CVPP

Ataskaita

Atn-1 tipinė forma

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I dalis. Bendra informacija apie pirkimą

I.1.

Pirkimo numeris

1.1.

Pirkimo numeris

377750
I.2.

Pirkimo pavadinimas

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo paslaugų pirkimas
I.3.

Pirkimo (Projekto Konkurso) Vertė

Supaprastintas pirkimas;
I.4.

Ar pirkimas (projekto konkursas) yra susijęs su projektu ir/arba programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis?

ne
I.5.

Ar pirkimas (projekto konkursas) atliekamas centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (elektroninis pirkimas)

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Gaudenis Sadaunykas
+370 52394736
gaudenis.sadaunykas@vilniausvt.lt
+370 52394749
http://www.vvtr.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/27121

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipo kodas:

Subjektas, veikiantis automatizuotų transporto sistemų, tramvajų, troleibusų, autobusų ar funikulierių transporto paslaugų srityje (kaip nustatyta Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 8 straipsnyje) ir atitinkantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 4  straipsnio reikalavimus
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III.Pirkimo objektas

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis:

Paslaugos
III.4.

Pirkimo objekto kodas(-AI) pagal BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

90500000-2
Su atliekomis susijusios paslaugos

Papildomas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

90500000-2
Su atliekomis susijusios paslaugos
III.5.

Pirkimo objekto dalys, dėl kurių tiekėjai buvo prašomi pateikti atskirus pasiūlymus

Dalių kiekis:

3

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Absorbentų, pašluosčių, filtrų medžiagų, apsauginių drabužių, dienos šviesos lempų pan. tvarkymas

Pagrindinis BVPŽ kodas

90500000-2
Su atliekomis susijusios paslaugos

Papildomas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

90500000-2
Su atliekomis susijusios paslaugos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pavadinimas

Naftos produktų atliekų ir pan. tvarkymas

Pagrindinis BVPŽ kodas

90500000-2
Su atliekomis susijusios paslaugos

Papildomas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

90500000-2
Su atliekomis susijusios paslaugos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Pavadinimas

Mišrių statybinių atliekų ir pan. tvarkymas

Pagrindinis BVPŽ kodas

90500000-2
Su atliekomis susijusios paslaugos

Papildomas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

90500000-2
Su atliekomis susijusios paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

Pirkimo būdo pavadinimas

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

Ar dalyvis yra fizinis asmuo?

ne

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

DALYVIAI (kandidatai), grupės

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO PASIRINKIMO KRITERIJAI

Kaina
1, 2, 3
VII.2.

Pasiūlymų nepateikę kandidatai (dalyviai) ir atmesti pasiūlymai (galutiniai pasiūlymai)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Kandidatas nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

Sprendimas sudaryti pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis


IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

Pretenzijos

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui

ne
IX.2.

Ieškiniai teismui

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

Procedūrų pabaiga

Procedūrų pabaiga

Nutraukus pirkimo ar projekto konkurso procedūras

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2018-05-07

Sprendimą nulėmusios priežastys

Pirkimą buvo tikslinga nutraukti, nes reikėjo atlikti taisymus pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje, taisyti pasiūlymų pateikimo formoje esančią lentelę ir tikslinti galutinės kainos paskaičiavimo metodiką, kitaip būtų neužtikrinti viešųjų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo bei sąžiningumo principai visų potencialių tiekėjų atžvilgiu, nebūtų sudarytos vienodos sąlygos visiems tiekėjams dalyvauti pirkime, nuvilti tiekėjų teisėti lūkesčiai.

Procedūrų pabaiga

Nutraukus pirkimo ar projekto konkurso procedūras

Pirkimo objekto dalies numeris

2

Sprendimo priėmimo data

2018-05-07

Sprendimą nulėmusios priežastys

Pirkimą buvo tikslinga nutraukti, nes reikėjo atlikti taisymus pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje, taisyti pasiūlymų pateikimo formoje esančią lentelę ir tikslinti galutinės kainos paskaičiavimo metodiką, kitaip būtų neužtikrinti viešųjų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo bei sąžiningumo principai visų potencialių tiekėjų atžvilgiu, nebūtų sudarytos vienodos sąlygos visiems tiekėjams dalyvauti pirkime, nuvilti tiekėjų teisėti lūkesčiai.

Procedūrų pabaiga

Nutraukus pirkimo ar projekto konkurso procedūras

Pirkimo objekto dalies numeris

3

Sprendimo priėmimo data

2018-05-07

Sprendimą nulėmusios priežastys

Pirkimą buvo tikslinga nutraukti, nes reikėjo atlikti taisymus pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje, taisyti pasiūlymų pateikimo formoje esančią lentelę ir tikslinti galutinės kainos paskaičiavimo metodiką, kitaip būtų neužtikrinti viešųjų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo bei sąžiningumo principai visų potencialių tiekėjų atžvilgiu, nebūtų sudarytos vienodos sąlygos visiems tiekėjams dalyvauti pirkime, nuvilti tiekėjų teisėti lūkesčiai.

X.2.

Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo (projekto konkurso) procedūros ar buvo nesukurta dinaminė pirkimo sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras

Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras

Kita

Pirkimo procedūros nutrauktos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 41 straipsnio 3 dalimi.

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras

Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras

Kita

Pirkimo procedūros nutrauktos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 41 straipsnio 3 dalimi.

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras

Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras

Kita

Pirkimo procedūros nutrauktos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 41 straipsnio 3 dalimi.