CVPP

Ataskaita

Atn-1

Teisinis pagrindas

Ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas)
Pirkimo procedūrų ataskaita

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

I.1.

PIRKIMO NUMERIS

1.1.

PIRKIMO NUMERIS

357805
I.2.

PIRKIMO PAVADINIMAS

2.1.

Pirkimo objekto pavadinimas

Kopijavimo aparatų nuoma
I.3.

PIRKIMO VERTĖ

Tarptautinis pirkimas
I.4.

AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS AR KITŲ ŠALIŲ FONDŲ LĖŠOMIS?

ne
I.5.

AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS (elektroninis pirkimas)?

taip

II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA ARBA PERKANTYSIS SUBJEKTAS

Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas:

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
188605295
Gedimino pr. 53
Vilnius
01109
LT
Danguolė Naruševičienė
+370 52396100
danaru@lrs.lt
+370 52396971
http://www.lrs.lt
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/7035

Perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto tipas:

Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)
II.1.

AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI ARBA KITAM PERKANČIAJAM SUBJEKTUI?

ne

III. PIRKIMO OBJEKTAS

III.1.

AR ŠIS PIRKIMAS ATLIKTAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ?

ne
III.2.

Ar šis pirkimas atliktas siekiant sukurti dinaminę pirkimo sistemą?

ne
III.3.

Pirkimo objekto rūšis

Prekės
III.4.

PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ:

Pagrindinis pirkimo objektas pagal BVPŽ

Pagrindinis BVPŽ kodas

30121100-4
Fotokopijavimo aparatai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

50313200-4
Fotokopijavimo aparatų priežiūros paslaugos
III.5.

PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS (pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)

DALIŲ KIEKIS:

3

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Pavadinimas

vienspalviai (j/b) skaitmeniniai kopijavimo aparatai (2 vnt.)

Pagrindinis BVPŽ kodas

30121100-4
Fotokopijavimo aparatai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

50313200-4
Fotokopijavimo aparatų priežiūros paslaugos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

2

Pavadinimas

spalvoti skaitmeniniai kopijavimo aparatai (35 vnt.)

Pagrindinis BVPŽ kodas

30121100-4
Fotokopijavimo aparatai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

50313200-4
Fotokopijavimo aparatų priežiūros paslaugos

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Pavadinimas

profesionalus spalvinis skaitmeninis kopijavimo aparatas (1 vnt.)

Pagrindinis BVPŽ kodas

30121100-4
Fotokopijavimo aparatai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

50313200-4
Fotokopijavimo aparatų priežiūros paslaugos

V. Pirkimo būdas

V.1.

PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS

Atviras konkursas
V.3.

ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ (tik pagal Viešųjų pirkimų įstatymą), NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)

Eil.Nr.

1

Pirkimo numeris


VI. Dalyviai (kandidatai)

VI.1.

Dalyviai (kandidatai)

pavadinimas

UAB "ORGSIS"

Kodas

123551070

Adresas

P. Lukšio g. 21

Šalis

Lietuva

pavadinimas

CIKLONAS UAB

Kodas

121729713

Adresas

Žirmūnų g. 68

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Konica Minolta Baltia"

Kodas

110042632

Adresas

J. Jasinskio g. 16, LT-01112, Vilnius

Šalis

Lietuva

pavadinimas

Biuro mašinos

Kodas

124272166

Adresas

Savanorių 32

Šalis

Lietuva

pavadinimas

UAB "Biznio mašinų kompanija"

Kodas

122266912

Adresas

J. Rutkausko g. 6

Šalis

Lietuva

VI.2.1.

Ar taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas, kuriuo nustatyta tiekėjo veiklos pajamų suma daugiau kaip du kartus didesnė už numatomą atliekamo pirkimo vertę

ne
VI.3.

Tiekėjai (pavieniai tiekėjai ir tiekėjai–grupės)

Kodas pavadinimas Adresas Šalis Grupė
123551070 UAB "ORGSIS" P. Lukšio g. 21 Lietuva
121729713 CIKLONAS UAB Žirmūnų g. 68 Lietuva
110042632 UAB "Konica Minolta Baltia" J. Jasinskio g. 16, LT-01112, Vilnius Lietuva
124272166 Biuro mašinos Savanorių 32 Lietuva
122266912 UAB "Biznio mašinų kompanija" J. Rutkausko g. 6 Lietuva

VII Dalis: pasiūlymų vertinimas

VII.1.

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI:

Kainos ir kokybės santykis
1, 3
VII.2.

PASIŪLYMŲ NEPATEIKĘ KANDIDATAI (DALYVIAI) IR ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)

Dalyvio kodas, pavadinimas

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

Pasiūlymų ar galutinių pasiūlymų nepateikimas

Pasiūlymų (galutinių pasiūlymų) atmetimo priežastys


VII.3.

SPRENDIMAS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ (PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ)

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

124272166, Biuro mašinos

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

12369,60

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Nustatytos pasiūlymų eilės numeris

1

Dalyvio kodas, pavadinimas

123551070, UAB "ORGSIS"

Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos ar sąnaudų ir kokybės santykis

17086,68

Pasiūlymo kainos/sąnaudų išraiška

Eur

IX. Skundai dėl perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto veiksmų ar priimtų sprendimų, interesų konfliktai, konkurencijos iškraipymai

IX.1.

PRETENZIJOS

Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os) perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui?

taip
IX.2.

IEŠKINIAI TEISMUI

Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui?

taip
IX.3.

INTERESŲ KONFLIKTAI

(pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 33 straipsnį)
IX.3.1.

Ar buvo nustatytas interesų konfliktas?

ne
IX.4.

Priemonės, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų

IX.4.1.

Ar pirkimo procedūrose dalyvavo kandidatas ar dalyvis, kuris pats ar su juo bendradarbiaujantis ūkio subjektas padėjo pasirengti pirkimui

ne

X. Pirkimo (projekto konkurso) procedūrų pabaiga

X.1.

PROCEDŪRŲ PABAIGA

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

1

Sprendimo priėmimo data

2018-01-19

Sprendimą nulėmusios priežastys

Pirmosios vietos laimėtojas

PROCEDŪRŲ PABAIGA

Sudarius pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)

Pirkimo objekto dalies numeris

3

Sprendimo priėmimo data

2018-01-22

Sprendimą nulėmusios priežastys

Pirmosios vietos laimėtojas

XI. Sutartys

XI.2.

SUTARTIS

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

1

Tiekėjo kodas

124272166

Tiekėjo pavadinimas

Biuro mašinos

Sutarties sudarymo data

2018-02-08

Sutarties galiojimo terminas

2021-02-08

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

12369,60

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

taip

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)

3

Tiekėjo kodas

123551070

Tiekėjo pavadinimas

UAB "ORGSIS"

Sutarties sudarymo data

2018-03-01

Sutarties galiojimo terminas

2021-03-01

Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) vertė/ Bendra numatoma sutarties vertė (Eur)

17086,68

Žymėti, jeigu vertė yra orientacinė

taip

XI.2.1.

Ar ketinama sudaryti subrangos, subtiekimo ar subteikimo sutartį? (jei taip, nurodykite pirkimo sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus, vertę, įskaitant visus mokesčius arba dalį procentais)

ne
XI.2.2.

Ar pirkimas, kurio metu sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis),buvo atliktas centralizuotai, pagal įgaliojimą, sau pavaldžioms įstaigoms, bendrai vykdomas pirkimasar atliktas skirtingų valstybių narių perkančiųjų organizacijų arba perkančiųjų subjektų bendras pirkimas?

ne
XI.2.3.

Ar buvo vykdomas žaliasis pirkimas?

taip
Daugiau kaip trys
XI.2.4.

Ar buvo perkama prekė(-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše. Paslaugų pirkimo atveju, perkamai paslaugai teikti bus naudojama prekė, kuri įsigyta iš minėto sąrašo?

ne
XI.2.5.

Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, apraše?

ne
XI.2.6.

Ar vykdant pirkimą buvo taikyti inovatyvaus pirkimo kriterijai?

ne