CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

376107
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Įvairių silikoninių, guminių ir PVC žarnų pirkimas
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

ne

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Gaudenis Sadaunykas
+370 52394736
gaudenis.sadaunykas@vilniausvt.lt
+370 52394749
http://www.vvtr.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/27121

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Subjektas, veikiantis automatizuotų transporto sistemų, tramvajų, troleibusų, autobusų ar funikulierių transporto paslaugų srityje (kaip nustatyta Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 8 straipsnyje) ir atitinkantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 4  straipsnio reikalavimus
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Prekės
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

44165000-4
Žarnos, statvamzdžiai ir movos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

44165000-4
Žarnos, statvamzdžiai ir movos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

2

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Silikoninės žarnos

Pagrindinis BVPŽ kodas

44165000-4
Žarnos, statvamzdžiai ir movos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

44165000-4
Žarnos, statvamzdžiai ir movos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pavadinimas

Guminės ir PVC žarnos

Pagrindinis BVPŽ kodas

44165000-4
Žarnos, statvamzdžiai ir movos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

44165000-4
Žarnos, statvamzdžiai ir movos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB "Tubes International"

Kodas

301098790

Adresas

Savanorių pr. 176C, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB HIDROBALT

Kodas

110721512

Adresas

Ulonų g. 33D, Alytus

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "VT Project"

Kodas

302641011

Adresas

Laisvės pr. 115-47, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Sileta, UAB

Kodas

302920630

Adresas

Vytenio g. 35-22, Vilnius

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjų grupė

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
301098790 UAB "Tubes International" Savanorių pr. 176C, Vilnius Lietuva
110721512 UAB HIDROBALT Ulonų g. 33D, Alytus Lietuva
302641011 UAB "VT Project" Laisvės pr. 115-47, Vilnius Lietuva
302920630 Sileta, UAB Vytenio g. 35-22, Vilnius Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
1,2
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

301098790, UAB "Tubes International"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Kandidatas (dalyvis) pasiūlymo ar galutinio pasiūlymo nepateikė savo iniciatyva

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


Dalyvio kodas, pavadinimas

110721512, UAB HIDROBALT

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1,2

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

58 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Dalyvis 1 pirkimo objekto dalies pasiūlyme ir 2 pirkimo objekto dalies pasiūlyme nenurodė siūlomų prekių numerių arba komercinių pavadinimų gamintojo kataloge, nepateikė prekių gamintojų parengtų katalogų arba kitų dokumentų, įrodančius siūlomų prekių atitiktį Pirkimo sąlygose nurodytiems reikalavimams ir standartams – dalyvio 1 pirkimo objekto dalies pasiūlymas ir 2 pirkimo objekto dalies pasiūlymas atmesti kaip neatitinkantys Pirkimo sąlygų reikalavimų.

Dalyvio kodas, pavadinimas

302641011, UAB "VT Project"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

58 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Dalyvis 2 pirkimo objekto dalies pasiūlyme pasiūlė Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimų neatitinkančią prekę – dalyvio 2 pirkimo objekto dalies pasiūlymas atmestas kaip netinkamas.

Dalyvio kodas, pavadinimas

302920630, Sileta, UAB

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1,2

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

58 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Dalyvis 1 pirkimo objekto dalies pasiūlyme nenurodė siūlomų prekių numerių arba komercinių pavadinimų gamintojo kataloge, nepateikė prekių gamintojų parengtų katalogų arba kitų dokumentų, įrodančius siūlomų prekių atitiktį Pirkimo sąlygose nurodytiems reikalavimams ir standartams – dalyvio 1 pirkimo objekto dalies pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygų reikalavimų. Dalyvis kartu su 2 pirkimo objekto dalies pasiūlymu nepateikė užpildytos 2 pirkimo objekto dalies pasiūlyme siūlomų prekių įkainių ir kainų lentelės, kaip buvo reikalaujama Pirkimo sąlygose, o iš kitų kartu su pasiūlymu pateiktų dokumentų nebuvo galimybių nustatyti pasiūlytų prekių įkainių ir įsitikinti, ar siūlomos visos 2 pirkimo objekto dalies prekės – dalyvio 2 pirkimo objekto dalies pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygų reikalavimų.

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

302641011, UAB "VT Project"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
106597,49

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

301098790, UAB "Tubes International"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
18619,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2018-07-19

Sprendimą nulėmusios priežastys

Dalyvio, esančio 1 pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmoje vietoje – pirkimo laimėtojo, pašalinimo pagrindų nėra, pirkimo laimėtojo pasiūlymas, įskaitant siūlomas prekes, ir jo pateikimas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, o pasiūlymo kaina yra tinkama, t. y. nėra per didelė ar neįprastai maža.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

2

Sprendimo priėmimo data

2018-07-19

Sprendimą nulėmusios priežastys

Dalyvio, esančio 2 pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmoje vietoje – pirkimo laimėtojo, pašalinimo pagrindų nėra, pirkimo laimėtojo pasiūlymas, įskaitant siūlomas prekes, ir jo pateikimas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, o pasiūlymo kaina yra tinkama, t. y. nėra per didelė ar neįprastai maža.

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

302641011

Tiekėjo pavadinimas

UAB "VT Project"

Sutarties sudarymo data

2018-08-01

Sutarties galiojimo terminas

2021-08-01

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

131769,00

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

taip

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Tiekėjo kodas

301098790

Tiekėjo pavadinimas

UAB "Tubes International"

Sutarties sudarymo data

2018-08-01

Sutarties galiojimo terminas

2021-08-01

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

29148,90

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

taip

XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar į pirkimo dokumentus buvo įrašyti visi minimalūs Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, apraše?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne