienė

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0

pavadinimas

Simona Gabriele Tkeshelashvili

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0

pavadinimas

Ieva Driukienė

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0

pavadinimas

Olga Gumuliauskienė

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0

pavadinimas

Vaida Bareikaitė

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0

pavadinimas

Renata Šumbrauskienė

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0

pavadinimas

Violeta Steponaitytė

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0

pavadinimas

Neringa Terleckaitė

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0

pavadinimas

Justina Pilkauskaitė-Kariniauskienė

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0

pavadinimas

Ruslanas Skrobačas

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0

pavadinimas

Machiras Gamzajevas

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0

pavadinimas

Mahmoud Tighnavard

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0

pavadinimas

Kristina Dolinina

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0

pavadinimas

Muhamad Arif Bashir

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0

pavadinimas

Ruth Reches

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0

pavadinimas

Dinara Mambetkazieva

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0

pavadinimas

Sung-Eun Kang

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0

pavadinimas

Abdulmecit Zengin

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0

pavadinimas

Jaffin Samuel George

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0

pavadinimas

Nguyen Le Khac

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0

pavadinimas

Eskedar Mastavičienė

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0

pavadinimas

Ilhomjon Yoqubov

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0

pavadinimas

Ilona Jočionisnė Meszaros

Šalis

Lietuva

Apimtis (Eur arba proc.)

Eur
0

XI.2.2.

Ar buvo atliktas centralizuotas pirkimas, ar pagal įgaliojimą, ar bendras pirkimas, ar skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše? Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo.

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkamos kelių transporto priemonės arba kelių transporto priemonėmis teikiamos viešojo kelių transporto, specialiojo keleivinio kelių transporto, nereguliaraus keleivinio transporto, atliekų rinkimo, pašto siuntų vežimo keliais, siuntinių vežimo, pašto pristatymo ir siuntinių pristatymo paslaugos, kurioms taikomos Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo nuostatos?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo įsigytas inovatyvus produktas?

ne