CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

343677
2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Įprastos galios elektromobilių įkrovimo prieigų įsigijimas
3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

taip
4.1.

Finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir projektas yra registruotas SFMIS:

taip
Projekto pavadinimas
Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas
Projekto kodas
04.5.1-TID-V-515
5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Druskininkų savivaldybės administracija
188776264
Vilniaus al. 18, Druskininkai
Druskininkai
66119
LT
Edita Davičikaitė, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja
+370 31352866
edita.d@druskininkai.lt
+370 31355376
http://www.druskininkai.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/6517

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

taip

Įgaliotoji perkančioji organizacija arba įgaliotasis perkantysis subjektas

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos
188710638
J. Basanavičiaus g. 36
Vilnius
03109
LT
Antanas Narbutas, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas
+370 52329637
antanas.narbutas@lakd.lt
http://www.lakd.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/6517

Įgaliotosios perkančiosios organizacijos arba įgaliotojo perkančiojo subjekto tipo kodas:

Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Prekės
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

31710000-6
Elektroninė įranga

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

31710000-6
Elektroninė įranga
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

1

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Įprastos galios elektromobilių įkrovimo prieigų įsigijimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

31710000-6
Elektroninė įranga

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

31710000-6
Elektroninė įranga

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB "Elinta"

Kodas

132641289

Adresas

Terminalo g. 3, Biruliškių k., Karmėlavos sen.,

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Energijos sprendimų centras"

Kodas

304178932

Adresas

Lukšio g. 1, LT- 08221 Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "IE Solutions"

Kodas

302674075

Adresas

J. Janonio g. 1, LT-35101 Panevėžys

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Gatas"

Kodas

125718917

Adresas

Dariaus ir Girėno g. 19, LT-02184 Vilnius

pavadinimas

UAB "Fima"

Kodas

121289694

Adresas

Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "SOFTRA"

Kodas

302250087

Adresas

Verkių g. 30B, II a., LT-08221 Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Biseris"

Kodas

222288190

Adresas

Žarijų g. 2E, LT-02300 Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Saugus eismas"

Kodas

300110439

Adresas

Draugystės g. 17E, LT-51229 Kaunas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Relsta"

Kodas

134765264

Adresas

Pienių g. 12, LT-47444 Kaunas

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "EST LT"

Kodas

302673984

Adresas

Santaikos g. 10, LT-62123 Alytus

Šalis

Lietuva

VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
132641289 UAB "Elinta" Terminalo g. 3, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Lietuva
125718917 UAB "Gatas" Dariaus ir Girėno g. 19, LT-02184 Vilnius
121289694 UAB "Fima" Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius Lietuva
302250087 UAB "SOFTRA" Verkių g. 30B, II a., LT-08221 Vilnius Lietuva
222288190 UAB "Biseris" Žarijų g. 2E, LT-02300 Vilnius Lietuva
300110439 UAB "Saugus eismas" Draugystės g. 17E, LT-51229 Kaunas Lietuva
134765264 UAB "Relsta" Pienių g. 12, LT-47444 Kaunas Lietuva
302673984 UAB "EST LT" Santaikos g. 10, LT-62123 Alytus Lietuva
304178932 UAB "Energijos sprendimų centras" Lukšio g. 1, LT- 08221 Vilnius Lietuva Ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu
302674075 UAB "IE Solutions" J. Janonio g. 1, LT-35101 Panevėžys Lietuva Ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

300110439 , UAB "Saugus eismas"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlymas neatitiko Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

Dalyvio kodas, pavadinimas

134765264 , UAB "Relsta"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 1 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Pasiūlymas neatitiko Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

Dalyvio kodas, pavadinimas

302673984, UAB "EST LT"

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo teisiniai pagrindai

45 str. 1 d. 5 p

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys

Dalyvis pasiūlė per didelę, nepriimtiną kainą.

VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

132641289, UAB "Elinta"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
38705,44

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

2

Dalyvio kodas, pavadinimas

Ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
93170,00

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

3

Dalyvio kodas, pavadinimas

125718917, UAB "Gatas"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
96530,24

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

4

Dalyvio kodas, pavadinimas

121289694, UAB "Fima"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
111670,90

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

5

Dalyvio kodas, pavadinimas

302250087, UAB "SOFTRA"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
160944,52

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

6

Dalyvio kodas, pavadinimas

222288190 , UAB "Biseris"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

Kaina
239473,52

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

taip
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2018-08-01

Sprendimą nulėmusios priežastys

Dalyvio pasiūlymas atitiko Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir dalyvis pateikė ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

132641289

Tiekėjo pavadinimas

UAB "Elinta"

Sutarties sudarymo data

2018-08-30

Sutarties galiojimo terminas

2020-03-31

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

7253,85

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

ne
XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

ne
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, apraše?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne