CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

374477
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Viešbučių paslaugų pirkimas
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Supaprastintas pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Kauno miesto savivaldybės administracija
188764867
Laisvės al. 96
Kaunas
44251
LT
Sigutė Taškūnienė
+370 37423635
sigute.taskuniene@kaunas.lt
http://www.kaunas.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/4786

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Paslaugos
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

55100000-1
Viešbučių paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

55300000-3
Restoranų ir maisto tiekimo paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

4

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

Apgyvendinimo paslaugų, 4 (keturių) žvaigžd. viešbučių klasės su ne mažiau kaip 75 kamb., pirkimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

55100000-1
Viešbučių paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

55300000-3
Restoranų ir maisto tiekimo paslaugos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pavadinimas

Apgyvendinimo paslaugų, 4 (keturių) žvaigžd. viešbučių klasės su ne mažiau kaip 45 kamb., pirkimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

55100000-1
Viešbučių paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

55300000-3
Restoranų ir maisto tiekimo paslaugos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Pavadinimas

Apgyvendinimo paslaugų, 3 (trijų) žvaigždučių viešbučių klasės pirkimas

Pagrindinis BVPŽ kodas

55100000-1
Viešbučių paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

55300000-3
Restoranų ir maisto tiekimo paslaugos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

4

Pavadinimas

Apgyvendinimo paslaugų, 2 (dviejų) žvaigžd. viešbučio/2 (dviejų) žvaigžd. svečių namų klasės pirk.

Pagrindinis BVPŽ kodas

55100000-1
Viešbučių paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

55300000-3
Restoranų ir maisto tiekimo paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB Kauno viešbutis

Kodas

132003913

Adresas

Laisvės al.79

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Babilonas LT"

Kodas

134690160

Adresas

Raseinių g. 25

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Miesto alėja"

Kodas

303286549

Adresas

Maironio g. 21A

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB BEST BALTIC Hotels

Kodas

303432491

Adresas

J. Gruodžio g. 21

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
132003913 UAB Kauno viešbutis Laisvės al.79 Lietuva
134690160 UAB "Babilonas LT" Raseinių g. 25 Lietuva
303286549 UAB "Miesto alėja" Maironio g. 21A Lietuva
303432491 UAB BEST BALTIC Hotels J. Gruodžio g. 21 Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kaina
1-4
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Kandidatas (dalyvis) pasiūlymo ar galutinio pasiūlymo nepateikė savo iniciatyva

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis


IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

ne
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

ne
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo

Pirkimo objekto dalies numeris

3

Sprendimo priėmimo data

2018-04-18

Sprendimą nulėmusios priežastys

Per nustatytą terminą nebuvo pateiktas nei vienas pasiūlymas