CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

368370
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Suaugusiųjų bendrųjų ir pagrindinių kompetencijų mokymų savivaldybėse paslaugos
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

taip
4.1.

Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:

taip
Projekto pavadinimas
Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas
Projekto kodas
09.4.2-ESFA-V-715-01-0002
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
193135687
Geležinio Vilko g. 12
Vilnius
03163
LT
Dainius Kairiūkštis
+370 52312434
Dainius.Kairiukstis@kpmpc.lt
http://www.kpmpc.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/2685

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 2 straipsnio 25 dalies 2 punkte nustatytas sąlygas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

taip
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

taip
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Paslaugos
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

80400000-8
Suaugusiųjų ir kito mokymo paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

80400000-8
Suaugusiųjų ir kito mokymo paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

5

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Užsienio kalbų mokymų paslaugos

Pagrindinis BVPŽ kodas

80400000-8
Suaugusiųjų ir kito mokymo paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

80400000-8
Suaugusiųjų ir kito mokymo paslaugos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pavadinimas

Ekonominio švietimo mokymų paslaugos

Pagrindinis BVPŽ kodas

80400000-8
Suaugusiųjų ir kito mokymo paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

80400000-8
Suaugusiųjų ir kito mokymo paslaugos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Pavadinimas

Sveikos gyvensenos mokymų paslaugos

Pagrindinis BVPŽ kodas

80400000-8
Suaugusiųjų ir kito mokymo paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

80400000-8
Suaugusiųjų ir kito mokymo paslaugos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

4

Pavadinimas

Verslumo mokymų paslaugos

Pagrindinis BVPŽ kodas

80400000-8
Suaugusiųjų ir kito mokymo paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

80400000-8
Suaugusiųjų ir kito mokymo paslaugos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

5

Pavadinimas

Skaitmeninio raštingumo mokymų paslaugos

Pagrindinis BVPŽ kodas

80400000-8
Suaugusiųjų ir kito mokymo paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

80400000-8
Suaugusiųjų ir kito mokymo paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB "EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI"

Kodas

142122047

Adresas

Ukmergės g.222,

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Asmenybės raidos centras"

Kodas

300928678

Adresas

K. Donelaičio g.33-422

Šalis

Lietuva

pavadinimas

VŠĮ "Užsienio kalbų mokymo centras"

Kodas

123821523

Adresas

Kalvarijų g. 2, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Baltijos kompiuterių akademija"

Kodas

111623537

Adresas

Juozapavičiaus 6/2, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

VŠĮ "Nacionalinis mokymų centras"

Kodas

302251545

Adresas

Mindaugo g. 14B-51

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Viešoji įstaiga Tyrimų ir mokymų centras

Kodas

302481628

Adresas

K. Petrausko 26-113

Šalis

Lietuva

pavadinimas

VšĮ "Pažangos projektai"

Kodas

302871546

Adresas

Kokolos g. 5-1

Šalis

Lietuva

pavadinimas

MK ekspertų grupė

Kodas

303558999

Adresas

Sausio 13-osios g. 37-117

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB „Europos kalbų mokykla“

Kodas

304065518

Adresas

Didlaukio g. 51

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjų grupė

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
142122047 UAB "EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI" Ukmergės g.222, Lietuva
300928678 UAB "Asmenybės raidos centras" K. Donelaičio g.33-422 Lietuva
123821523 VŠĮ "Užsienio kalbų mokymo centras" Kalvarijų g. 2, Vilnius Lietuva
111623537 UAB "Baltijos kompiuterių akademija" Juozapavičiaus 6/2, Vilnius Lietuva
302251545 VŠĮ "Nacionalinis mokymų centras" Mindaugo g. 14B-51 Lietuva
302481628 Viešoji įstaiga Tyrimų ir mokymų centras K. Petrausko 26-113 Lietuva
302871546 VšĮ "Pažangos projektai" Kokolos g. 5-1 Lietuva
303558999 MK ekspertų grupė Sausio 13-osios g. 37-117 Lietuva
304065518 UAB „Europos kalbų mokykla“ Didlaukio g. 51

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kainos ir kokybės santykis
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

304065518, UAB „Europos kalbų mokykla“

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Kandidatas (dalyvis) pasiūlymo ar galutinio pasiūlymo nepateikė savo iniciatyva

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

123821523, VŠĮ "Užsienio kalbų mokymo centras"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
57750,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

302871546, VšĮ "Pažangos projektai"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
30402,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

302251545, VŠĮ "Nacionalinis mokymų centras"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
114999,90

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

4

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

142122047, UAB "EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
10464,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

5

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

111623537, UAB "Baltijos kompiuterių akademija"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
42900,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2018-08-20

Sprendimą nulėmusios priežastys

Vadovaujantis Pirkimo sąlygų 14.17 punktu, pripažintas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

2

Sprendimo priėmimo data

2018-08-20

Sprendimą nulėmusios priežastys

Vadovaujantis Pirkimo sąlygų 14.17 punktu, pripažintas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

3

Sprendimo priėmimo data

2018-08-20

Sprendimą nulėmusios priežastys

Vadovaujantis Pirkimo sąlygų 14.17 punktu, pripažintas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

4

Sprendimo priėmimo data

2018-08-20

Sprendimą nulėmusios priežastys

Vadovaujantis Pirkimo sąlygų 14.17 punktu, pripažintas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

5

Sprendimo priėmimo data

2018-08-20

Sprendimą nulėmusios priežastys

Vadovaujantis Pirkimo sąlygų 14.17 punktu, pripažintas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

123821523

Tiekėjo pavadinimas

VŠĮ "Užsienio kalbų mokymo centras"

Sutarties sudarymo data

2018-08-27

Sutarties galiojimo terminas

2019-05-31

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

57750,00

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Tiekėjo kodas

302871546

Tiekėjo pavadinimas

VšĮ "Pažangos projektai"

Sutarties sudarymo data

2018-09-06

Sutarties galiojimo terminas

2019-05-31

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

30402,00

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Tiekėjo kodas

302251545

Tiekėjo pavadinimas

VŠĮ "Nacionalinis mokymų centras"

Sutarties sudarymo data

2018-09-06

Sutarties galiojimo terminas

2019-05-31

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

114999,90

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

4

Tiekėjo kodas

142122047

Tiekėjo pavadinimas

UAB "EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI"

Sutarties sudarymo data

2018-09-06

Sutarties galiojimo terminas

2019-05-31

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

10464,00

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

5

Tiekėjo kodas

111623537

Tiekėjo pavadinimas

UAB "Baltijos kompiuterių akademija"

Sutarties sudarymo data

2018-09-06

Sutarties galiojimo terminas

2019-05-31

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

42900,00

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne

XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

NEŽINOMA

Subrangovai, subtiekėjai, subteikėjai

Šalis

Lietuva

XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti visi minimalūs Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, apraše?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne